Toimitilarakentaminen

Toimitilarakentamiseen liittyvä suunnittelu on yksi Akukonin tärkeimmistä liiketoiminnoista. Usein käytössä on koko osaamisvalikoimamme: akustiikka, runkomelun ja tärinän torjunta sekä AV-suunnittelu.

Toimitilarakentamisen yhteyshenkilöt

Ari Lepoluoto

Ari Lepoluoto

+358 50 372 5275

Toimitilojen akustiikkasuunnittelua ohjaa tilojen käyttötarkoitus. Hälyisyys ja meluisuus aiheuttavat kuormitusta, vähentävät viihtyisyyttä ja heikentävät työtehoa. Neuvottelu- ja kokoontumistiloissa tulee olla hyvä kuuluvuus ja puheen ymmärrettävyys. Lisäksi tarvitaan hyvä näkyvyys näyttöpinnoille sekä valaistus, joka mahdollistaa esiintyjän näkymisen, mutta ei häikäise. Akustiikka- ja AV-suunnittelijoiden työpanos onkin toimitilojen suunnittelussa ensiarvoisen tärkeää.

Sekä työpisteillä että neuvottelu- ja kokoontumistiloissa pidetään palavereita, joissa yksi tai useampi osallistuja on etäyhteyden päässä. Selkeä ääni ja hyvä näkyvyys tarvitaan myös etäosallistujille. Niidenkin edellytyksistä sekä akustiikka- että AV-suunnittelijat huolehtivat.

Toimitilarakennukset rakennetaan usein melun ja tärinän kannalta vaativiin paikkoihin. Liikenneväylien ja varsinkin kiskoliikenteen läheisyys aiheuttaa riskejä ja haasteita, joiden hallinnasta Akukonilla on paljon kokemusta. Myös rakennuksen sisällä voi olla melua ja tärinää aiheuttavia toimintoja, esimerkiksi kuntosali tai valintamyymälä varastotiloineen ja lastauslaitureineen. Kaikenlaiseen meluun ja tärinään liittyvien haittojen torjunta on meille tuttua. Kehittämämme laskenta-, mittaus- ja analyysimenetelmät sekä ohjelmistot ovat alansa huippua.

Toimitila-asiakkaamme saavat käyttöönsä huippuluokan akustiikka- ja AV-osaajia, joiden referensseistä löytyvät Suomen vaativimmat toimitilakohteet ja tyytyväisine käyttäjineen.

Akukonissa on kokemusta myös korkeiden rakennusten akustiikkaan, meluun ja värähtelyyn liittyvien riskien hallinnasta. Palveluksessamme on useita asiantuntijoita, jotka ovat hankkineet kokemusta maailman suurien metropolien pilvenpiirtäjien suunnitteluprojekteissa.

Mitä varhaisemmassa vaiheessa pääsemme hankkeeseen mukaan, sen paremmin voimme auttaa optimoimaan lopputulosta niin kustannusten, käyttökokemuksen kuin tehokkuudenkin näkökulmista.

Region and language

Select region and language

Current selection: