Sigyn-sali on hieno ja muuntuva esitystila

Sigyn-sali on ainutlaatuinen musiikin esitystila. Sali on hieno niin akustiikan, toiminnallisuuden, tekniikan kuin arkkitehtuurinkin kannalta. Muunneltavan akustiikan ja nykyaikaisen esitystekniikan takia sali soveltuu musiikin monien tyylilajien lisäksi myös juhliin, yritystapahtumiin ja jopa pienimuotoisiin sirkusesityksiin.

Sigyn-Sali on osa Linnankadun Taidekampusta, joka sijaitsee Turun Varvintorilla. Alue oli 1900-luvun alkupuolella osa Aurajoen vanhaa telakkaa. Entisen köysitehtaan ja telakkarakennusten tiloissa toimivat nykyään Turun konservatorio ja Turun AMK:n Taideakatemia. Kampuksella koulutetaan muusikoiden ja musiikkipedagogien lisäksi monia muitakin kulttuurialan ammattilaisia, mm. sirkustaiteilija-opettajia.

Historialliselta purjehduslaivalta nimensä saanut sali on rakennettu telakkahalliin, joka valmistui alun perin vuonna 1928. Nykyään kolmimastoparkki Sigyn on museona Aurajoen rannassa Taidekampuksen läheisyydessä. Kiinteistössä on kaksi muutakin salia, Crichton ja Vulcan, jotka on nimetty vanhojen telakkayhtiöiden mukaan.

Konservatorio ja Taideakatemia käyttävät Sigyn-salia ahkeraan, mutta vuokraavat sitä myös ulkopuolisille. Kiinteistön omistaa Kuntien eläkevakuutus Keva.

Lasiseinäinen Sigyn-sali on sekä akustisesti että visuaalisesti vaikuttava esitystila. Kuva: Tuomas Kourula

Klassisen musiikin salista monitoimisaliksi

Sigyn-sali valmistui vuonna 1994. Vanhaa ja uutta yhdistävän arkkitehtuurin suunnitteli LPR-arkkitehdit. Akustiikan suunnitteli Akukon.

Alkuperäinen saliakustiikka tehtiin klassisen ja muun akustisen musiikin tarpeisiin. Ajan myötä käyttötarve kuitenkin muuttui. Salista haluttiin monikäyttöisempi, ja sen tuli soveltua myös sähköisesti vahvistetuille musiikille, juhliin, konferensseihin ja sirkusesityksiin. Sali peruskorjattiin vuonna 2021. Peruskorjauksen yhteydessä toteutettiin muunneltava akustiikka ja nykyaikainen esitystekniikka.

Akustiikkasuunnittelusta vastasi Akukonin Anssi Ruusuvuori. Tehtävä oli haasteellinen. Pelkästään klassiselle musiikille suunniteltu akustiikka tuli muuttaa sellaiseksi, joka sopii myös sähköisesti vahvistetulle musiikille, erilaisille tilaisuuksille ja sirkukselle. Saliakustiikan tuli olla muunneltava, ja äänieristyksestä salin ja sitä ympäröivien tilojen välillä tuli huolehtia.

Vuonna 1994 toteutettua salia pidettiin akustiikaltaan klassisen musiikin tarpeisiin erinomaisena. Niinpä sitä ei muutoksen yhteydessä saanut huonontaa, vaan kehittää vielä entistäkin paremmaksi. Esimerkkinä kehitystyön tuloksista ovat uudet heijastimet, jotka monipuolistavat ja parantavat salin sointia sekä lavalla, että yleisöalueella. Muunneltavan akustiikan toteutus on osa esitystekniikkaa.

Muunneltava akustiikka toteutettiin raskailla, moottoroiduilla verhoilla, joiden avulla salin kovia pintoja tarvittaessa peitetään kaiunnan vähentämiseksi. Verhojen mekaniikka ja ohjaukset suunniteltiin ja toteutettiin osana esitysmekaniikkaa, jonka suunnittelusta vastasi Akukonin Toni Silvola.

Orkesterin yläpuolelle, kahteen eri tasoon sijoitetut heijastimet ovat olennainen osa akustisen musiikin saliakustiikkaa. Niiden avulla soittajat kuulevat entistä paremmin itseään ja muita soittajia koko lavan alueella, ja ne ovat tärkeitä myös yleisön kokeman äänikuvan kannalta. Muissa tilaisuuksissa heijastimet saattavat kuitenkin olla esitystekniikan, varsinkin valaisimien tiellä. Niinpä heijastimista tehtiin käännettävät. Myös heijastimien koneistot ja ohjaukset suunniteltiin osana esitysmekaniikkaa.

Sali soveltuu musiikki-, puhe- ja jopa sirkusesityksiin.

Akustiikkasuunnittelu on yhteistyötä

Akustiikkasuunnittelu, kuten muukin rakennuksen suunnittelu, on yhteistyötä. Se tarkoittaa myös kompromissien tekemistä. Anssi Ruusuvuori painottaa lisäksi, että saliakustiikkaa ja esitystekniikkaa ei tehdä suunnittelijoita varten. Ne suunnitellaan ja toteutetaan esiintyjiä, kuulijoita, teknistä väkeä ja tilaajaa varten. Siksi on tärkeää selvittää kunkin projektin erityispiirteet ja kuunnella muiden osallisten lisäksi myös mm. salia ylläpitävää henkilöstöä. Pelkkä korkealuokkainen akustiikka ja esitystekniikka ei riitä, mikäli sali ei ole kaikki käyttäjäryhmät huomioiva, riittävän helppokäyttöinen ja tulevaisuuden muutostarpeet huomioiva.

Akustikon tulee etukäteen päättää, mitkä taistelut hänen tulee voittaa

Eri suunnittelualojen tavoitteet voivat olla osin ristiriidassa keskenään. Kannattaa siksi valita ne taistelut, jotka on tärkeintä voittaa, ja antaa tarvittaessa periksi itselle vähemmän tärkeissä asioissa jotka ovat muille tärkeimpiä, sanoo Anssi Ruusuvuori. Esimerkki akustiikan kannalta välttämättömistä rakenteista ovat vaimennusverhot. Niitä tarvittiin, jotta sali toimisi myös sähköisellä musiikilla ja kokouskäytössä, mutta ne muuttavat salin visuaalista ilmettä. Verhoista tehtiin ”pystyraitoja”, joiden visuaalinen ilme oli myös arkkitehdin näkökulmasta hyvä.

Esitystekniikkaa kaikenlaisiin tilaisuuksiin

Sigyn-salin käyttötapojen monipuolistuminen tuotti tarpeen entistä monipuolisemmalle esitystekniikalle. Tilaisuuksissa tarvitaan monenlaisia esitysteknisiä kokonaisuuksia ja erilaisia akustisia ympäristöjä.
Sigyn-salissa on nyt nykyaikainen valo-, ääni- ja kuvatekniikka sekä näyttämömekaniikka. Lisäksi käytössä on mediastudio ja äänitarkkaamo, joiden avulla tilaisuuksia voidaan tallentaa ja streamata. Tekniikka on suunniteltu ja toteutettu niin, että siirtymä käyttötarkoituksesta toiseen on mahdollisimman nopeaa ja turvallista.

Peruskorjauksessa suurimmat esitystekniset uudistukset tehtiin kattoalueelle. Näyttämön yläpuolelle rakennettiin teräsvaijereista verkkokatto, jonka päällä voi kävellä. Verkkokaton yläpuolella olevat ripustusrakenteet ovat valaisimia ja muuta tekniikkaa varten. Näyttämön yläpuolella ovat myös käännettävät akustiset orkesteriheijastimet, jotka suunniteltiin osana esitystekniikkaa.

Ennen peruskorjausta näyttämön etuvalo jouduttiin toteuttamaan katsomon sivuille sijoitetuilla valonheittimillä. Peruskorjauksen yhteydessä yleisön yläpuolelle saliin asennettiin valoansas, joka olennaisesti parantaa sekä valaisumahdollisuuksia että koko salin visuaalista ilmettä.

Käytettävyys lähtee keskustelusta käyttäjien kanssa

Esitystekniikan suunnittelun paras sisältö löytyy käyttäjien kanssa keskustelusta ja laatutason määrittelystä sekä käytettävyydestä, sanoo Akukonin Tapio Ilomäki, joka toimi hankkeessa esitystekniikan suunnittelun projektipäällikkönä.

”Ei tehdä jotain suunnittelijan märkää unta, vaan tarkastellaan, mitä tilassa tehdään ja miten ESTEK voi tukea toimintoja mahdollisimman hyvin. Hankinnoissa pitää huomioida myös elinkaarikustannukset. Hyvä esimerkki on Sigynin äänentoistojärjestelmä: se mitä hankittiin, on priimaa sen sijaan että olisi hankittu jotain, jonka joutuisi uusimaan jo lähivuosina. Sama pätee tekniikan lisäksi myös esitystekniseen infrastruktuuriin, esimerkiksi kaapelointiin ja verkkokattoon.”

Näyttämön yläpuolelle rakennettu teräsverkkotaso, jonka yläpuolella on valaisimia ja muuta esitystekniikkaa.

Positiivista käyttäjäpalautetta

Käyttäjät ovat tyytyväisiä uuteen saliinsa. Muusikot ovat kertoneet soinnin parantuneen entisestään, vaikka lähtökohtakin oli hyvä. Myös tekniikan käyttäjiltä on tullut positiivista palautetta.

Sigyn-salin tekniikan käytön voi jakaa kolmeen tapaan: omatoimikäyttö, vahtimestarikäyttö ja teknikkovetoinen käyttö. Omatoimikäytössä luennoitsijat saavat itse projektorin ja äänet päälle sekä kuvan valkokankaalle. Vaihtuvat iltavahtimestarit pystyvät hoitamaan lyhyellä perehdytyksellä yksinkertaiset, mutta omatoimikäyttöä vaativammat tilaisuudet, joissa hyödynnetään vaikkapa valon mahdollisuuksia tilaisuuden teemavärityksessä.

Ville Pirttinen toimii Turun Konservatoriossa käyttömestarina. Hän kertoo, että verhoilla toteutettu akustiikan muunneltavuus toimii hyvin - tosin ehkä vielä enemmänkin olisi voinut dempata salin vaimennettua tilaa, mutta nykyiselläänkin se on erittäin hyvä. Äänijärjestelmä kattaa hyvin salin katsomon ja soi tasaisesti, ja on saanut paljon kehuja myös talon ulkopuolisilta käyttäjiltä.

Myös Turku AMK:n AV-mestari Tapio Väntsi on tyytyväinen työympäristöönsä. Hän kertoo, että Akukonin suunnittelulla Sigyn-saliin saatiin monipuolinen, nykyaikainen ja eri tarpeisiin mukautuva esitystekniikan kokonaisuus. Valojen ohjaus, ääni ja kuva siirtyvät kaikki verkon yli, jolloin muunneltavuus on helppoa. Laitevalinnoissa on painotettu laatua ja otettu huomioon esittävän taiteen tarpeet mm. valaisimien jäähdytyksen äänentaso huomioiden.

Väntsi toteaa, että suurin osa Sigyn-salin asiakastilaisuuksista hoidetaan teknikkovetoisesti, jolloin pystytään tekemään näyttäviä, yksilöityjä esityskokonaisuuksia. Esitystekniikka taipuu kaikkiin näihin käyttötapoihin.

Valaistus ja äänentoisto on kerännyt kiitosta myös vierailevilta esitysteknikoilta. Monet Sigyn-salia vuokranneet ovat huomanneet saaneensa rahalleen vastinetta esitystekniikan muodossa. Akustiikan muunneltavuus palvelee hyvin sekä klassista musiikkia että puhetilaisuuksia. Klassisen kitaran soittaja kehuikin salin akustiikan olevan remontin jälkeen erottelevampi ja kuulokuva näyttämöllä selkeä. Akustiikan ”dempatussa” muodossa puhuminen ja puheen kuuntelu on huomattavan paljon helpompaa, kuin ilman akustista muutosta, kertoo Väntsi.

Jaa artikkeli

  • Facebook
  • Twitter

Region and language

Select region and language

Current selection: