Näkymätön akustiikka kruunaa modernin kirkkorakennuksen

Uusia potentiaalisia projekteja voi ilmaantua monin eri tavoin. Ylivieskan kirkon osalta projektiin johtava syy oli vähemmän mukava. Ylivieskan vanha puukirkko paloi tuhopoltossa pääsiäisenä 2016. Viisi vuotta myöhemmin Ylivieskan uusi kirkko vihittiin käyttöön. Rohkea ja moderni kirkko uhkuu ylväyttä ja valoisuutta, ja Akukonin suunnitteleman akustiikkaratkaisun ansiosta äänet ja musiikki kuuluvat tavalla, joka tekee oikeutta sakraalitilalle. Ylivieskan kirkko onkin onnistunut kokonaisuus, sillä kirkko on valittu yhdeksi kolmesta vuoden 2021 arkkitehtuurin Finlandia-palkintoehdokkaaksi.

Ylivieskan kirkko on valittu yhdeksi kolmesta vuoden 2021 arkkitehtuurin Finlandia-palkintoehdokkaaksi.

Ylivieskan seurakunta päätti nopeasti uuden kirkon rakentamisesta. Kansainvälisellä arkkitehtikilpailulla valitun Trinitas ehdotuksen tuottanut arkkitehti oli ennestään tuttu Akukonille.

- Olimme jo aiemminkin tehneet yhteistyötä tämän arkkitehtitoimiston kanssa ja nimenomaan kirkkorakennuksien parissa. Olimme aikaisemmin tehneet laadukasta työtä eri projekteissa. Se puhui puolestamme akustiikkasuunnittelijan valinnassa, kertoo Juhani Ahvenvaara, Akukonin ääniteknikko, joka alkujaan vastasi projektia koskevasta yhteydenpidosta.

Akukonin hyvä maine sekä Suomessa että ulkomailla samoin kuin vahva akustiikan tuntemus ja kokemus vastaavista kirkkohankkeista johti siihen, että Akukon valittiin akustiikka- ja AV-laitteiden suunnittelijaksi Ylivieskan uuteen kirkkoon, joka sai vihkimisen yhteydessä nimekseen Pyhän kolminaisuuden kirkko.

Suunnittelun toimituslaajuus käsitti kirkkosalin huone- ja rakennusakustiikkaa sekä oheistilojen akustiikan ja äänieristykset. Tämän lisäksi Akukon suoritti AV-esisuunnitteluvaiheen kaapelointi- ja pistesijoittelun kirkkosaliin ja oheistiloihin sekä suppeat meluselvitykset.

Laadukasta ja asiantuntevaa suunnittelua pitkällä kokemuksella

Kirkkojen suhteen on yleensä haasteena, että sekä puheen, musiikin, urkumusiikin ja Ylivieskan tapauksessa myös sähköisen musiikin pitää kuulua tilassa selkeästi ilman häiritsevää kaiuntaa. Arkkitehtuuriltaan pelkistetyn kirkkosalin akustiikan ja esitystekniikan sulauttaminen ”näkymättömiin” oli haaste jo sinällään.

Vastaava akustiikkasuunnittelija Anssi Ruusuvuori kertoo projektiin liittyvästä toisesta haasteesta, joka tuli pienoisena yllätyksenä:

- Projektin kustannuksia piti karsia aika lailla, minkä takia ehdotettiin, että kolmionmuotoista kirkkoa madallettaisiin. Meiltä kysyttiin neuvoa, kuinka paljon sitä voi madaltaa akustiikan kärsimättä – ja lopulta kirkkoa pystyttiin madaltamaan useita metrejä, Ruusuvuori sanoo.

Ylivieskan uusi kirkko on rakennettu CLT-elementeistä eli ristiinliimatuista massiivipuulevyistä. CLT on verrattain uusi materiaali tämänkokoisiin rakennuksiin, eikä meillä ollut etukäteen tarpeeksi tutkittua tietoa siitä, kuinka CLT käyttäytyy akustisesti, miten se vaimentaa ja heijastaa ääntä jne. Kirkkosalin haastavan akustiikan piti onnistua kerralla, sillä sen korjaaminen jälkikäteen olisi ollut mittava ja kallis työ.

Kirkkorakennus on siinä mielessä erilainen kohde, että arkkitehtuuriset seikat ja materiaalivalinnat ovat hyvinkin tärkeässä asemassa eikä niihin voi juurikaan vaikuttaa. Tässä projektissa Akukonin asiantuntijat kävivät paikan päällä keskustelemassa loppuasiakkaan tarpeista, sillä optimaalisen suunnittelun edellytyksenä on oleellista tietää kohteen käyttötarkoitukset ja tarpeet.

- Suunnittelussa hyödynnettiin erikoisohjelmia, joissa on laskentamallit jälkikaiunnalle. Jälkikäteen tehdyt mittaukset osoittavat, että suunniteltu akustiikka eli jälkikaiunta on ihan sopiva urkumusiikille, Ruusuvuori kertoo.

Meluavia lapsia lasiseinän takana

Akustiikka ja melu sekä sen vaimennus riippuu pitkälti rakennuksen materiaalivalinnoista. Ylivieskan kirkko oli sikäli hieman erilainen, että lastensali on aivan kirkkosalin vieressä ja niiden välissä on vain lasiseinä. Miten ääni saadaan eristettyä, kun välissä on vain lasiseinä ja sen takana touhuaa meluavia lapsia? Ratkaisuna käytettiin kahta lasiseinää isolla ilmavälillä, jolloin lasiseinän äänieristys saatiin toteutettua kustannustehokkaasti.

Kirkkosali ja lastensali on erotettu toisistaan kahdella lasiseinällä ja isolla ilmavälillä.

- Tällä tavalla nämä oheistilat saatiin eristettyä niin, etteivät lasten leikit häiritse kirkkosalin toimintaa. Lasiseinien välissä mahtuu kävelemään, joten lasien pesu käy myös helposti, Ruusuvuori kertoo.

Äänieristykset tehtiin myös aulatiloihin, jottei niistäkään aiheudu häiriötä salin toiminnalle.

Saarnoista rokkikonsertteihin

Nykypäivänä kirkkosaleja halutaan hyödyntää enenevässä määrin myös muihin tapahtumiin. Kirkot ovat kuitenkin akustisesti haastavia tiloja, koska niissä on yleensä paljon sileitä pintoja, jotka eivät ole akustiikan kannalta optimaalisia. Tilojen täytyy soveltua kahteen täysin erilaiseen tarkoitukseen; ensinnäkin urkumusiikille, joka vaatii yli kahden sekunnin jälkikaiunnan, ja toisekseen puhumiseen, jonka jälkikaiunnan pitäisi olla alle sekunnin. Akustiikkaa suunniteltaessa jälkikaiunta on kaikkein tärkein kriteeri, ja salin akustiikan muunneltavuus on usein paras ratkaisu.

- Ylivieskan kirkossa on akustisesti läpäisevä puurimakatto, joka on suunniteltu niin, että sen yläpuolelle voidaan sijoittaa piiloon raskaita, moottoroituja akustiikkaverhoja. Niiden avulla tilasta tulee akustisesti muunneltava. Tätä ei vielä ole kustannussyistä toteutettu, kertoo Ruusuvuori.

Meillä on osaavia asiantuntijoita, joilla on pitkä kokemus akustiikan suunnittelusta ja sen ansiosta kirkkosalin haastava akustiikka saatiin onnistumaan kerralla.

Projektipäällikkö pitää langat käsissään

Akukonin projektit toteutetaan projektipäällikön johtamana alusta loppuun asti. Ylivieskan kirkon projektissa projektipäällikkönä toimi Toni Soininen.

- Projektipäällikön tehtävänä on hallita projektin eri vaiheita ja olla ajan tasalla kaikesta, mitä pitää tehdä ja mitä on luvattu. Hän on myös se taho, joka pääasiassa keskustelee asiakkaan kanssa projektin yksityiskohdista. Lisäksi hän organisoi tehtäviä ja delegoi niitä sopiville suunnittelijoille, Toni Soininen selvittää.

Työskentelymalli, jossa projektipäällikkö pitää langat käsissään, merkitsee selkeitä hyötyjä asiakkaalle.

- Työmaatekniset kysymykset pystytään ratkaisemaan nopeasti ja toteuttamaan akustisesti toimivasti. Meillä on osaavia asiantuntijoita, joilla on pitkä kokemus akustiikan suunnittelusta ja sen ansiosta kirkkosalin haastava akustiikka saatiin onnistumaan kerralla. Sen korjaaminen jälkikäteen olisi ollut mittava työ. Viereisten tilojen onnistunut äänieristys takaa niin ikään kirkkosalissa tarvittavan rauhan, Soininen kiittää projektitiimiin osallistuneita kollegoja.

Käyttöönottovaiheessa suoritetut mittaukset osoittivat, että Akukonin asiantuntijat olivat jälleen kerran onnistuneet akustiikka- ja melusuunnittelussa.

Jaa artikkeli

  • Facebook
  • Twitter

Region and language

Select region and language

Current selection: