Teollisuusmelu

Teollisuuslaitosten melua tarkastellaan usein toiminnan uusiutuessa tai määräajoin tehtävin mittauksin. Uuden laitoksen tai toiminnan melun tarkastelu on tehokkainta tehdä laskennallisesti mallintamalla.

Teollisuusmelun yhteystiedot

Jukka Vesterinen

Jukka Vesterinen

+358 40 582 4919

Liisa Kilpilehto

Liisa Kilpilehto

+358 40 827 2532

Timo Peltonen

Timo Peltonen

+358 50 584 9814

Teollisuuslaitosten melua tarkastellaan usein toiminnan uusiutuessa tai määräajoin tehtävin mittauksin. Uuden laitoksen tai toiminnan melun tarkastelu on tehokkainta tehdä laskennallisesti mallintamalla; mittaamalla tai arvioimalla laitoksen melutaso lähikentässä ja laskemalla melun vaikutus ympäristössä lähimpien melulle herkkien kohteiden luona. Uuden laitoksen osalta toimistollamme on usean vuosikymmenen kokemus moninaisten laitosten eri osien aiheuttamasta melutasosta, johon voimme usein luotettavasti perustaa laskennan.

Laskennallisen meluselvityksen avulla voidaan arvioida erittäin kustannustehokkaasti meluntorjunnan vaikutuksia; oikeat meluntorjuntatoimenpiteet pystytään kohdistamaan oikeisiin melupäästöihin ja niiden vaikutusta on helppo testata tietokoneohjelmalla. Mallintamiseen pohjautuva meluntorjunta on moninkertaisesti kustannustehokkaampaa, kuin satunnaisten asennusten tekeminen kohteessa.

Teemme myös määräaikaismittauksia teollisuuslaitosten ympäristöluvan täyttämiseksi. Mittaukset tehdään viranomaisen vaatimalla mittausmenetelmällä, esim. YM 1/1995 mukaisesti, johon toimistollamme on akkreditointi.

Region and language

Select region and language

Current selection: