Arcadahallen

Urheiluhallin sijoittaminen asuntojen päälle tuntuu mahdottomalta ajatukselta. Pallopelit, voimistelu ja muut lajit aiheuttavat luonnollisesti huomattavan määrän töminää lattiassa, joten salin alapuolella sijaitseviin asuntoihin kohdistuvan häiriön minimoiminen asettaa valtavia haasteita. Akukon sai tehtäväkseen ratkaista, miten tällainen aikasemmin mahdottomana pidetty rakennelma voitaisiin toteuttaa.

Voimistelua ja koripalloa asuntojen katolla

Liikuntasalit sijoitetaan tavallisesti rakennusten pohjakerroksiin, missä niissä aiheutuva askelääni ei häiritse alemman kerroksen tiloja. Arcadahallen haluttiin kuitenkin sijoittaa asuinrakennuksen ylimpään kerrokseen, jolloin salin lattia olisi suoraan asuntojen kattojen päällä. Akustiselle suunnittelulle asetettiin siis ennennäkemättömiä haasteita, joille ei ollut olemassa aikaisempia esimerkkiratkaisuja.

Akukonin Oskar Lindforsin tehtävänä oli kehittää ratkaisu, jolla uheiluhallin lattiasta tehdään äänetön. "Aikaisemmin on selvitelty liikuntatilojen mahdollista sijoittamista koulun yläpuolelle, mutta rakentaminen asuntojen päälle on sitäkin hankalampaa", Lindfors kertoo kuvaillessaan projektin lähötilannetta. Koska vastaavanlaisia toteutuksia ei ole tehty aiemmin, tuli suunnittelussa tukeutua kokemukseen aikaisemmista projekteista ja kehittää niiden pohjalta uusia, järeämpiä ratkaisuja.

Arcadahallen_tarinaeristimet
Arcadahallen_kelluvalattia1

"Näin paksua eristettä ei ole ainakaan Pohjoismaissa koskaan käytetty.

Kelluva urheiluhalli

Akukon ehdotti, että halli rakennettaisiin kellumaan tärinäeristeiden päälle, jolloin se voitaisiin eristää kokonaan muista rakenteista. Näin voidaan minimoida melun kulku rakenteita pitkin alempiin kerroksiin. Eristeeksi valittiin 100mm paksu Sylomer-elastomeeritärinäeriste, mikä on epätavallisen järeä ratkaisu. Materiaalin maahantuojakin kommentoi, että "näin paksua eristettä ei ole ainkaan Pohjoismaissa koskaan käytetty".

Ratkaisujen suunnittelun lisäksi Akukon valvoi niiden toteutusta koko rakennusvaiheen ajan, jotta tärinäeristeet asennettiin oikein ja ettei hallin rakennetta yhdistetty rakennuksen runkoon. Projektin onnistumisen kannalta oli äärimmäisen tärkeää, että koko halli oli eristetty rakennuksen muista rakenteista. Näin voidaan varmistua, että lattiaan kohdistuvien iskujen värähtelyt eivät pääsisi vaimentamattomina kulkemaan rakenteita pitkin alempiin kerroksiin.

Mittausten perusteella toteutus mahdollistaa ainakin tilan suunnitellun toiminnan. Luultavasti se kestää jopa painin.

Äänetöntä voimistelua

Rakennustöiden valmistuttua Akukonin varmisti akustisin mittauksin, että askeläänieristys toimi onnistuneesti. Tyypillisten mittausten lisäksi haluttiin tarkkailla tilan tyypillisen toiminnan aiheuttamia melutasoja. Tätä emuloitiin mittaamalla kuntopallon ja kahvakuulan lattialle pudottamisen äänitasoja.

Mittaustulokset osoittivat, että askeläänieristys oli toteutettu onnistuneesti. Eristys toimii niinkin hyvin, ettei kuntopallon aiheuttamia ääniä voitu mitata, sillä ne eivät kuuluneet ollenkaaan läpi. Kahvakuulan ääntä pystyttiin mittaamaan hieman, mutta sekin oli hyvin heikko. ”Mittausten perusteella toteutus mahdollistaa ainakin tilan suunnitellun toiminnan, kuten koripallon ja muut palloilulajit. Luultavasti se kestää jopa painin”, Lindfors pohtii tuloksia esitellessään.

Tilaaja Stiftelsen Arcada
Sijainti Helsinki, Suomi
Valmistuminen 2019
Materiaalit Sylomer
Suunnittelu

Arkkitehti
Arkkitehtitoimisto Stefan Ahlman Oy

Rakennesuunnittelu
Sweco Oy

Rakennuttajakonsultti
Haahtela-Rakennuttaminen Oy

Akukonin tiimi
Oskar Lindfors (projektipäällikkö)
Henrik Möller (vastuullinen konsultti)

Teksti: Ilmari Auvinen

Jaa artikkeli

  • Facebook
  • Twitter

Region and language

Select region and language

Current selection: