Tietosuojaseloste

Asiakasrekisteri

REKISTERISELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10§, The EU general data protection regulation 2016/679 (GDPR)

1. Rekisterinpitäjä

Akukon Oy
Hiomotie 19
00380 Helsinki
p. 010 3200 700

2. Rekisteriasioita koskevat tiedustelut

Akukon Oy:n vaihde p. 010 3200 700, info@akukon.com

3. Rekisterin nimi

Akukon Oy:n asiakasrekisteri

4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain 8 §:n perusteella asiakkuuteen ja asialliseen yhteyteen perustuvan suhteen hoitamiseen, kehittämiseen ja analysointiin, asiakasviestintään, markkinoinnin suunnitteluun ja kohdentamiseen, asiakaspalvelun kehittämiseen sekä liiketoiminnan suunnitteluun ja seurantaan. Rekisterin sisältämiä henkilötietoja voivat asiakasviestintään käyttää lainsäädännön sallimin tavoin Akukon Oy:n lisäksi sen kanssa samaan konserniin kuuluvat yhtiöt, sekä Akukon Oy:n yhteistyökumppanit.

5. Rekisterin tietosisältö

Yksilöinti- ja yhteystiedot

 • Nimi
 • Osoite (henkilöasiakkailta kotiosoite)
 • Sähköpostiosoite
 • Puhelinnumero
 • Edellä yksilöityjen tietojen muutostiedot

Asiakkuustiedot

 • Tilaustiedot
 • Tarjous- ja hintatiedot
 • Laskutustiedot
 • Toimitustiedot
 • Edellä yksilöityjen tietojen muutostiedot.

6. Säännönmukaiset tietolähteet ja tietojen säilytys

Rekisteriin tallennetaan vain asiakkaan itse antamia ja päivittämiä tietoja. Luottotietojen tarkistamista varten voidaan rekisteröidyltä henkilöasiakkaalta pyytää tilauksen yhteydessä henkilötunnus, jota ei tallenneta mihinkään järjestelmiin, ja joka hävitetään välittömästi luottotietotarkistuksen tapahduttua. Henkilötunnus pyydetään aina toimittamaan vain puhelimitse, ei koskaan sähköpostilla tai muutoin kirjallisesti.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Asiakasrekisterin käsittelijöinä toimivat Akukon Oy:n tietojärjestelmä- sekä ylläpitopalveluiden tarjoajat. Tiedot ovat EU:n ulkopuolella sijaitsevien Akukon Oy:n tytäryhtiöiden sekä yhteistyökumppanien käytössä samoin ehdoin, käyttöoikeusrajoittein sekä salassapitovelvoittein kuin EU:n sisäpuolellakin.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Asiakasrekisterin käyttöoikeus on vain niillä rekisterinpitäjän palveluksessa olevilla ja muilla määritellyillä henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja tehtävissään. Heillä on käytössään käyttäjätunnukset ja salasanat. Tiedot on suojattu teknisesti palomuurilla.

Tulosteina olevia henkilötietoja säilytetään rekisterinpitäjän toimitiloissa, jotka on lukittu.

9. Tarkastusoikeus, tarkastusoikeuden toteuttaminen ja kielto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa häntä koskevat Akukon Oy:n asiakasrekisterissä olevat tiedot. Tarkastuspyynnön voi tehdä ottamalla yhteyttä rekisterinpitäjän asiakaspalveluun.

Rekisteröidyillä on oikeus vaatia tietojensa poistamista tai virheellisen tiedon korjaamista ottamalla yhteyttä rekisterinpitäjän asiakaspalveluun.

Rekrytointirekisteri

REKISTERISELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10§, The EU general data protection regulation 2016/679 (GDPR)

1. Rekisterinpitäjä

Akukon Oy
Hiomotie 19
00380 Helsinki
p. 010 3200 700

2. Rekisteriasioita koskevat tiedustelut

Akukon Oy:n vaihde p. 010 3200 700, info@akukon.com

3. Rekisterin nimi

Akukon Oy:n rekrytointirekisteri

4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain 8 §:n perusteella rekrytointiin ja asialliseen yhteyteen perustuvan suhteen hoitamiseen. Rekisterin sisältämiä henkilötietoja voivat rekrytointiin käyttää lainsäädännön sallimin tavoin Akukon Oy:n lisäksi sen kanssa samaan konserniin kuuluvat yhtiöt.

5. Rekisterin tietosisältö

Yksilöinti- ja yhteystiedot

 • Nimi
 • Osoite
 • Sähköpostiosoite
 • Puhelinnumero
 • Edellä yksilöityjen tietojen muutostiedot

Työnhakuun liittyvät tiedot

 • Haettu työtehtävä
 • Suoritetut tutkinnot
 • Muut avoimena olleeseen työtehtävään hakemiseen liittyvät tiedot, jotka työnhakija on toimittanut
 • Edellä yksilöityjen tietojen muutostiedot

6. Säännönmukaiset tietolähteet ja tietojen säilytys

Rekisteriin tallennetaan vain työnhakijan itse antamia ja päivittämiä tietoja.

Akukon säilyttää työnhakijoiden yksilöinti- ja yhteystiedot sekä yllämääritellyt työnhakuun liittyvät tiedot arkistointitarkoituksiin sekä myöhempää rekrytointitarvetta varten. Muut tiedot sekä avoimena olleeseen työtehtävään hakemiseen liittyvät tiedot hävitetään kahden vuoden kuluttua kielteisestä rekrytointipäätöksestä.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Rekrytointirekisterin käsittelijöinä toimivat Akukonin tietojärjestelmä- sekä ylläpitopalveluiden tarjoajat. Tiedot ovat EU:n ulkopuolella sijaitsevien Akukonin tytäryhtiöiden käytössä samoin ehdoin, käyttöoikeusrajoittein sekä salassapitovelvoittein kuin EU:n sisäpuolellakin.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekrytointirekisterin käyttöoikeus on vain niillä rekisterinpitäjän palveluksessa olevilla ja muilla määritellyillä henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja tehtävissään. Heillä on käytössään käyttäjätunnukset ja salasanat. Tiedot on suojattu teknisesti palomuurilla.

Tulosteina olevia henkilötietoja säilytetään rekisterinpitäjän toimitiloissa, jotka on lukittu.

9. Tarkastusoikeus, tarkastusoikeuden toteuttaminen ja kielto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa häntä koskevat Akukon Oy:n rekrytointirekisterissä olevat tiedot. Tarkastuspyynnön voi tehdä ottamalla yhteyttä rekisterinpitäjän asiakaspalveluun.

Rekisteröidyillä on oikeus vaatia tietojensa poistamista tai virheellisen tiedon korjaamista ottamalla yhteyttä rekisterinpitäjän asiakaspalveluun.

Region and language

Select region and language

Current selection: