AV-suunnittelu toi selkeyttä Naantalin valtuustosaliin

Kokoustekniikka, äänentoisto ja akustiikka. Nämä kolme asiaa laitettiin kerralla kuntoon, kun Naantalin kaupunki Akukonin avittamana päivitti AV-järjestelmänsä palvelemaan valtuustosalin käyttötarkoituksia entistä paremmin.

Lähtötilanne oli Akukonin akustiikka- ja AV-suunnittelijan työn kannalta varsin tyypillinen: tiloihin oltiin tekemässä kevyttä peruskorjausta ja samalla haluttiin uusia myös esitystekniikka ja kokousjärjestelmät. Edelleen Naantalin kaupunki halusi kartoittaa salin nykyiset akustiset ominaisuudet ja saada tietoa vaihtoehdoista akustiikan parantamiseen.

Akukon suunnitteli valtuustosaliin kustannustehokkaan AV- ja kokoustekniikan sekä paransi salin akustisia ominaisuuksia suunnitelmallaan.

Hankesuunnitelmalla alkuun

Hankesuunnittelussa AV-suunnittelija Sami Reina teki tilojen toiminnalliset määrittelyt yhteistyössä käyttäjien kanssa. Tämä suunnitelma kustannusarviolla tuettuna johti hankepäätökseen.
– Tein kuvauksen uudesta mahdollisesta järjestelmästä tilanteessa, jossa entiseen järjestelmään ei enää kunnolla varaosiakaan saanut, muistelee Reina.

Varsinaisessa AV-tekniikan suunnitteluvaiheessa Reina laati hankinta-aineiston, jolla Naantali melko itsenäisesti pystyi hoitamaan kilpailutuksen. Akukon oli mukana läpi projektin aina sen finaaliin asti, jossa asennustyö otettiin vastaan ja tarkastettiin urakoitsijan aikaansaamiset, vaikkakin yleensä mahdolliset viat paljastuvat jo tekovaiheessa.
– Pystyn varsinkin vanhoissa kohteissa näkemään, mikä on järkevää missäkin tapauksessa ja mitä saadaan, kun tehdään tietyllä tavalla.

AV-hankinta tehtiin kokonaishankintana, johon kuuluivat AV-laitteiden ja -järjestelmien saattaminen täyteen toimintakuntoon.

Hankinta ketään suosimatta

Sami Reinan tekemä rakentamista tukeva suunnittelu määritteli rakentamisen ajan toimet, kuten kaapeloinnin, eri laitteiden sijoittelun ja niihin vaadittavan varustelun. Monesti juuri kaapelointisuunnitelman kanssa on joutuisaa, jotta työmaalla remonttityöt pystytään aloittamaan.
– Kokousjärjestelmä oli Naantalissa hyvin tärkeä osa, jonka toiminnalliseen määrittelyyn tilaaja osallistui hyvin aktiivisesti.

Julkisen hankinnan perusperiaatteisiin kuuluu, että ketään ei saa suosia eli julkinen hankinta tehdään sellaisella asiantuntemuksella, joka pystyy olemaan laitemerkkien suhteen neutraali.
– Naantalin järjestelmäkuvauksen laadin sillä tavalla, että se on mahdollista toteuttaa useamman eri valmistajan laitteilla.

Naantali hoiti kilpailutuksen melko itsenäisesti, mutta Reina kävi läpi kaikki saapuneet tarjoukset.
– Piti varmistaa, että ne olivat tarjouspyynnön mukaisia, ja katsoin myös, mistä tarjousten hintaero johtuu. Joskus näkyy, että työn osuus on painettu epärealistisen alas.

Tarkkaa peliä

AV-laitteiden ja järjestelmien määrittely vanhoihin rakennuskohteisiin saattaa muun muassa suojelumääräysten tai vaikkapa vain sähkönsyötön ja kaapelien sijoittelun takia olla haastavaa. Oma luokkansa ovat kuuluisien arkkitehtien luomukset. Kaikessa pienessäkin rakenteisiin puuttumisessa tarvitaan omistajan edustajalta lupa.
– Yleensä käyn tilaajan kanssa jatkuvaa keskustelua, ja tuon esiin näkemykseni siitä, mikä on toteuttamiskelpoista ja ylipäätään mahdollista, painottaa Reina.

1993 valmistuneen Naantalin kaupungintalon ovat suunnitelleet arkkitehdit Ilkka Svärd ja Pia Sopanen.

Kaupungintalossa toteutettiin myös akustiikkaa ja visuaalista ilmettä parantava suunnitelma. Lähtötilanteessa ongelmana olivat suuret lasipinnat. Akukonin akustikko-arkkitehti Anssi Ruusuvuori laati ratkaisuksi useita suunnitelmia.
– Jälkikaiunta-aikaa tuli saada alemmas. Lopulta siihen päästiin lisätyillä raskailla verhoilla, joiden vaikutus todennettiin mittaamalla, kertoo Ruusuvuori.

AV-järjestelmän tulee toimia kokonaisuutena

Entäpä sitten sellainen ajatusleikki, jossa Akukonin asiantuntemus kokonaan poistetaan ja esimerkiksi kaupunki tai kunta lähtisi Naantalin kaltaista hankintaa omin toimin toteuttamaan. Mitkä siinä ovat riskit?
– Ilman AV-suunnittelijaa ei välttämättä saada mitä halutaan, eikä osata ottaa huomioon kaikkea tarpeellista. Tilaajan etu on kokonaisuutena toimiva järjestelmä. Ehto ei täyty, jos hankinnalla saadaan joukko yksittäisiä laitteita, jotka eivät toimi toisiaan tukien. Myös järjestelmän elinkaari tulee osata huomioida ja ajatella hieman edemmäs tulevaisuuteen.

Työlästä ja ekspertiisiä vaativaa on löytää ratkaisut, jotka ovat kohteen kannalta järkeviä ja oikein mitoitettuja. Ali tai yli ei ole varaa osua. Asiantuntija tuntee kaikki yleisesti käytössä olevat järjestelmät ja osaa kertoa, mihin ne taipuvat ja miten ne vastaavat asiakkaan toiveisiin.

Lisäksi dokumentaatiosta tulee voida tarkastaa tehdyn työn laatu. Käytännössä AV-suunnittelijan työ takaa sen, että suunnitelman mukainen toiminnallisuus toteutuu kaikissa vaiheissa.
– On oltava riittävän tarkka lähtöaineisto, mihin voi palata, jos joku asia ei toimikaan.

  Av-urakka, esitystekniikan ja kokousjärjestelmän suunnittelu
Arvo  
Bruttopinta-ala  
Aloitus 4/2018
Valmistuminen 2019
Av-suunnittelija Akukon Oy, Sami Reina
Akustinen suunnittelu Akukon Oy, Anssi Ruusuvuori
Ääni- ja videojärjestelmät Akukon Oy, Sami Reina
Rakennuttaja Naantalin kaupunki

Teksti: Jukka Sundholm

Jaa artikkeli

  • Facebook
  • Twitter

Region and language

Select region and language

Current selection: