Melu- ja tärinäaltistus

Melu ja tärinä ovat työympäristön fysikaalisia kuormittajia, jotka tulee huomioida terveellisen ja turvallisen työympäristön takaamiseksi. Hyvä työterveyshuolto edellyttää moniammatillista osaamista. Kokonaisvaltaisen työkyvyn kartoittamiseksi tarjoamme asiantuntijapalveluja melu- ja tärinäselvityksissä esimerkiksi osana työpaikkaselvitystä.

Melu- ja tärinäaltistuksen yhteyshenkilöt

Liisa Kilpilehto

Liisa Kilpilehto

+358 40 827 2532

Manu Rönkkö

Manu Rönkkö

+358 40 722 1996

Tiedätkö jo mitä haluat? Lähetä meille tarjouspyyntö ja asiantuntijamme ovat sinuun pikimmiten yhteydessä!

Lähetä tarjouspyyntö

Palvelumme sisältävät:

  • kehotärinän mittaukset
  • käsitärinän mittaukset
  • melualtistusmittaukset
  • melun- ja tärinäntorjuntasuunnittelu

Tarvittaessa avustamme myös melun ja tärinän osalta työpaikan toimintasuunnitelman laatimisessa.

”Saako olla tärinän torjuntaa tai melumittauksia?”

Autamme yrityksiä selvittämään melu- ja tärinätilanteen mittauksilla, joiden avulla voidaan arvioida melu- ja tärinähaittojen aiheuttamat riskit. Toteutamme niin henkilökohtaiset altistusmittaukset, kone- ja tehtäväkohtaiset mittaukset kuin kohteen yleismittauksetkin.

Mittausten avulla arvioimme melu- ja tärinäriskin suuruutta sekä määrittelemme torjuntatavoitteet. Riskien arvioinnin kautta määritämme vaatimustasot – mille tasolle altistuksen tulee asettua, jotta terveysriskit jäävät mahdollisimman vähäiseksi.

Autamme yrityksiä myös laatimaan, toteuttamaan sekä päivittämään melu- ja tärinäntorjuntaohjelmia. Ohjelman laatiminen ja toteutus vaatii usein pitkän linjan asiantuntemusta vaihtoehtoisista teknisistä ratkaisuista. Melu- ja tärinäntorjuntaohjelmat teemme kiinteässä yhteistyössä yrityksen kanssa osana jatkuvaa työsuojelun kehittämistoimintaa työpaikoilla.

Suunnittelemme myös tilaratkaisuja, joissa haitallisen melun määrä on minimoitu. Keskeisessä roolissa ovat kohteen tilojen ääneneristys ja huoneakustiikka. Autamme myös akustiikkamateriaalien valinnassa sekä niiden tarpeen ja sijoittelun määrittelyssä.

Kone- ja laitehankinnoilla on myös merkittävä osuus yrityksen melu- ja tärinätilanteeseen. Autamme asiakkaittamme määrittelemään konehankinnoissa meluun ja tärinään liittyvät reunaehdot.

Lisäksi valvomme sovittujen toimenpiteiden toteutumista mm. rakentamisvaiheessa sekä teemme tarvittaessa lopputarkistuksia ja mittauksia, jotta lopputulos täyttää vaaditut tavoitteet.

Region and language

Select region and language

Current selection: