AV- ja esitystekniikka

Tarjoamme AV- ja esitystekniikan suunnittelua ja muita asiantuntijapalveluita. Palveluvalikoimamme kattaa teknisen, toiminnallisen ja taloudellisen suunnittelun ja konsultoinnin.

AV- ja esitystekniikan yhteyshenkilöt

Tapio Ilomäki

Tapio Ilomäki

+358 40 0939 088

Toni Poikonen

Toni Poikonen

+358 50 526 7666

Ville-Veikko Palviainen

Ville-Veikko Palviainen

+358 44 237 7490

Juha Storm

Juha Storm

+358 50 300 0320

Ari Lepoluoto

Ari Lepoluoto

+358 50 372 5275

Tiedätkö jo mitä haluat? Lähetä meille tarjouspyyntö ja asiantuntijamme ovat sinuun pikimmiten yhteydessä!

Lähetä tarjouspyyntö

AV-  ja esitystekniikalla tarkoitetaan esittävän toiminnan teknisiä apuvälineitä, jotka liittyvät äänen tai kuvan esittämiseen, jakeluun, tallentamiseen tai muokkaamiseen.

Käsite AV tulee sanoista audiovisuaalinen, eli kuulemiseen ja näkymään liittyvä. Käsitteet AV ja esitystekniikka voivat tarkoittaa täysin samaa asiaa. Joskus käsitettä AV käytetään nimenomaan kokous- ja opetustekniikan yhteydessä, kun taas käsitettä esitystekniikka käytetään raskaamman teatteri- ja tapahtumatekniikan yhteydessä.

AV-suunnittelu - Tampereen yliopisto

AV & esitystekniikka on sekä käyttötarkoitusten että tekniikan kannalta laaja kokonaisuus.

Kokoustekniikkaa käytetään päätöksenteossa ja tiimityössä esittämiseen, viestintään ja dokumentointiin.

Audio- ja videosisältöjen esittämistä ja jakelua tarvitaan päätöksenteossa, esittävissä taiteissa, viihteessä ja tapahtumissa.

Valaistuksen avulla huolehditaan siitä, että yleisö ja esiintyjät näkyvät ja näkevät. Valaistuksen ja projisoinnin avulla voidaan lisäksi luoda erilaisia visuaalisia tunnelmia, ja niitä voidaan käyttää myös esityksen taiteellisina elementteinä.

Saliäänentoiston avulla tehdään kuuluvaksi kaikkea, joka muuten ei kovin hyvin kuuluisi, kuten esimerkiksi puhetta ja kevyempää musiikkia, sekä joissakin tapauksissa orkesteriteoksiin kuuluvia sähköisesti tuotettuja tai tallennettuja elementtejä. Saleissa käytetyn tekniikan lisäksi nykyaikaisen esitystekniikkaan usein kuuluu ääni- ja kuvatallenteissa sekä suoratoistossa käytettäviä välineitä.

Usein esitystekniikka sisältää myös mekaniikkaa, esimerkiksi erilaisia nostimia, lavarakenteita, ripustusrakenteita ja säädettäviä verhostoja.

Asiantuntijamme ovat käytettävissänne pienen kokonaisuuden hankinnasta laajan rakennuskompleksin suunnitteluun. Tarjoamme myös elinkaaren suunnitteluun liittyviä palveluita, esimerkiksi esitystekniikan järjestelmien huollon ja uusimisen pitkän tähtäimen suunnittelua (PTS).

Käyttökohteita

Region and language

Select region and language

Current selection: