Siltasairaala - akustiikkaa potilaiden ja henkilöstön terveydeksi

Sairaalan yhteydessä akustiikka ei ehkä tule ensimmäiseksi mieleen. Tarkoituksenmukainen akustiikka on kuitenkin potilasturvallisuuden, henkilöstön jaksamisen ja viihtyisyydenkin edellytys.

Helsingin Meilahdessa sijaitseva vuonna 2022 valmistunut Siltasairaala on HUS:n suurin rakennushanke. Samalla se on suurin sairaalaprojekti, jossa Akukon on toiminut akustiikkasuunnittelijana. Rakennuksen laajuus on lähes 70 000 bruttoneliömetriä ja sen rakentaminen maksoi 305,5 miljoonaa euroa. Siltasairaala on osa HUS Helsingin yliopistollista sairaalaa.

Siltasairaalassa hoidetaan ortopedian, traumatologian ja neurokirurgian potilaita. Sairaalassa toimii päivystys, leikkausosasto, teho-osastot, poliklinikat, päiväsairaala ja vuodeosastot. Siltasairaalassa on myös opetus- ja luentotiloja sekä lounasravintola, kahvila ja apteekki.

Siltasairaalassa on panostettu myös taiteeseen . Kuva HUS/Jussi Tiainen.

Akustiikka on avainroolissa niin potilaan kuin henkilöstönkin kannalta

Sairaalassa akustiikkasuunnittelu on monin tavoin tärkeää. Se vaikuttaa työympäristön laatuun, yksityisyyteen, kaikkien viihtyvyyteen ja jopa potilasturvallisuuteen.

Akustiikkasuunnittelun avulla varmistetaan, että tilojen välinen ääneneristys on riittävää ja huoneakustiikka soveltuu käyttötarkoitukseen. Ääneneristyksellä on vaikutusta kuuluvan melun lisäksi myös arkaluontoisten keskusteluiden ja merkkiäänten kuuluvuuteen.

Huoneakustiikka vaikuttaa puheen ymmärrettävyyteen ja viihtyvyyteen. Hälyisässä ympäristössä kuormittuvat niin työntekijät kuin potilaatkin. Lisäksi riskinä on, että elintärkeät viestit eivät mene perille, jos puheesta ei taustamelun tai kaikuisuuden takia saa selvää.

Siltasairaalasta koon ja tilatyyppien moninaisuuden lisäksi haastavan se, että monesti vähintään jonkinlaista hiljaisuutta vaativa ja meluista tila oli toiminnallisuuden takia sijoitettava vierekkäin. Esimerkkinä MRI-tila, johon on suora käynti leikkaussalista (MRI = Magnetic Resonance Imaging, suomeksi magneettikuvaus).

Yksityisyyden ja luottamuksellisuuden tarve tuli huomioitavaksi monessa kohtaa. Esimerkiksi vastaanottohuoneista on suora käynti henkilökunnan omiin tiloihin. Potilaiden luottamukselliset keskustelut eivät saa kuulua muille kuin hoitavalle lääkärille ja lääkäreiden keskinäinen kommunikaatio ei kuulua vastaanotolla oleville potilaille. Siltasairaalassa panostettiinkin esimerkiksi hyvin ääntä eristäviin oviin. Ääneneristyksen toteutuminen varmistettiin rakennuksen valmistumisvaiheessa monin mittauksin, joita tehtiin yli 200 kpl.

Tiimipäällikkö Nella Näveri ja johtava akustikko Olli Salmensaari olivat Siltasairaalan akustiikkasuunnittelun avainhgenkilöitä.

Avainrooleissa Siltasairaalan akustiikkasuunnittelussa olivat tiimipäällikkö Nella Näveri ja vastuullinen asiantuntija Olli Salmensaari. Merkittävän työpanoksen akustiikkasuunnitteluun antoivat myös Hassan Al-Ramadani ja Julia Turku. Meluasioita selvittivät Liisa Kilpilehto ja Jussi Vartio. Mittauksia tekivät mm. Lauri Vikström, Jukka Puurula, Jesse Räisänen ja Olli Järveläinen. Lisäksi tähän laajaan projektiin osallistui kymmenkunta muutakin akukonlaista.   

Jaa artikkeli

  • Facebook
  • Twitter

Region and language

Select region and language

Current selection: