Lakeuden Risti

Vuonna 1960 valmistunut Lakeuden Risti on Seinäjoen alueseurakunnan pääkirkko, jonka on suunnitellut Alvar Aalto. Lakeuden Risti, kuten koko muukin Aaltokeskus, on museoviraston suojelema.

Lakeuden Ristin kirkkosalissa on alhaalla 1100 ja urkulehterillä 115 istumapaikkaa. Suorakaiteen muotoinen kirkkosali on 47 metrin pituinen. Salin koon ja akustiikan takia äänentoiston suunnittelu ja toteuttaminen onkin osoittautunut vuosien varrella ongelmalliseksi.

Kirkon äänentoisto uusittiin vuonna 2014, jolloin kirkon etuosaan asennettiin uudet kaiuttimet. Pian jouduttiin kuitenkin toteamaan, että ainoastaan salin edessä sijaitsevat kaiuttimet eivät riitä kantamaan ääntä taakse asti.

”On kovin harmillista, jos jumalanpalvelusten ja muiden tilaisuuksien yhteydessä keskustelun sisällöksi nousee vain se, kuuluuko kirkossa vai eikö. Jotkut kokeilivat istumista kirkossa eri suunnilla siinä toivossa, että jostain löytyisi paremmin kuuluva kohta. Sellaistakin palautetta saimme joiltakin seurakuntalaisilta, että he kuuntelevat messun mieluummin radiosta, koska kirkossa puheesta ei tahdo saada selvää”, Seinäjoen alueseurakunnan johtava kappalainen Liisa Rantala kuvailee tilannetta.

Akukonin Juhani Ahvenvaara saikin kirkolta elokuussa 2015 näennäisen yksinkertaisen toimeksiannon: ”Voitko hoitaa Lakeuden Ristin äänentoiston kuntoon?”

Koska kyseessä on museoviraston suojelema kohde, jota myös valvoo Alvar Aalto -säätiö, akustiikkaan tai interiööriin ei ollut mahdollista vaikuttaa. Äänentoisto oli rakennettava yksinomaan säätiön hyväksymillä laitteilla, mikä toi työhön lisää haastetta.

Ahvenvaara ja Akukonin johtava konsultti Henrik Möller aloittivat työn mittaamalla silloisen äänentoistojärjestelmän puheen ymmärrettävyyden (STI) sekä kirkkosalin akustiset parametrit C50 ja C80 sekä RT60. Jälkikaiunta-ajan keskiarvoksi taajuuskaistalla 500–1000Hz saatiin noin neljä sekuntia.

Mittausten jälkeen Ahvenvaara ja seurakunnan työntekijät järjestivät koetilaisuuden, jossa vertailtiin useiden valmistajien laitteistoja. Laitteistojen maahantuojat asensivat ja säätivät laitteistonsa. Tämän jälkeen Akukonin suunnittelija Mikko Joenpolvi suoritti kaiuttimien toistovasteiden ja puheenymmärrettävyyden mittaukset.

Säädettyjä laitteita vertailtiin vielä sokkotestin avulla: kolme henkilöä luki kirkossa heille ennalta tuntematonta tekstiä, jonka jälkeen parhaasta äänentoistosta äänestettiin.

”Mittaustulokset ja sokkotesti antoivat yhteneväisen tuloksen ja yhden valmistajan kaiuttimet nousivat selkeästi parhaiksi”, Ahvenvaara sanoo.

Kirkkoprojekteissa tärkeintä äänentoiston kannalta on, että puheen ymmärrettävyys on mahdollisimman hyvä koko kuuntelualueella. Lakeuden Ristin suureen ja pitkään kirkkosaliin asennettiin kaksi aktiivista digitaalipilarikaiutinta, jotka voitiin asentaa pystysuoraan kirkon arkkitehtuuria mukaillen.

”Hyvä äänentoisto on perusedellytys toiminnan ja tilaisuuksien suunnittelulle kirkkotilassa. Kun kirkossa on tilan vaatima laitteisto ja sen tekniikka toimii, seurakunnan työntekijät saavat keskittyä tärkeimpään eli tilaisuuksien sisällön valmistelemiseen”, Ahvenvaara muistuttaa.

Palaute uudesta äänentoistosta onkin ollut hyvin myönteistä.

”Kuulija voi pinnistelemättä erottaa tuotetun puheen nyanssit ja häiritsevä kaikuefekti on poissa. Kokonaisuudessaan äänentoisto on selkeästi parantunut”, kehuu seinäjokelainen Ossi Wallin.

”Jotkut ikäihmiset ovat todenneet, että kuulolaitteen voi panna pois päältä, kun kuuluu niin hyvin,” Rantala kertoo.

Tilaaja/rakennuttaja Seinäjoen seurakunta
Projektien aloitukset ja päivitykset 2015
Lopetus 2016
Akukonin tuottamat palvelut Äänentoiston suunnittelu
Akukonin tiimi Juhani Ahvenvaara, Henrik Möller, Mikko Joenpolvi

Jaa artikkeli

  • Facebook
  • Twitter

Region and language

Select region and language

Current selection: