Hybridirakentaminen

Hybrirakennus tarkoittaa useita eri käyttötarkoitusta palvelevaa rakennusta tai rakennuskokonaisuutta. Koska tällaisissa kohteissa on usein myös melun tai tärinän lähteitä, on niiden suunnittelu akustiikan kannalta tavallista vaativampaa.

Hybridirakentamisen yhteyshenkilöt

Mats Heikkinen

Mats Heikkinen

+358 50 536 5554

Janne Hautsalo

Janne Hautsalo

+358 50 367 4864

Timo Peltonen

Timo Peltonen

+358 50 584 9814

Ari Lepoluoto

Ari Lepoluoto

+358 50 372 5275

Hybridirakennus voi olla esimerkiksi kauppakeskuksen, toimitilan ja asuinrakennuksen yhdistelmä. Kauppakeskuksen logistiikka aiheuttaa melua ja tärinää, joka ei saa häiritsevästi välittyä asuntoihin tai toimitiloihin. Rakennuksessa voi myös olla kuntosali, joka aiheuttaa melu- ja tärinähaittoja, joiden torjunta tulee ottaa rakenteissa huomioon.

Usein hybridirakennus rakennetaan paikkaan, jonka välittömässä ympäristössä on melun ja tärinän lähde, esimerkiksi rautatie. Melu- ja tärinälähteiden lisäksi rakennuksessa voi olla tiloja, joissa tehdään melun ja tärinän kannalta poikkeuksellisen herkkiä toimintoja, kuten esimerkiksi silmäleikkauksia.

Hybridirakennusten suunnittelu edellyttää korkeatasoista akustiikan sekä melun ja tärinän torjuntasuunnittelun osaamista.

Hybridirakennuksiin suunnitellaan usein myös esitystiloja ja toimitiloja, joiden toiminnallisuus sekä AV- ja esitystekniikka tulee ottaa huomioon jo varhaisessa suunnitteluvaiheessa.

Akukonin hybridirakentamiseen liittyvät palvelut sisältävät:

  • kaavoitukseen liittyvä suunnittelu melun, runkomelun ja tärinän osalta
  • runkomelu- ja tärinäselvitykset
  • runkomelun ja tärinän torjuntasuunnittelu
  • akustiikkasuunnittelu
  • esitystilojen toiminnallinen suunnittelu
  • hankesuunnittelu AV- ja esitystekniikan osalta; lähtötiedot muille suunnittelualoille
  • AV- ja esitystekniikan suunnittelu

Region and language

Select region and language

Current selection: