Länsimetro

Pääkaupunkiseudun metroliikenne laajenee merkittävästi Länsimetron myötä. Uusia asemia tulee kahdeksan. Länsimetron reitti on lähes 14 kilometriä pitkä ja se koostuu kahdesta rinnakkaisesta tunnelista, jotka kulkevat kaikki maan alla. Kallioperän runkomelua sekä tärinää välittävä vaikutus on otettava huomioon koko reitin varrella.

Länsimetro

Länsimetron suunnittelussa on haluttu varmistaa, että metroliikenteen aiheuttama värähtely ei aiheuta tärinä- ja runkomeluhaittoja metroradan ympäristössä. Länsimetron linjauksen yläpuolella ja välittömässä lähiympäristössä on satoja asuin-, koulu- ja toimistorakennuksia, jotka ovat alttiita metroliikenteen runkomelulle. Lisäksi Otaniemen ja Keilaniemen alueella on myös tieteellisessä käytössä olevia erikoistiloja ja tutkimuslaitteistoja, jotka ovat erittäin herkkiä runkomelulle ja vähäisellekin tärinälle.

Akukon on ollut mukana Länsimetro-hankkeessa ratasuunnitteluvaiheesta eli vuodesta 2009 alkaen. Akukon on mm. toteuttanut Länsimetron runkomeluselvityksen Ruoholahti-Matinkylä-linjalla, suunnitellut rataan tarvittavien runkomelun torjuntaratkaisut, toteuttanut herkkien kuvantamis- ja tutkimuslaitteiden tärinäselvityksen Otaniemessä ja Keilaniemessä sekä toiminut teknisenä asiantuntijana rata- ja rakentamissuunnitteluvaiheiden sekä koko rakentamisen ajan.

Melutaso ennallaan metrosta huolimatta

Metroliikenne aiheuttaa kallioperässä etenevää värähtelyä, joka voi siirtyä läheisiin rakennuksiin. Runkomelu kuuluu sisätiloissa matalana äänenä. Länsimetro-hankkeessa tavoitteena on ollut, ettei uusi metrolinja aiheuta tilojen käytön kannalta merkittävää muutosta näiden nykyiseen taustamelutasoon.

”Käytännössä koko Länsimetron ratalinjaus eristetään runkomelun estämiseksi sijoittamalla ratarakenteeseen tärinää vaimentava sepelinalusmatto noin 70 senttimetrin syvyyteen kiskojen alapuolelle. Tämä on tehokkain ja edullisin keino vaimentaa kallioperään ja ympäristöön kytkeytyvää runkomeluherätettä”, Akukonin konsultti Timo Peltonen kertoo.

Runkomelu kytkeytyy rakennuksiin voimakkaasti alueilla, joilla talot on perustettu kalliopinnalle tai lähelle sitä. Länsimetron varrella on satoja suoraan kalliolle perustettuja rakennuksia.

Akukon on mitoittanut rakennus- ja aluekohtaisesti riittävän suojauksen sekä laskennallisesti että Helsingin metrolla tehtyjen mittausten perusteella. Projektin aikana Akukon on määrittänyt Länsimetron ympäristön rakennuksiin kantautuvat runkomelutasot, määritellyt runkomelun tavoitearvot ja rakennuskohtaiset torjuntatarpeet sekä mitoittanut ratarakenteisiin sijoitettava eristykset.

Länsimetron arvioitu valmistumisajankohta on vuoden 2016 lopulla, Akukonin työ jatkuu ainakin tähän saakka.

Asiantuntijat

  • Vastaavat konsultit: Timo Peltonen
  • Muu tiimi: Vibkon Oy/Mats Backholm (alikonsultti), Timo Markula

Kohde: Länsimetro

Jaa artikkeli

  • Facebook
  • Twitter

Region and language

Select region and language

Current selection: