Akustiikkaa voi kuunnella jo ennen kuin rakennus on valmis

28.9.2021

Auralisointi on menetelmä, joka mahdollistaa simuloidun akustiikan kuuntelemisen äänilaboratoriossa. Rakennuksen tai meluntorjuntaratkaisun vaikutusta voidaan siis kuunnella jo suunnitteluvaiheessa. Syyskuussa käyttöönotettu Akukon DemoLab on Suomen ainoa kaupallinen äänilaboratorio, jossa tämä on mahdollista.

Rakennusakustiikka käsittelee äänen etenemistä tilojen välillä. Huoneakustiikka taas tarkastelee äänen käyttäytymistä huoneen tai muun tilan sisällä. Rakennus- ja huoneakustiikalle asetetaan vaatimuksia mm. rakentamismääräysten ja erilaisten asetusten kautta. Vaatimusten täyttyminen varmistetaan akustiikkasuunnittelun avulla. Tavoitteena on, että tilat sopivat niille tarkoitettuun käyttöön ääneneristyksen ja huoneakustiikan osalta, ja että melu ei ole haitallista. Lopputulosta tarkastellaan ja varmistetaan akustisilla mittauksilla.

Suunnittelussa ja mittauksissa käytetyt ohjearvot ovat kuitenkin vain lukuja, joiden avulla on vaikeaa arvioida, miltä jokin akustinen ratkaisu lopulta kuulostaa ja tuntuu. Esimerkiksi miltä huoneessa kuulostaa, kun rekka-auto ajaa viereistä katua pitkin? Saako puheesta selvää ja onko sen sävy luonnollinen? Kuulostaako musiikki miellyttävältä ja mukaansatempaavalta? Entä naapurit, häiritseekö jumputus vai hukkuuko se kaupungin ääniin? Millaisia vaikutuksia vaihtoehtoisilla seinä-, ovi- ja lattiarakenteilla on siihen, miltä viereisestä tilasta tulevat äänet kuulostavat?

Akukon DemoLabissa äänikenttää simuloidaan tarkoitusta varten rakennetussa akustoidussa huoneessa, jossa on monikanavainen kaiutinjärjestelmä ja lattiaan sijoitettu tärinäntoistin. Kuunneltava ääni ja tärinä tuotetaan ohjelmallisesti tietokoneen ja signaaliprosessoreiden avulla. Järjestelmään syötetään äänitallenne, joka voi olla esimerkiksi melua, puhetta tai musiikkia tai vaikkapa vaihteeseen ajavan junan aiheuttama tärähdys ja kolahdus.

Ohjelmistojen avulla rakenteiden ja tilan akustiset vaikutukset lasketaan, ja lopputulos toistetaan kuuntelijaa ympäröivän kaiutinjärjestelmän kautta. Kokemus on immersiivinen, toisin sanoen ääni mahdollisimman hyvin ympäröi kuulijan siten, kuin se todellisessa tilanteessakin ympäröisi. Lisäksi lattiaan sijoitetun tärinäntoistimen avulla simuloidaan mahdollista tärinää.

Lisätietoja antaa DI Perttu Laukkanen, perttu.laukkanen@akukon.com, tai TkT Javier Gomez Bolanos, javier.gomez.bolanos@akukon.com, p. 010 3200 700.

Jaa artikkeli

  • Facebook
  • Twitter

Region and language

Select region and language

Current selection: