Polin

Polin soi täydellisesti

Juutalaisten historian museon huikea arkkitehtuuri viimeisteltiin akustiikkasuunnittelulla.

Polin

Arkkitehtitoimisto Lahdelma & Mahlamäki voitti Puolan juutalaisten historian museon kansainvälisen arkkitehtuurikilpailun. Poliniksi nimetyn museon Varsovaan valmistumisen jälkeen alkoi palkintojen ropina: Suomen Arkkitehtiliiton myöntämä Arkkitehtuurin Finlandia –palkinto, valinta Puolan parhaaksi julkisrakennuskohteeksi, Polityka Architectural Award –palkinto ja Euroopan vuoden museo –palkinto 2016.

Polin-museon pääsuunnittelijan Rainer Mahlamäen mukaan hänen tarkoituksenaan oli saada parhaat suunnittelijat ja tekijät korkean vaatimustason työhön. Se oli yksi syy Akukonin valintaan akustiikkasuunnittelijaksi. Toisena syynä vaikutti kahden konkarin aiempi ammatillinen kohtaaminen. Mahlamäki arvostaa edelleen hedelmällistä yhteistyötä Akukonin perustajiin kuuluvan Henrik Möllerin kanssa Kaustisen kansantaiteenkeskuksen Kalliosalin suunnittelussa.

- Polin-museon pääsalin äänisuunnittelu oli vaativa tehtävä salin monien eri käyttötarkoitusten takia. Siinä Akukon onnistui nähdäkseni hyvin. Samaa voi sanoa aulasta, jota hallitsevat vapaat geometriset muodot. Siellä äänen hallinta toi tilaan katedraalimaisuutta, kun pitkä jälkikaiunta ikään kuin suurensi sitä, kertoo Mahlamäki.

Akustiikkasuunnittelija arkkitehdin kirittäjänä

- Akustisen suunnittelijan tehtävänä on saada arkkitehdin duuni toimimaan, tähdentää Akukonin Henrik Möller.
Hänen mukaansa se parhaimmillaan on edestakaisin pallottelevaa, interaktiivista toimintaa, jonka haastaa arkkitehdin toimintaa.
- Polinin tapauksessa oli kerrottava pääsuunnittelijalle, että vastaanottoaulasta on vaarassa tulla kaikukoppa, joka ei sovi ison ihmisryhmän vastaanottamiseen, jos on tarkoituksena, että kaikki kerralla selkeästi kuulevat sisääntulopuheen.
Tällainen haasteellinen suunnittelu inspiroi Mölleriä. Pieneen vitsailuunkin on varaa:
- En oikein enää jaksa innostua tehtävistä, joissa kerrotaan mineraalivillan paksuuksia.

Rima korkealla

Akukonin puolesta käytännön Polin-työhön telakoitui alusta asti arkkitehti-akustikko Anssi Ruusuvuori. Hän esitti tuoreeltaan 480 henkilön monitoimisalin alustavat rakenteet, joiden täsmennyttyä hän teki jatkossa akustisen tietokonemallin. Ruusuvuoren työtavassa akustinen suunnittelu on myös tilasuunnittelua. Jos työhön pääsee aivan alkuvaiheessa käsiksi, moniosaajalle tarjoutuu hedelmällinen kenttä.
- Tärkeintä on saada selville, mitä asiakas haluaa. Pyrin tähän asiakkaan valistamisella eli esittelemällä reilusti eri vaihtoehtoja.
- Mikä kaikki olisi kohteessa mahdollista. Arkkitehti ei aina tiedä ja tilaaja ei tiedä. Akukonin tehtävänä on tietää ja tuoda tieto esille, tähdentää Anssi.

Muunneltava akustiikka

Polin-museon monitoimisali oli tehtävä moneen istuvaksi: elokuvaesitykset, esitelmät, konferenssit, sähköisesti vahvistettu musiikki ja akustinen kamarimusiikki. Ruusuvuori-ratkaisuun riitti kaksi sanaa, muunneltava akustiikka. Jo nimi vihjaa, mistä on kyse. Salia voi esimerkiksi ajettavilla verhostoilla muokata kuhunkin käyttötarkoitukseen akustiikaltaan sopivaksi.

- Polin-museon monitoimisali oli toki kohteena haastava, mutta olen tehnyt vastaavia jo niin paljon, etten juuri osaa pelätä vaikeuksia. Arkkitehtinä pystyn yleensä esittämään ratkaisuja, jotka kelpaavat pääsuunnittelijalle myös visuaalisesti. Käytännön akustiikkasuunnittelua teen mm. itse kehittämillä menetelmillä autocad-mallinnusohjelman avulla ja lisäksi meillä on luonnollisesti käytössä monia akustiikan erikoisohjelmia. Näillä voidaan mallintaan äänen kulkua ja käyttäytymistä erilaisissa tiloissa.

Kun esimerkiksi yhtä pintaa muutetaan, se aiheuttaa ääniolosuhteissa muutoksen, joka on osattava tietää hyväksi tai huonoksi - tai kohteen normeihin sopivaksi. Kun kohteen arkkitehtipiirustukset ovat valmiit, samassa prosessissa ja synkronissa on valmistunut myös akustiikkasuunnitelma. Konkreettisena suunnittelun lopputulemana Anssi Ruusuvuori sai tietokonemallinnuksena monitoimisalin akustiset tunnusluvut.  Akustinen tietokonemalli auttoi muun muassa äänen heijastusten ohjaamisessa, mikä Polin-salin kohdalla tarkoitti etenkin yleisöalueelle sivulta tulevien ja lavalle palautuvien heijastusten oikeaa suhdetta.

- Kävimme sitten Varsovassa suorittamassa salin akustiset mittaukset ja saatoimme pienen hienosäädön jälkeen olla tuloksiin tyytyväisiä..

- "It's perfect", kommentoi salia hoitava ääniteknikko kasvot hymyssä ja kädet levällään.
Juuri tuon parempaa tunnustusta ei suunnittelija voi ammattilaiselta saada.

Palkittu Polin

Puolan juutalaisten historian museo Polin valmistui Varsovan ghetton kansannousun muistopäiväksi keväällä 2013. Arkkitehti Rainer Mahlamäen Varsovaan suunnittelema museorakennus voitti ensimmäisen Arkkitehtuurin Finlandia-palkinnon.

Tilaaja/rakennuttaja Association of the Jewish Historical Institute of Poland, the City of Warsaw, and the Polish Ministry of Culture and National Heritage
Projektin aloitus 2007
Käyttöönotto 2013
Akukonin tuottamat palvelut Akustiikka- ja AV-suunnittelu
Akukonin tiimi Henrik Möller, Anssi Ruusuvuori, Janne Auvinen

Teksti: Jukka Sundholm

Jaa artikkeli

  • Facebook
  • Twitter

Region and language

Select region and language

Current selection: