Äänet Chydeniuksen koulussa pysyvät "säädyllisissä mitoissa"

Kokkolassa Chydeniuksen koulun rehtori Charlotta Uusitalo voi olla kevein korvin. Koulun toiminnan synnyttämät äänet on otettu hallintaan akustisen suunnittelun keinoin.

Kuva © Tommi Levy, Luova työmaa

Alakoulun oppilaat pääsivät aloittamaan kevätlukukauden 2020 vastavalmistuneissa tiloissa. Rakennus on jaettu kolmeen soluun, joihin 266 lasta jakaantuu oppituntien ajaksi ikäluokkien mukaan. Solut on nimetty kaupungin 400-vuotista historiaa muistaen.

Avoin oppimisympäristö vaatii pätevää suunnittelua

Vuoden 2016 perusopetuksen opetussuunnitelman mukaan uusissa kouluissa monitoimiset oppimistilat saavat korvata vanhat luokkahuoneet, ja toimiva akustiikka on noussut keskeiseksi asiaksi oppimisympäristöjen toteuttamisessa.

Avointen oppimisympäristöjen ratkaisut koskettavat myös tilaa suunnittelevaa akustikkoa. Millainen on se akustisten ratkaisujen valikoima, jolla koulutila suunnitellaan toimivaksi.

Akukonin Anni Haataja tunnistaa miettineensä työtänsä vastuullisella mielellä.

- Tulikohan siitä hyvä. Millaista siellä koulussa nyt oikeasti on. Miten liikuntasali ja se viereinen avoin opetustila toimivat. Olenko osaltani onnistunut luomaan toimivan opetustilan, puntaroi Anni peruskysymyksiä.

Meillä hyvä akustiikka näkyy koulun toiminnassa siten, että kommunikointi eri yhteyksissä on sujuvaa, minkä tuloksena kuormittava meluhaitta pysyy säädyllisissä mitoissa.

Sama voidaan kysyä ammatillisella nykykielellä: miten akustikko osasi vastata avoimen oppimisympäristön asettamaan haasteeseen. Annetaanpa Chydeniuksen koulun rehtorin vastata, mitä hänen mielestään tarkoittaa hyvä akustiikka:

- Esimerkiksi atriumissa, jossa ruokailemme ja työskentelemme päivittäin, on loistava akustiikka tilan korkeudesta ja kivilattioista huolimatta. Meillä hyvä akustiikka näkyy koulun toiminnassa siten, että kommunikointi eri yhteyksissä on sujuvaa, minkä tuloksena kuormittava meluhaitta pysyy säädyllisissä mitoissa, kertoo Charlotta Uusitalo.

Rehtori Charlotta Uusitalo kehuu Atriumin akustiikkaa loistavaksi. Kuva © Jukka Lehojärvi

Taikasanana muuntojoustavuus

Peab Oy vastasi kokonaisvastuu-urakoitsijana rakentamisen lisäksi myös hankkeen suunnittelusta ja kokonaiskoordinoinnista.

Mikä Chydeniuksessa oli erilaista kuin koulukohteissa yleensä? Asiasta kertoo Peabin Vaasan yksikön Minna Nygård.

Muuntojoustava tila taipuu moneen. Kuva © Tommi Levy, Luova työmaa

- Lähtökohtana Chydeniuksen koulun toteutuksessa on ollut uuden opetussuunnitelman mukaiset avoimet oppimisympäristöt ja kohteessa on painotettu tilojen muuntojoustavuutta. Esimerkiksi kaikkien solujen sisätiloja voidaan muunnella ja käyttää helposti eri tavoin. Juuri muuntojoustavuus ja avoin oppimisympäristö loivat tietynlaista haastetta akustisessa mielessä.

Entä käyttääkö rakennusurakoitsija Peab Oy yleensä akustiikkasuunnittelijaa?

- Akustiikkasuunnittelijaa käytämme kohteesta ja kohteen luonteesta riippuen. Esimerkiksi tietyissä julkisen puolen hankkeissa, kuten juuri koulu- ja päiväkotihankkeissa tarvitaan monesti akustiikkasuunnittelijan asiantuntemusta.

Chydeniuksen koulun toteutuksessa on painotettu tilojen muuntojoustavuutta, kertoo Peabin Minna Nygård. Kuva © Jukka Lehojärvi

Atrium kohoaa keskustilana

Uudisrakennuksen arkkitehtuuri on UKI Arkkitehdit Oy:n käsialaa.

- Ehdottomasti kaunein kohta on koulun sydän, korkea kaksikerroksinen atrium, jossa suurportaikko ja suuret liikuntasalin siirtoseinät ovat luonnollista männyn sävyä ja vastapainona on upea kanervan sävy. Aulaan on myös toteutettu arkkitehdin suunnittelema taideteos, akustiikkalevyistä tehty kolmiulotteinen reliefi.

Rehtorin lailla arkkitehti Jaana Tiikkajaa sykähdyttää koulun keskustila, atrium. Atriumin ympärille sijoittuvat kirjasto ja käsityö- sekä liikuntatilat.

Atrium-päätila arkkitehdin havainnekuvassa ja toteutuneena. Kuva © UKI Arkkitehdit Oy; Tommi Levy, Luova työmaa

Mikä sinulle Jaana on arkkitehtina koulukohteessa tärkeintä?

- Koulukohteissa tärkeintä on saada koulusta viihtyisä ja kaikki eri käyttäjät huomioiva, toimiva rakennus.

Nykyaikaisessa koulussa on käyttöä monenlaisille oppimistiloille. Kuva © Jukka Lehojärvi

Chydeniuksen koulu Kokkolassa

Akukonin tiimi

Vastuullinen konsultti: Janne Hautsalo
Projektipäällikkö: Anni Haataja
Suunnittelija: Jyrki Annala
Suunnittelija: Janne Saarelainen
Suunnittelija: Sami Reina
Akustiset mittaukset: Juhani Ahvenvaara
Akustiset mittaukset: Jakob Löflund

Rakennusurakoitsija Peab Oy
Tilaaja Kokkolan kaupunki
Pinta-ala 5155 brm2
Käyttöönotto Koulu otettu käyttöön 2020
Arkkitehti UKI Arkkitehdit

Teksti: Jukka Sundholm

Jaa artikkeli

  • Facebook
  • Twitter

Region and language

Select region and language

Current selection: