Yleisötapahtumat

Suurten yleisötapahtumien viranomaisille toimitettavaa hakemusta varten tarvitaan usein melun leviämislaskenta ja mittaussuunnitelma.

Yleisötapahtumien yhteyshenkilöt

Liisa Kilpilehto

Liisa Kilpilehto

+358 40 827 2532

Manu Rönkkö

Manu Rönkkö

+358 40 722 1996

Suurten yleisötapahtumien viranomaiselle toimitettavaa hakemusta varten tarvitaan usein melun leviämislaskenta, mittaussuunnitelma sekä tapahtuman aikana tehtävä varsinainen melumittaus tapahtuman jatkuessa klo 22 jälkeen. Akukonilta löytyy kattavaa osaamista usean vuosikymmenen ajalta jokaiseen edellä mainittuun tehtävään.

Melun leviämislaskentaa tai -arviota varten käytämme uusimpia laskentatyökaluja ja yli kahden vuosikymmenen ajan kerryttämäämme tietotaitoa. Melun leviämiseen vaikuttaa merkittävästi tapahtuman aikaiset olosuhteet, jotka harvoin ovat mittausohjeen mukaiset.

Mittaussuunnitelma laaditaan yhdessä tai erikseen leviämislaskennan kanssa. Mittaussuunnitelmaa varten tulee tunnistaa lähimmät melulle herkät kohteet, joiden perusteella voidaan arvioida tehokkaasti tapahtuman aiheuttamaa melukuormaa muualla ympäristössä. Mittaussuunnitelma laaditaan osaksi viranomaiselle toimitettavaa hakemusta.

Tapahtuman aikaiset melumittaukset tehdään mittaussuunnitelman mukaisesti tapahtuma-alueen ympäristössä. Mittaukset tehdään joko jatkuvina seurantamittauksina tai pistekohtaisina mittauksina ja skaalaamalla tulokset koko tapahtuman ajalle. Mittausten aikana melutasoa seurataan ja mahdolliset raja-arvon ylitykset viestitään tapahtumajärjestäjälle reaaliajassa. Mittaustulokset raportoidaan annetussa määräajassa tapahtuman jälkeen, ja niitä verrataan annettuun raja-arvoon. Asiakas voi toimittaa raporttimme viranomaiselle sellaisenaan.

Yleisötapahtumiin liittyvistä selvityksistä ja mittauksista voit lukea lisää täällä.

Region and language

Select region and language

Current selection: