Supercellin uusissa toimitiloissa pyrittiin saumattomaan toimivuuteen

Akukon oli mukana toteuttamassa peliyhtiö Supercellin uutta Helsingin Jätkäsaaressa sijaitsevaa pääkonttoria, joka otettiin käyttöön vuoden 2021 lopulla. Wood City -puukorttelissa sijaitsevassa kahdeksankerroksisessa rakennuksessa näkyy useiden suunnittelijoiden ja urakoitsijoiden työnjälki. Tapio Ilomäen johdolla Akukon vastasi mm. kohteen suunnittelun valvonnasta, työmaavalvonnasta ja yleisestä laadunvalvonnasta, mallinnustöistä, ripustustekniikan suunnittelusta sekä akustisista lisämittauksista ja -konsultoinnista.

Kuva: Pasi Salminen

Rakennuksen uumenista löytyy tiimien työskentelytilojen lisäksi mm. filmistudio tarkkaamoineen, peliteemaisia neuvotteluhuoneita, tapahtumien järjestämiseen soveltuva aula, kuntosali, päiväkoti sekä auditorio. Hillityn tyylikkään ulkokuoren alla on runsaasti tekniikkaa ja varta vasten räätälöityjä ratkaisuja, joiden taustalla olevaa, pitkälle vietyä ajattelua Tapio Ilomäki avaa rakennusta esitellessään.

Auditorio taipuu moneen

Kahdeksannessa kerroksessa sijaitsevasta auditoriosta Ilomäellä riittää kenties eniten kerrottavaa. Pinta-alaltaan n. 400m2 kokoisessa tilassa poikkeuksellista on varsinkin sen katto, johon on mahdutettu huomattava määrä AV-laitteistoa ja talotekniikkaa. Katto yhteensovitettiin mallissa, tarkistusmitattiin, uudelleenasennettiin ja taas yhteensovitettiin niin, että lopulta kaikki asennukset olivat millilleen kohdillaan. Jos yksi asennus ei vastannut mallinnusta, joutui kaikki taas uudestaan mallinnuspöydälle, koska asennustoleranssit olivat todella pienet. Tässä työssä kaikki suunnittelijaosapuolet ja urakoitsijat olivat mukana.

Auditorion 3D-malli
Kuva: Pasi Salminen

Katossa olevat Valoan, arkkitehdin ja Audicon yhdessä suunnittelemat kuusikulmion muotoiset pikselimapatut paneelit ovat samalla akustisia vaimentimia ja osassa niissä on sprinklerit. Paneelien avulla kattoon voidaan tuoda mitä tahansa grafiikkaa tai ne voivat heijastaa esimerkiksi sääolosuhteita – vaikkapa tämänhetkisen pilvipeitteen väriä. Tilan päädyssä sijaitsevaa LED-seinää voi liikutella puolelta toiselle. Seinän kulloisestakin sijainnista menee tieto taloautomaatioon ja valaistus ja ilmastointi painottuu sen mukaan, missä kohdassa tilaa ihmiset ovat. Hienolta ja ehkä turhaltakin kuulostava ominaisuus perustelee olemassaolonsa viimeistään siinä vaiheessa, kun se alkaa säästää jäähdytyskustannuksia.

Ajatuksena on, että auditorio on muokattavissa useisiin eri käyttötarkoituksiin pelien lanseeraustapahtumista erilaisiin työntekijöiden sisäisiin presentaatioihin ja ”brown bag luncheihin”. Auditorioon voidaan rakentaa tuoleista katsomo, jonka layoutit on suunnitellut Akukonin Sara Vehviläinen. Huomioon on otettu poistumistiet, näkemälinjat ja maksimaalinen istuinten määrä. Layoutista tehtiin perusteelliset ohjeet ja mitoituskuvien avulla katsomo on käytännössä kenen tahansa helppo rakentaa oikein joka kerralla.

Sekä auditoriossa että isoimmissa neuvotteluhuoneissa on käytössä niin sanottu voice lift -järjestelmä, jonka Ilomäki povaa yleistyvän vahvasti toimitiloissa tulevaisuudessa. Kattoon asennetut mikrofonit ja kaiuttimet kuljettavat puheen tilan päästä toiseen ilman irrallisia kädessä pidettäviä mikrofoneja ja ääni kuulostaa hyvin luonnolliselta. Mikäli puhuja taas nimenomaan haluaa pitää mikrofonia kädessään, sekin onnistuu omalla asetuksellaan. Ääntä ei tarvitse korottaa – ja jos puhuja niin tekee, osaa järjestelmä laskea äänenvoimakkuuden sopivalle tasolle. Voice lift -järjestelmä auttaa huomattavasti, kun vastaanottajalla on esimerkiksi heikentynyt kuulo tai silloin, kun keskustelua ei käydä puhujien natiivikielellä. Järjestelmän toteuttamisesta vastasivat Ville Kauhanen sekä Audiconin Terhi Salo.

Huippukäytettäviä neuvotteluhuoneita

Osassa rakennuksen neuvotteluhuoneista Supercellin identiteettiä on tuotu esille yhtiön suosituista peleistä tuttujen teemojen mukaisesti. Esimerkiksi Clash of Clans -huoneen kaiutinten pinnassa on puuta muistuttava räätälöity väri ja tekstuuri. Huoneen graafiselta kiveltä näyttävä seinä aukeaa ja sen takaa löytyy AV-laitteiston asennustila. AV-suunnittelun kannalta huomionarvoista on se, että vaikka kyse on sataprosenttisesti lavasteista, teemahuoneissa on sama funktionaalisuus kuin talon muissa neukkareissa pöytiin integroiduista puhelinten latureista lähtien. Harvassa muussa kohteessa kalusteet on suunniteltu AV-ratkaisut edellä. Keskeistä on ollut helppo huollettavuus ja lukittavuus, asennustilat, kaapelointien viennit sekä miellyttävä ulkoasu.

Kuvat:: Pasi Salminen

Tärkeintä neuvotteluhuoneissa on ollut kuitenkin se, että kaikki on niin toimivaa ja käyttövalmista kuin mahdollista. Kaikki laitteet ovat valvottuja ja mahdollisista epäkunnossa olevista laitteista menee tieto perille jo ennen kuin huonetta aletaan käyttämään. Akustiikan vaatimustaso on rakennuksessa kauttaaltaan korkeaa. Neuvotteluhuoneissa äänen tulee kuulua videopuheluun, mutta ei naapurihuoneeseen. Lisäksi vuorovaikutuksen pitää olla saumatonta kauaskin toiselle puolelle maailmaa. Varsinaisten neuvotteluhuoneiden lisäksi rakennuksessa on niin sanottuja tiimitiloja, eli eri tiimien tarpeiden mukaan rakennettuja työtiloja, jotka ominaisuuksiensa puolesta taipuvat yhtä hyvin neuvottelutiloiksi.

Asioiden loppuun viemistä ja avoimen keskustelun kulttuuria

Ilomäen puheissa toistuu asioiden loppuun vieminen ja se, kuinka moni projektiin osallistuneista tahoista teki töitä yli oman tonttinsa rajojen. Hän kertoo pistäneensä merkille koko projektin aikana, että Supercellillä on avoimen kehittämisen kulttuuri. Asioista voidaan vääntää ja keskustella, kunnes löydetään se oikea syy, miksi esimerkiksi johonkin tilaan kannattaa investoida niin suuri määrä kalustoa. Ilomäen kanssa tiivistä yhteistyötä tehnyt Supercellin Markus Haikonen kertookin, että yhtiössä on vahva avoimen keskustelun ja palautteenannon kulttuuri. Kaikki halutaan tehdä huolella, tärkeisiin asioihin panostetaan ja ne mietitään aina loppuun saakka. AV-suunnittelun lähtökohtana oli miettiä, millaisten ratkaisujen avulla pelinkehittäjien työstä voitaisiin tehdä mahdollisimman saumatonta. Työtä ohjasi siis halu tehdä mahdollisimman laadukas toteutus, ja siihen päästiin avoimella keskustelulla ja jatkuvalla kehittämisellä palautteiden pohjalta.

Supercellin näkökulmasta työmaavalvonta kokonaisuudessaan oli yksi tärkeimmistä tavoista, joilla Akukon pystyi auttamaan projektin etenemistä. Aktiivisessa valvonnassa huonoihin ratkaisuihin puututtiin ennaltaehkäisevästi jo ennen kuin vahinko pääsi syntymään. Haikonen kertoo, että yhtiössä ollaan erittäin tyytyväisiä Akukonin toteuttamaan työmaavalvontaan ja kiitosta tulee myös Akukonin avusta erikoisosaamista vaativissa tehtävissä, kuten esimerkiksi äänieristyksen akustisessa mittauksessa. Kokemustaan yhteistyöstä akukonilaisten kanssa Haikonen kuvailee hyvin positiiviseksi. Erityisesti Tapio Ilomäen aiemmista projekteista kertynyt osaaminen ja kattavat verkostot osoittautuivat Supercellin kannalta tärkeiksi tukipilareiksi.

Ilomäki kiittelee projektiin osallistuneita lukuisia urakoitsijoita, erityisesti AV-urakoitsijana toiminutta Audicoa.

Akukonin yhteistyökumppanit projektissa:

Jaa artikkeli

  • Facebook
  • Twitter

Region and language

Select region and language

Current selection: