Akustiikkakonsultti, DI Jukka Ahosen väitöstilaisuus 8.3.2013

11.3.2013

Akustiikkakonsulttimme Jukka Ahosen väitörtilaisuus pidettiin 8.3.2013 Aalto-yliopiston sähkötekniikan korkekakoulussa. Väitöskirjan otsikko on “Microphone front-ends for spatial sound analysis and synthesis with Directional Audio Coding” (suomeksi “Mikrofonitekniikat tilaäänen analyysiin ja synteesiin Directional Audio Coding-menetelmällä”). Väitöskirja käsittelee eri mikrofonitekniikoiden käyttöä tilaäänen prosessointiin tarkoitetussa Directional Audio Coding –menetelmässä (DirAC).

DirAC:ssa mikrofonisignaaleista analysoidaan äänen tulosuunta ja diffuusisuus. Tulosuuntaa ja diffuusisuutta käytetään hyväksi monikanavaäänentoistossa, jolloin äänen tilalliset ominaisuudet (ts. äänilähteiden suunnat ja tilan kaiuntaisuus) välittyvät kuulijalle. DirACin hienous on siinä, että menetelmässä ei analysoida ja rekonstruoida koko äänikenttää, vaan huomioidaan ainoastaan ihmisen kuulon kannalta oleelliset äänen ominaisuudet. Tällöin prosessointi on laskennallisesti kevyttä ja soveltuu mm. reaaliaikasovelluksille (esim. telekonferenssit).

Vastaväittelijänä toimi Christof Faller Sveitsistä. Chris toimii tutkijana EPFL:ssa ja perustajana Illusonic GMBH:ssa. http://lcav.epfl.ch/people/christof.faller http://www.illusonic.com

Ahosen väitös
Kuvassa vasemmalta oikealle: vastaväittelijä Christof Faller, Jukka Ahonen ja
professori Ville Pulkki.

Jaa artikkeli

  • Facebook
  • Twitter

Region and language

Select region and language

Current selection: