Kiskojen jymy ei kuulu - ja hyvä niin

17.3.2017

Länsimetron äänet eivät häiritse sen paremmin alueen asukkaita kuin työntekijöitäkään sen takia, että melun ja tärinän torjunta on suunniteltu ja toteutettu hyvin.

Raideliikenne aiheuttaa ilmaääntä ja jyminää, joiden mukaan radan varren asukkaat oppivat tuntemaan junien aikataulut. Sama koskee maan alla kulkevia metrojunia. Tietynasteinen häiritsevyys on väistämätöntä, kun ratatunneli kulkee kerrostalon alta. Vai onko? Mitä sanoo melun kanssa työkseen mittelöivä Timo Peltonen Akukon Oy:stä?
– Länsimetron äänet eivät häiritse sen paremmin alueen asukkaita kuin työntekijöitäkään sen takia, että melun ja tärinän torjunta on suunniteltu ja toteutettu hyvin. Häiriöt eivät välity asuntoihin ja työpaikoille siitä huolimatta, että metro kulkee niiden alapuolella.

– Radan alle on laitettu sellaista viisi senttiä paksua retkipatjaa, valaisee Timo Peltonen. Suunnitteluinsinöörin sanat ovat karkea yksinkertaistus ja vain viipale siitä työstä, minkä seurauksena on päästy kumun sijasta hiljaisuuteen. Homma ei ole helppo, sillä maan alta kantautuva metron etäinen jyrinä koetaan epämääräisestä suunnasta saapuvaksi ja sävyltään epämiellyttäväksi. Tällainen paikallistamaton meteli on kahta kiusallisempaa kärsittävää työpaikoilla tai asunnoissa. Sen eliminointiin Akukonin osaamisen kärki keskittyy.

Mittaamalla mielenrauhaa

Länsimetron linjan lähiympäristössä olevissa rakennuksissa tehdyt tarkistusmittaukset osoittavat, että Akukonin suunnittelemat melueristykset toimivat kauttaaltaan juuri niin kuin niiden pitääkin. Metron melu jäi selvästi suositusarvojen alapuolelle, eivätkä äänet ole erotettavissa radan päällä olevissa rakennuksissa.
– Tässä onnistuimme suunnittelussa, materiaalivalinnoissa ja toteutuksessa, toteaa Peltonen.

Mittauskohteet oli varmuuden vuoksi valittu sen mukaan, että niissä olisi mahdollisimman suuret äänitasot: talot suoraan radan päällä kalliolla tai kallioalueella. Lisäksi mittaukset tehtiin aina talon pohjakerroksesta. Kauempana olevissa muissa taloissa melutasot ovat vielä tätä pienempiä.

Harras hiljaisuus kirkossa jatkuu

Tarkistusmittaukset tuottivat kaikissa mittauspisteissä korvia miellyttävän tuloksen: metroliikenteen tuottama kumina jää varmasti alle asuintilojen 30 dB tavoitearvon. Itse asiassa metron äänet eivät olleet hiljaisissakaan tiloissa kuultavissa muun taustamelun joukosta.

Otetaanpa esimerkiksi kallioalueella sijaitseva Lauttasaaren kirkko. Siellä mittaukset tehtiin ruotsinkielisen seurakunnan kirkkosalissa, suoraan metroradan päällä. Kirkon rauha ei jatkossakaan rikkoudu, sillä metron melutasot jäivät jopa alle erityiskohteelle asetetun 25 dB tavoitearvon.

Sitä kutsutaan runkomeluksi

Raiteilla kulkevan metrojunan värähtely voi kytkeytyä kiskoista kallion välityksellä rakennuksiin, joissa se aiheuttaa korvin kuultavaa jyrisevää melua.

Tavallaan voidaan sanoa, että metrojunan ääni etenee kallioperässä. Hiljaisiin sisätiloihin kantautuessaan se voi olla häiritsevää jopa yli sadan metrin etäisyydellä radasta. Ammattikielellä sanottuna runkomelu johtuu rakennusrunkoon kytkeytyneestä värähtelystä, joka aiheuttaa sisätiloihin melua.

Länsimetron, Akukonin ja metroradan ympäristön asukkaiden etujen kannalta katsottuna kysymys on ollut tämän runkomelu-haitakkeen minimoinnista. Metron suunnittelussa työ runkomelun hiljentämiseksi aloitettiin jo kauan ennen kuin koko metrotunnelia oli edes louhittu.

Alussa suunnittelijat kävivät koetellun tiedon ja 3D-tietokonemallintamisen keinoin runkomelun kimppuun. Tämän myötä runkomelusta kärsivät talot ja alueet on osattu ennakoida, ja rataan on osattu valita sopivat materiaalit, jotka vaimentavat runkomelun kuulumattomiin.

Eristettyä melua

Akukonin inssit suunnittelevat ja mitoittavat usean vuosikymmenen aikana kertyneen empiirisen ammattitiedon avuin ne toimet, jotka rakennuttaja voi toteuttaa saadakseen meluasiat suositusten mukaisiksi tai niitä paremmiksi. Tavoitteiden täyttyminen todennetaan mittaamalla, runkomelun tapauksessa viemällä mittalaitteet asuintalojen kellareihin ja esimerkiksi hipihiljaiseen kirkkosaliin.

Miltä syvällä kalliossa kulkeva metrojuna kuulostaa? Akukon Oy voi alkuvuonna tehtyjen tarkistusmittausten perusteella levittää ilosanomaa Länsimetron ympäristön asukkaille.
– Meillä on jo vanhastaan runsaasti eri raidehankkeista kertynyttä kokemusta, fysikaalista osaamista ja me tiedämme mitä eri juna- tai metrotyyppien värähtely kallioperässä ja talojen rakenteissa on. Näiden perusteella pystymme ennakoimaan melut ja niiden torjuntatarpeet tarkasti myös sellaisissa kohteissa, joita ei vielä edes ole rakennettu.

Länsimetron runkomelut on eristetty käytännössä koko ratalinjalla.

Teksti: Jukka Sundholm

Jaa artikkeli

  • Facebook
  • Twitter

Region and language

Select region and language

Current selection: