Helluntaiseurakunta satsasi sanan soundiin

Suomen helluntaiherätyksen liikkeeseen kuului vuoden 2013 lopussa 238 suomenkielistä seurakuntaa ja noin 46000 jäsentä. Eräs niistä on parin tuhannen jäsenen seurakunta Jyväskylässä.

Vuonna 2011 Jyväskylän seurakunnan vanhimmisto teki merkittävän päätöksen: päätettiin uusia vuonna 1972 valmistunut temppeli uudisrakentamisella. Suunnittelun kuluessa jyväskyläläiset muun muassa hakivat vaikutteita Hämeenlinnan Verkatehtaan kulttuurikeskuksesta ja Turun Logomosta. Molemmissa kuuluu ja näkyy Akukonin työn jälki.

Suomen helluntaikirkon yhdyskuntajärjestyksen mukaan "yhdyskunta ja sen seurakunnat voivat järjestää jumalanpalvelus- ja julistustilaisuuksia ja muita tilaisuuksia kuten juhlia, kokouksia, konsertteja ja koulutustilaisuuksia". Kaikilla mainituilla toimintamuodoilla on yhteys akustiikkaan ja AV-suunnitteluun.

AV-hankinnan suunnittelu

AV-laitteita tarvittiin tapahtumakeskuksen kahteen kerrokseen. Hankinta sisälsi videolaitteet, audiolaitteet, ohjausjärjestelmän ja esitysvalot.

AV-suunnitelma on peräti 126 sivun mittainen. Miten suunnittelija osaa tietää mitä kaikkea tarvitaan? Sisältäähän AV-hankinnan suunnittelu satamäärin teknisiä yksityiskohtia.
– Aina on erittäin tärkeää haastatella asiakas mahdollisimman hyvin ja pyrkiä syvälliseen ymmärtämiseen. Tässäkin kohteessa tapasin asiakkaan lukuisissa neuvonpidoissa, kertoo Manninen.
Myös kokemuksella on merkitystä. Kun samojen asioiden kanssa on jatkuvasti tekemisissä, suunnittelija oppii tietämään, eräällä tavalla näkemään, asiakkaan tarpeita.

Yksi järjestelmä kattaa useita tiloja

Tapahtumakeskus Helmiksi nimetty uudisrakennus palvelee laajasti seurakunnan eri työmuotoja. Kirkkosalin lisäksi kiinteistössä on pienempiä kokoontumistiloja seurakunnan eri työmuotoja varten, keittiö- ja ravintolatilat sekä toimistotilat hallinnolle.

– Suunnittelutyössä minun oli oleellista ensin selvittää, mitä tiloja salin ympärille tuli sitoa eli missä tiloissa halutaan seurata salin ohjelmaa. Salihan voi olla täynnä tai ihmiset ovat muista syistä muualla kuin salissa. Ja piti myös selvittää, missä tiloissa tarvitaan salista irrallaan olevaa AV-tekniikkaa.

Helmissä sama AV-tekninen järjestelmä kattaa useita tiloja. Järjestelmän keskiössä on sali ja sen ympärillä olevista tiloista useat kuuluvat teknisesti samaan järjestelmään.

– AV-järjestelmä on suunniteltu siten, että järjestelmä toimii ”kuin yksi järjestelmä” ja toisaalta jokaista yksittäistä tilaa voidaan käyttää myös erillisenä esitystilana. Erilliskäyttöä ohjataan pienellä ohjauspaneelilla, jossa on muutamia kiinteitä painikkeita. Jutun juoni on, että käyttö on ehdottomasti nopeasti opittavissa ja omaksuttavissa!

Kirkollisen äänen suunnittelu

Akukonin Tapani Manninen on tehnyt lukuisia AV-hankinnan suunnitelmia. Onko sakraalitila vain eräs asiakas muiden joukossa vai erottuuko kirkko jotenkin?
– Tilaajan edustajan takana on lukuisa määrä vapaaehtoisia, jotka lopulta tulevat käyttämään laitteistoa. Näiden vapaaehtoisten äänen olisi syytä tulla kuulluksi. Ellei heidän ääntään pääse kuulemaan, siitä voi seurata turhaan ”huonoa huutoa” suunnittelijan suuntaan. Musiikilla on suuri merkitys seurakunnan tilaisuuksissa ja siksi musiikin toistoon kiinnitetään huomiota enemmän kuin tavallisissa tiloissa.

Manninen vastasi projektin etenemisestä ja suunnittelutyöstä. Suunnittelutiimiin kuului myös AV-suunnittelija Mikko Joenpolvi, joka mallinsi ja mitoitti saliin tulevan äänijärjestelmän.
– Mikko oli mukana myös silloin, kun salin AV-toimittajaa valittiin ja tehtiin lopullinen päätös äänijärjestelmän valinnasta.

80% AV-hankinnan kokonaiskustannuksesta kului salin ja siihen liittyvien sivutilojen tekniikkaan. AV-hankintaan kuului laitteiden ja järjestelmien saattaminen täyteen toimintakuntoon.

Maksetut Viulut

Joskus tilaaja huomioi akustiikan täysimääräisesti, joskus vähän vähemmän. Suunnittelija saattaa suunnitella jotakin, josta sitten kuitenkin tingitään.
– Tällä kertaa ei ole vähennetty mitään, eikä liioin haettu halvempia ratkaisuja, kertoo huone- ja rakennusakustiikan suunnittelija Jukka Ahonen tyytyväisenä.

Tilat ovat suunniteltu tarkoituksenmukaisiksi.
– Esimerkiksi tilojen keskinäinen äänieristys on tarkoituksenmukaisella ja tilatulla tasolla - ei sen enempää eikä vähempää. Kaikki toimii niin kuin on tarkoitettu, mikä on erikseen mittaamalla todennettu.

Esimerkiksi pääsali on suunniteltu huomioon ottaen sen erilaiset käyttötarkoitukset. Salissa pystyy pitämään puheen ilman äänen sähköistä vahvistamista ja toisaalta se sopii myös sähköisen musiikin saliksi.
– Monesti tämänkaltaiset salit on suunniteltu kohtuullisen paljon vaimennetuiksi; Helmi on toista maata, tietää Ahonen.

Johtava pastori Esa Hyvönen kertoo pääsalin olleen toistaiseksi oman musiikkituotannon käytössä. 15.12.2019 Helmistä välitettiin Youtube-suoratoistona Kaikuja-joulukonsertti. Sen esiintyjä, hengellisen folkpopin yhtye Maksetut Viulut tunnetaan omaleimaisesta soinnistaan ja pitelemättömästä lavaenergiastaan. Yhtye on esiintynyt niin kirkoissa, konserttisaleissa kuin televisiossakin.

Akustiikka ja AV-tekniikka ovat niin kovaa kamaa, että täällä pystyy esiintymään kuka tahansa.

Vuokratilaa muillekin

Avaria ja monikäyttöisiä salitiloja voivat vuokraamalla käyttöön tavoitella muutkin kuin hengelliset toimijat, kunhan arvot ovat linjassa helluntaiseurakunnan kanssa.

"Akustiikka ja AV-tekniikka ovat niin kovaa kamaa, että täällä pystyy esiintymään kuka tahansa". Näin hehkuttaa seurakunnan vanhimmistoon kuuluva pastori julkisuudessa.
– Tilaajalla oli heti alusta lähtien selkeä näkemys tavoitteista. Suunnittelun tavoitteena oli saada puhumiseen ja sähköisen musiikin esittämiseen sopiva sali. Myös kuvan esittäminen ja esitysvalojen käyttö tuli ottaa huomioon suunnittelussa. Meidän tehtävämme oli vain suunnitella sali, jossa tilaajan tavoitteet toteutuvat, sanoo Manninen vaatimattomasti.

Keskisuomalainen-lehden jutussa (4.11.2019) siteerattu kaupunginhallituksen 2. vpj. Eila Tiainen (vas.) huvitti tapahtumakeskuksen avajaisillan yleisöä sanoillaan "ymmärrän, että ihmiset hakeutuvat sinne, missä on parhaat bileet".

Seurakunnan uusi koti maksoi 7,5 miljoonaa euroa, muassaan lähes 400 000 euron arvoiset AV-laitteet. Helmi rahoitettiin entisen kiinteistön myynnillä, pankkilainalla ja yhdellä merkittävällä lahjoituksella. Vuotuinen seurakunnan toiminta rahoitetaan kokonaisuudessaan jäsenten vapaaehtoisilla lahjoituksilla.

Tapahtumakeskus Helmi

Akukonin rooli projektissa AV- ja akustiikkasuunnittelu
Akukonin tiimi AV-suunnittelu Mikko Joenpolvi
Audiosuunnittelu Tapani Manninen
Akustiikkasuunnittelu Jukka Ahonen
AV-hankinnan kokonaiskustannus n. 400 000 €
AV-urakoitsija Audico Oy
Ajallinen kesto Syksystä 2018 syksyyn 2019

Teksti: Jukka Sundholm

Jaa artikkeli

  • Facebook
  • Twitter

Region and language

Select region and language

Current selection: