AV-suunnittelu nosti opiskeluympäristön uudelle tasolle

Opetuksen järjestämisen muotoja voitiin laajentaa oppilaitosalueella Oulussa.

Sosiaali- ja terveysalan oppilaitosten yhteisessä osoitteessa toimivat Diakonia-ammattikorkeakoulu Diak ja Suomen Diakoniaopisto SDO.

Peruskorjauksen yhteydessä tehtiin 1937 valmistuneen rakennuksen käyttötarkoituksen muutos terveydenhoitotiloista opetuskäyttöön.

AV-suunnittelussa tuli ottaa huomioon nykyaikaisten opetus- ja etäopetusmenetelmien tarpeet sekä tilojen erikoiset muodot. Suunnittelun projektipäällikkönä toimi Akukonin DI Toni Soininen.

Suunnittelu säästää

Mitkä ovat Akukonin vahvuudet opetuskäyttötilojen audiovisuaalisen tekniikan suunnittelussa?

– Ennen Oulua olemme tehneet kaksi muuta hyvän palautteen projektia Diakille, joten kynnys koulukeskuksen suunnittelulle oli hieman tavanomaista matalampi. Asia vain on niin, ettei AV-suunnittelua voi ohittaa, ei tehdä itse, eikä sysätä sähkösuunnittelijan tehtäväksi. Jos on menty siitä, mistä rima on matalin, yleensä lopputulos on kallis eikä toimi. Monesti asiakkaat joutuvat kerran tähän kompastumaan ennen kuin huomaavat satsata asiantuntijan työhön, kertoo Soininen.

Aikajanalle järjestettynä Soinisen työ oppilaitoksen eteen meni näin:

  1. lähtötiedot ja käyttäjän tarpeet
  2. kaapeloinnit -> laitesuunnittelu + vaatimukset
  3. hankintadokumentaatio
  4. kilpailutus
  5. hankinnan tuki ja kommentointi, tarjousten laadun selvitys
  6. AV-toteuttajan valinta
  7. työn valvonta
  8. työn vastaanotto ja tarkastukset

Projektin vaatimusmäärittelyn tuotti Akukon. Sen perusteella Audico Oy teki tarjouksensa ja tuli valituksi toimittajaksi.
– Suomessa on kymmenkunta sen koon yritystä, että ne pystyvät järkevästi vastaamaan tämän tapaisiin tarjouspyyntöihin. Hankintalain mukaan mennään ja joskus kauppatalo Hanselin esikilpailutettuja puitesopimuksia katsellen, toteaa Soininen.

Akukonin suunnittelun hedelmät näkyvät käyttäjille selkeästi.
– AV-suunnittelu onnistui mielestäni hyvin ja lopputulos on ollut toimiva. Kyseessä on vanha rakennus, ja hyvin kattavasta remontista huolimatta monet tilat ovat aika hankalan mallisia opetuskäyttöön, mikä asetti tiettyjä haasteita muun muassa näköyhteyden kannalta. Näyttöjen sijoittelulla yritettiin taata mahdollisimman hyvä näkyvyys kaikissa tiloissa. Seinänäyttöjä tai liikuteltavia näyttöjä on kunkin tilan koosta tai mallista riippuen yhdestä kolmeen kappaletta, kuvailee Joni Räisänen. Joni työskentelee ICT-tukihenkilönä Oulun Diakonia-ammattikorkeakoulussa.

Muuttaminen terveydenhuoltotiloista opetuskäyttöön ei ollut mikään mutkaton muutos.
– Kaikki mitoitukset oli tehty vastaanottotilojen mukaan aikoinaan: pitkät käytävät ja vähän huonesyvyyttä sekä matalia tiloja pilareineen. Usean esityspisteen ratkaisut olivat kyllä haastavia suunnitella, tähdentää Soininen.

Flipped classroom

Oulun oppilaitoskeskittymään oli hankintasuunnitelman mukaan tarkoitus saada kuvantoistojärjestelmiä ja äänentoistojärjestelmiä sekä niiden ohjausjärjestelmiä - ei laitteiden itsensä takia, vaan tukemaan opetusmenetelmien tarpeita.
– Opettaja ei enää välttämättä käytä yhtä kuvalähdettä, vaan opiskelijoilla pitää olla mahdollisuus jakautua ryhmiin eri näyttöjen ääreen. Näin esimerkiksi etäopetuksessa tai jos yhteen tilaan eivät kaikki mahdu. Tällä niin sanotulla flipped classroom -periaatteella opetus voidaan myös tallentaa myöhempää käyttöä varten.

Flipped classroom on monimuoto-opetuksen tapa, jossa käytetään apuna internetissä olevia opetusmateriaaleja, jolloin varsinaisella oppitunnilla jää enemmän aikaa opettajan ja opiskelijoiden väliselle vuorovaikutukselle.

Mitä Diak ja SDO saivat AV-suunnittelijan työllä?
- Tiloihin istuvat, modernit toimivat laitteet ja niiden sopivuuden talon pedagogiikkaan sekä viihtyisät tilat osana rakennusprojektia, tiivistää Soininen.

Oulun diakonissalaitoksen keskustan hyvinvointikeskuksen osien KC ja KD muutostyöt ja laajennus

Tilaaja ODL Talot Oy
Laajuus Koko kerrosala 19 000 m2
AV-suunnittelun projektipäällikkö DI Toni Soininen
AV-suunnittelija DI Toni Soininen
Kesto 4/2017 – 9/2018
AV-urakan suoritus Audico Oy

Teksti: Jukka Sundholm

Jaa artikkeli

  • Facebook
  • Twitter

Region and language

Select region and language

Current selection: