AV-hankintojen ja hankintaprosessin konsultointi

Vastaatko organisaatiosi AV-hankinnoista? Tarvitsetko apua hankittavan laitteen, järjestelmän tai palvelun määrittelyyn, tarjouspyynnön laatimiseen tai tarjousten arviointiin? Akukonin AV-tiimit tarjoavat asiantuntijapalveluita niin pienissä kuin suurissakin AV-hankintoihin liittyvissä asioissa.

AV-hankintojen yhteyshenkilöt

Toni Poikonen

Toni Poikonen

+358 50 526 7666

Ville-Veikko Palviainen

Ville-Veikko Palviainen

+358 44 237 7490

Ari Lepoluoto

Ari Lepoluoto

+358 50 372 5275

Juha Storm

Juha Storm

+358 50 300 0320

Monissa tapauksissa Akukonin tekemä hankintojen konsultointi liittyy projekteihin, joissa olemme myös suunnittelijana. Kaikki asiakkaamme eivät kuitenkaan tarvitse ulkopuolista AV-suunnittelijaa esimerkiksi sen takia, että heidän organisaatiossaan on suunnitteluosaamista omasta takaa. On myös hankkeita, joissa AV-urakoitsija tai -sopimuskumppani halutaan mukaan jo varhaisessa vaiheessa, ennen kuin suunnittelu on edes alkanut.

AV-asiantuntijoillamme on kokemusta satojen järjestelmien hankinnoista.

Hankintoihin ja toteutusprosessiin liittyvät palvelumme:

  • potentiaalisten AV-toimittajien kartoitus
  • tarjouspyynnön laatiminen
  • tarjousten arviointi
  • AV-urakoitsijoiden integrointi hankkeisiin
  • julkisen sektorin hankintakanavien käyttöön liittyvä konsultointi

Juridisissa kysymyksissä käytämme tarvittaessa Hankintajuristien palveluita.

Potentiaalisten AV-toimittajien kartoitus

Kartoitamme asiakkaallemme sopivat AV- ja esitystekniikan kumppanit. Autamme laadullisten ja määrällisten kriteerien määrittelyssä ja kandidaattien vertailussa.

Tarjouspyyntöjen laatiminen

Autamme AV-laite-, järjestelmä- ja -palveluhankintoihin liittyvien tarjouspyyntöjen laatimisessa. Palveluhankintoihin liittyen autamme myös SLA:n laatimisessa (Service Level Agreement). Tarvittaessa hoidamme koko tarjousprosessin tarjouspyynnöstä tarjousten arviointiin asti.

Tarjousten arviointi

Oletko hankkeeseesi liittyen pyytänyt ja saanut useita tarjouksia AV- ja esitystekniikan toteutuksesta? Tarjoukset voivat olla teknisten ja toiminnallisten ominaisuuksien osalta vaikeasti verrattavissa. Asiantuntijamme tekevät vertailun kanssanne, ja laativat havainnoistaan kirjallisen raportin hankintapäätöksenne tueksi. Tarjousten arviointipalvelun hinta alkaen 1000 €.

AV-urakoitsijoiden integrointi hankkeisiin

Jos AV- ja esitystekniikan urakoitsija halutaan integroida hankkeeseen jo varhaisessa vaiheessa. Tällöin autamme urakoitsijalle asetettavien laadullisten ja määrällisten kriteerien määrittelyssä teidän hankkeenne lähtökohdista. Tarvittaessa järjestämme valinnan tueksi urakoitsijakandidaateille työpajan ennakkotehtävineen, ja autamme sekä määrällisten että laadullisten tekijöiden arvioinnissa.

Julkisen sektorin hankintakanaviin liittyvä konsultointi

Kuuluvatko tehtäviisi julkisen sektorin AV-hankinnat? Hankintoja voidaan tehdä perinteiseen tapaan kilpailuttamalla jo joillakin edellytyksillä suorahankintana. Usein hankintoja tehdään sopimushankkijoilta erilaisten hankintakanavien kautta. Näissäkin tapauksissa AV-järjestelmiin liittyvää toiminnallinen, tekninen ja taloudellista asiantuntijuus on tarpeen. Tarvittaessa asiantuntijamme täydentävät tilaajan omaa osaamista.

Esimerkkejä erityisesti julkiselle sektorille räätälöidyistä asiantuntijapalveluistamme:

  • AV- laitteiden ja järjestelmien kilpailutukseen ja suorahankintoihin liittyvät palvelut kaikissa julkisten hankintojen kokoluokissa (kansallisen raja-arvon alittavat ja ylittävät hankinnat, EU-raja-arvon ylittävät hankinnat)
  • Hanselin tai muiden julkisen sektorin puitesopimuksiin perustuvien hankintakanavien kautta tehtävien AV-hankintojen konsultointi (esimerkiksi minikilpailutukset)

Muut palvelut

Tutustu myös AV- ja esitystekniikan PTS (pitkän tähtäimen suunnitelmaan) -palveluumme.

Region and language

Select region and language

Current selection: