Euroopan Kemikaalivirasto ECHA

Kun Euroopan Kemikaalivirasto ECHA (European Chemicals Agency) päätettiin sijoittaa Helsinkiin, piti osa Keskinäisen työeläkevakuutusyhtiö Varman omistamasta kiinteistöstä muuttaa viraston tarpeisiin sopivaksi. Kiinteistöön saneerattiin toimistotilat noin 500 työntekijälle sekä kokous- ja työskentelytilat EU:n 27 jäsenmaan delegaatioille.

Euroopan Kemikaalivirasto ECHA

Kemikaaliviraston kokous- ja konferenssikeskus rakennettiin entisiin liikunta- ja varastotiloihin maan alle. Uuteen tilaan tehtiin kaksi kokoussalia, joista suuremmassa on 110 ja pienemmässä 69 paikkaa sekä neljä pienempää kokoustilaa. Kokoussalien välissä on lasiseinällä erotetut simultaanitulkkien työskentelytilat ja tekniset tilat.

Tiloissa on myös mm. juhlatilaisuuksien järjestämiseen tarkoitettu monitoimisali. Se on ns. black box -tyyppinen esitystila, jossa istumapaikat ja esityssuunta ovat vapaasti järjesteltävissä. Monikäyttösalin ja ison kokoussalin välillä kuva ja ääni toimivat molempiin suuntiin. Näin tiloja voidaan käyttää suurten konferenssien aikana myös varsinaisen kokoussalin lisätilana.

Kemikaalivirastossa kokoukset ja päätöksenteko perustuvat audiovisuaalisiin työtapoihin. Kaikki esitykset voidaan jakaa reaaliaikaisesti kaikille osallistujille. Heillä on tilassa käytössään myös thin client -tietokone, jonka avulla he voivat tarkastella päätöksenteossa tärkeitä taustamateriaaleja. Kuvan ja äänen siirtoyhteys toimii kaikkien kuuden kokoustilan välillä, ja kokoussalien tapahtumat voidaan myös tallentaa.

Kemikaaliviraston kokoustiloihin tehtiin yksi Suomen suurimmista julkisen hallinnon toimitilojen AV-asennuksista. Tehtävänämme oli kokousten osallistujien AV- ja tietojärjestelmien suunnittelu.

Suunnittelu piti sisällään mm. kokoussalien äänestys- ja mikrofonijärjestelmän, äänentoiston, suuret projisointipinnat ja näyttöpaneelit seinillä, kameratekniikan, kuvan ja äänen verkkojakelun sekä thin client -tekniikkaan perustuvan kokousosallistujien tietoteknisen järjestelmän. Lisäksi toimimme myös näiden järjestelmien hankintakonsulttina ja vastasimme tilojen akustisesta suunnittelusta.

Asiantuntijamme

  • Vastaavat konsultit: Tapio Ilomäki / AV-järjestelmät, Ari Lepoluoto / tietojärjestelmät ja Olli Salmensaari / akustiikka
  • Muut asiantuntijat: Sara Vehviläinen / layout-suunnittelu ja mallinnukset, Tarja Lahti / akustiikka

Kohde: Euroopan Kemikaalivirasto ECHA

Jaa artikkeli

  • Facebook
  • Twitter

Region and language

Select region and language

Current selection: