Akukon suunnittelee OP-Pohjolan uusien toimitilojen AV-järjestelmiä ja akustiikkaa

18.1.2013

OP-Pohjolan rakennushanke Teollisuuskadulla Helsingissä on edennyt purkuvaiheeseen. Teollisuuskadun puoleisesta korttelista puretaan kolme rakennusta alkuvuodesta 2013, jotta tilalle päästään rakentamaan uutta. Teollisuuskadulle rakentuu OP-Pohjolan uusi julkisivu. Rakennusten purkutyöt kestävät kesään 2013.

OP-Pohjolan rakennushankkeen tavoitteena on luoda henkilöstölle joustavat tilat, jotka tukevat tulevaisuuden tapaa tehdä työtä finanssialalla. Tavoitteena on tehokas ja vastuullinen työympäristö. Uudessa korttelissa OP-Pohjola-ryhmän kiinteistöjen kokonaistilankäyttö tehostuu 30 prosenttia työtilojen kärsimättä ja käyttökustannukset alenevat noin 25 prosenttia. Akustisesti hyvä työympäristö ja uudet audiovisuaaliset työtavat ovat tärkeitä tekijöitä tavoitteiden saavuttamisessa.

 

Vallilan kortteliin yli 3000 op-pohjolalaista

Uudisrakennusten ja saneerausten valmistuttua OP-Pohjolan Vallilan tiloihin sijoittuu arviolta 3400 toimihenkilöä. Toimistotiloja rakennetaan ja saneerataan yhteensä runsaat 60 000 neliömetriä.
Vallilan korttelista tulee arkkitehtuuriltaan ja kaupunkikuvaltaan korkeatasoinen ja se viestii OP-Pohjolan identiteettiä ja arvoja: ihmisläheisyyttä, vastuullisuutta ja yhdessä menestymistä.

Lisätietoja hankkeesta OP-Pohjolan verkkosivuilla: op.fi/vallila
Uudestaan rakennettavan osan esittely arkkitehtitoimisto JKMM:n sivuilla: www.jkmm.fi/architecture_project.php?project=op-pohjola

OP-Pohjola

Jaa artikkeli

  • Facebook
  • Twitter

Region and language

Select region and language

Current selection: