Asuinrakentaminen

Asumisen laatu riippuu suuressa määrin myös asuinrakennuksen ääniolosuhteista. Asuinrakennusten suunnittelussa Akukonilla voi olla useita tehtäviä, kuten akustiikkasuunnittelu sekä liikennemelun, runkomelun ja tärinän torjunnan suunnittelu mittauksineen.

Asuinrakentamisen yhteyshenkilöt

Janne Hautsalo

Janne Hautsalo

+358 50 367 4864

Asuinrakentaminen on hyvästä syystä lainsäädännöllä tarkoin säädeltyä. Kodin rauhallisuus on suorassa yhteydessä sen viihtyvyyteen. Tutkimuksissa on todettu melun aiheuttavan pahimmillaan terveyshaittoja, mutta vähintäänkin viihtyvyyshaittoja.

Asuinrakennuksissa on lukuisia akustiikan kannalta huomioitavia asioita ja melulähteitä: LVIS-järjestelmät, liikenteen aiheuttama melu, runkomelu tai tärinä, puhumattakaan ääneneristyksestä asuinhuoneistojen välillä. Myös asuinrakennuksen yhteydessä sijaitsevat liiketilat ja kaupat tulee ottaa huomioon akustisessa suunnittelussa, jotta esimerkiksi tavarantoimitukset eivät aiheuttaisi asuntoihin meluhäiriöitä. Akustisten ratkaisuiden ja ääneneristävyyden lisäksi myös rakennusten ja tilojen sijoittelulla voi olla suuri merkitys tiloihin kantautuvan melun tasoon.

Riippumatta rakennustyypistä asuinrakennuksessa saavutettavien ääniolosuhteiden kannalta ratkaisevat valinnat tehdään suunnitteluvaiheessa. Jälkikäteen tehtävät muutokset johtavat usein kalliisiin erikoisratkaisuihin tai niillä ei saavuteta lainkaan hyväksyttävää ratkaisua.

Akukonilla on kymmenien vuosien kokemus niin omakotitalojen kuin valtavien rakennuskompleksien akustisesta suunnittelusta.

Palveluihimme kuuluu myös työmaavalvonta sekä akustiset mittaukset, joilla varmistamme suunnitelmien oikeanlaisen toteutuksen.

Region and language

Select region and language

Current selection: