Audiolaboratoriot

Suunnittelemme audiolaboratoriotiloja tutkimuslaitoksille, yliopistoille ja yrityksille jotka tutkivat akustisia ilmiöitä ja testaavat tuotteiden akustisia ominaisuuksia erilaisin mittauksin ja kuuntelukokein.

Audiolaboratorioiden yhteyshenkilöt

Jukka Pätynen

Jukka Pätynen

+358 50 432 2829

Timo Peltonen

Timo Peltonen

+358 50 584 9814

Asiakkaitamme ovat muun muassa maailman johtavat mobiililaitteiden ja -ohjelmistojen kehittäjät sekä tieteellistä tutkimustyöt harjoittavat tahot. Olemme suunnitelleet laboratoriotiloja esimerkiksi tuotekehityksen aikaista äänenlaadun testausta varten sekä akustiikkaan liittyvään perustukimukseen.

Optimoimme ratkaisut aina käyttötarkoituksen ja asiakkaan käytössä olevien tilojen mukaan. Huomioimme myös asiakkaan tarpeet laboratoriotilan teknisten ominaisuuksien ja oheislaitteiden sekä näiden muodostaman kokonaisuuden käytettävyyden suhteen.

Kun suunnittelemme audiolaboratoriotilat avaimet käteen -ratkaisuna, projektiin kuuluvat seuraavat vaiheet:

  • Esisuunnittelu: Kartoitamme mm. käytettävissä olevan tilan sekä mittaus- ja testaustoiminnan, mittausetäisyydet ja mittalaitteet sekä määrittelemme tilan akustiset vaatimukset.
  • Suunnittelu: Varsinaisen suunnitteluvaiheen edetessä määrittelemme mm. tilan rakennetyypin ja tarvittavat eristysratkaisut, kaapeloinnin ja kytkentäpisteet sekä valaistuksen.
  • Toteutus: Teemme tarvittaessa myös työselostukset, urakan toteutussuunnitelman yhdessä urakoitsijoiden kanssa, sekä urakan valvonnan.
  • Testaus: Lopuksi vielä testaamme, että audiolaboratorio täyttää suunnitteluvaiheessa asetetut tavoitteet.

Käyttötarkoituksen ja tilojen mukaan optimoiduissa laboratorioissa suoritettu testaus on teknisesti laadukasta, ja käytettävyysnäkökulmat huomioiden myös tehokasta ja mielekästä. Suunnittelullisissa kompromissitilanteissa pystytään myös kartoittamaan mittaus- ja testaustoiminta, jota ei suositella suoritettavaksi tilassa.

Toteutamme kaiuttoman huoneen vapaan kentän mittaukset standardin ISO 3745:2003 mukaisesti. Ilma- ja askeläänieristävyydet mitataan standardien ISO 140 ja ISO 717 mukaisesti.

Region and language

Select region and language

Current selection: