Yliopistollinen helpoksi tehtyä AV-tekniikkaa

Versoksi nimetyn peruskorjauksen tavoitteena oli saada yliopistolaisille ja ammattikorkeakoululaisille monikäyttöiset ja muunneltavat tilat. Verso puhkesi kukkaan LUT-yliopistossa Lappeenrannassa.

Lappeenrannan-Lahden teknillisen yliopiston (LUT) vanhimman rakennuksen (vm. 1973) peruskorjaushanke valmistui kokonaisuudessaan vuoden 2018 loppuun mennessä. Tässä viimeisessä vaiheessa yliopiston käyttöön valmistui keskikokoisia auditorioita ja muita opetustiloja sekä yliopiston ja ammattikorkeakoulun osittain yhteisiä laboratorioita.

Uudet tilat on suunniteltu käyttäjälähtöisesti. Näin myös AV-suunnittelun osalta.
– Kaiken suunnittelumme pohja on käyttäjäkysely, kertoo Akukonin AV-suunnittelija Tapani Manninen.

Tutkimuskyselyn tulos mairittelee suunnittelijoita

Joskus tarpeiden kartoittamisessa on ehtimistä. Näin tässäkin tapauksessa, sillä Tapani Mannisen piti projektin starttivaiheessa keskellä kesää runsaan kuukauden aikana selvittää tilaajan toiveet ja tarpeet sekä laatia niiden perusteella esitystekniikan ensimmäinen pistesuunnitelma. Kaiken kaikkiaan mittava projekti onnistui hyvin, sillä opiskelijoiden parissa tehdyn laajan ja kansainvälisen tutkimuskyselyn mukaan LUT:n kampusalue, opiskelutilat ja laboratoriot sijoittuivat parhaiksi koko maailmassa.

– Tällaisissa kolmen vuoden projekteissa haastavinta on pitää etenemisjärjestyksen kaikki narut hyppysissä. Aikataulutusta hoiti rakennuttajakonsultti, alkuun KR-Tiimi Oy ja myöhemmin Sitowise Oy.

Akukon laati parisataasivuisen suunnitelman AV-urakan laskentaa varten ja vertaili tarjoukset urakkatarjousten saavuttua. AV-kilpailu järjestettiin tilaajan aiemmin kilpailuttamien puitesopimustoimittajien kesken, ja AV-hankinnan kohteina oli lukuisia tiloja eri puolilla oppilaitosta. Urakoitsijaksi valittiin Electro Waves Oy. Manninen laati AV-suunnitelmassa muun muassa luentosaleihin, auloihin ja opetustiloihin suunnitelman audiojärjestelmän periaatteesta, videojärjestelmän periaatteesta ja ohjausjärjestelmän periaatteesta.

Mitenkä on, Tapani, kun olet vastaavia ennenkin paljon tehnyt, niin onko suunnittelussa "normiratkaisuja", toistuvuutta vai ainako uudella mennään?
– Ei meillä todellakaan ole mitään valmiita paketteja, vaan ihan aina mennään kunkin kohteen käyttäjien tarpeita noudattaen ja asiat tutkien. Siten onnistumisetkin syntyvät, ja tällä haluaisin esimerkiksi viitata Street Cafen päällä olevaan neljännen kerroksen suurten lasi-ikkunoiden neukkariin, johon tuotiin onnistunut AV-tekniikka.

Fyysisestä tilasta tunnetila

Tilat LUT-yliopistossa Lappeenrannassa ovat nykyään monikäyttöisiä. Ravintola muuttuu ryhmätyötilaksi, ravintolan kabinetti kokoustilaksi ja akustointi mahdollistaa luentojen pidon kahvilassakin.

Peruskorjauksen yhteydessä toteutettiin tilojen omistajan Suomen Yliopistokiinteistöt Oy:n ja LUT:n kokeiluhankkeena viihtyisyyteen liittyvä Living Lab -kokonaisuus, jossa kiinnitetään erityistä huomiota julkisten tilojen akustiikkaan, AV-laitteisiin ja äänimaisemaan. Tiloihin tuotetaan taustaääneksi erilaisia luontoon ja säätilaan liittyviä ääniä, ja näitä vaihdetaan tietyin väliajoin. Näin äänimaisema luo fyysisestä tilasta tunnetilan.
– Äänimaisemakokeilu toteutettiin ravintolasalin nurkassa olevaan kabinettiin. Akukon laati tähän projektiin piste- ja kaapelointikuvat, mutta varsinaisen ideoinnin ja suunnittelun teki Tampereen yliopisto. Järjestelmä asennettiin kolmiomaiseen kabinettiin, jonka yksi sivu on kokonaan lasia. Kaiuttimia sinne asennettiin kolmatta kymmentä kappaletta. Ideana oli, että kaiuttimet tuottavat kuulijalle äänivihjeitä ja sitä kautta saadaan luotua tunnettuja tai uusia äänimaisemia.

Tavoitteena huomaamattomuus

Risteys- ja kohtaamispaikkoja on valjastettu työtiloiksi rakentamalla niihin pisteitä, joihin voi kokoontua opiskelijaporukalla työskentelemään. Tilat on varustettu tarvittavalla AV-tekniikalla. Opiskelijat ovatkin kaivanneet kokous- ja neuvottelutekniikalla olevia tiloja.
– Tavoitteenani oli huomaamattomuus. Pikkutilojen ja aulojen käyttäjän ei tarvitse tietää, mitä kaikkea tekniikkaa taustalla piilossa toimii. Minua miellyttää yksinkertainen ja helppo toiminta, jossa käyttäjä vaikkapa painikeohjaimen kautta kytkeytyy mukaan järjestelmään ja painikkeiden vieressä olevat ledit antavat paluutietoa järjestelmän tilasta, iloitsee Manninen.

AV-tekniikkaa ei tehdä vaikeaksi ja viiden minuutin opettelun tulee Mannisen teesien mukaan olla riittävää. Painikkeella saatavaa paluutietoa käytetään henkilökunnan neuvotteluhuoneissa, jotka ovat vapautettuja myös opiskelijakäyttöön. Ellei varausnäyttö piippaa punaista, tilaa voi käyttää.

LUT:n kiinteistöjohtaja Tuomo Tamperille on jo ehtinyt muodostua käytännön näkemystä paikan päältä.
– Kun AV-järjestelmän käyttöliittymät ovat yksinkertaistuneet, niin se on aktivoinut ja lisännyt tiloissa olevien AV-laitteiden käyttöä.

Peruskorjauksen myötä myös opetustilat siis siirtyivät uudelle aikakaudelle. Luennot voidaan suoratoistaa tai tallentaa myöhempää katselua varten, ja opettajakunnalla on käytettävissään tuoreinta opetustekniikkaa ja luentotallennusjärjestelmä. Tämä mahdollistaa läsnäolevan opetuksen ja yhtä lailla paikasta riippumattoman oppimisen.

Kiinteistöjohtaja Tamperin mukaan isoissa opetustiloissa nyt toteutunut AV-tekniikka antaa mahdollisuuden jakaa samaa esitystä eri tilojen välillä.
– Opetusta tai tilaisuutta voidaan streemata eri pisteisiin ja neuvottelutiloissa on suurelta osin päästy pois datatykeistä.

AV-suunnittelija kohtaa teknillisen yliopiston

Kun ulkopuolinen esitystekniikan suunnittelija lähtee tuomaan osaamistaan teknilliseen yliopistoon, voi ehkä arvata, ettei työ ole aivan yhtä mutkatonta kuin vaikkapa silloin, jos kohteena olisi kirkkoherranvirasto tai maatalousmuseo.
– Kyllä minut otettiin vastaan aivan hyvin ja tämän megaprojektin valmistuttua on jo uuttakin tilattu, mitä pidän onnistumisen sinettinä. Jos jotain pullonkaulakohtia pitäisi nimetä, niin eniten tulee mieleen se, miten hankkeen laajuus muuttui sen kestäessä. Urakan aikana tehtiin hankintaan muutoksia, mutta ne eivät nostaneet urakan kokonaishintaa. Ja minulle se tiesi vain töitä ja taas töitä, hymähtää Manninen.

Akukon toimi AV-töiden valvojana, ja koko projekti valmistui urakkasopimuksen mukaisessa aikataulussa. Nykyään koulualue tunnetaan kaupunginosansa nimellä Skinnarilan kampus. Se on kompakti kokonaisuus, jossa työskentelee päivittäin lähes 10 000 ihmistä: tutkijoita, professoreita, opiskelijoita ja muuta henkilökuntaa.

Teknillisen yliopiston peruskorjaus

Aloitus kesäkuu 2016
Valmistuminen 2/2019
Rakennusaika 28 kk
AV-suunnittelun tilaaja LUT
AV-hankinnan valmistuminen 1/ 2018 - 2/2019
AV-hankinnan kokonaiskustannus Hieman yli 600 000 € (alv. 0%)
Koko arvo 30 milj. €
Arkkitehti Aihio Arkkitehdit Oy
Projektinjohto SRV Rakennus Oy
Rakennuttaja Suomen Yliopistokiinteistöt Oy

Teksti: Jukka Sundholm

Jaa artikkeli

  • Facebook
  • Twitter

Region and language

Select region and language

Current selection: