Tripla sai hyvän äänen

Kolmen korttelin sarja eli Tripla on muuttanut Helsingin kaupunkikuvaa.

Jättimäiseen rakennushankkeeseen kuuluvat kauppakeskus, asema, hotelli, toimistoja sekä asuntoja. On sanottu, että Keski-Pasilasta kasvaa Triplan myötä Helsingin toinen keskusta. Kortteleita hallitsevat Pasilan uusiksi tehty rautatieasema, Mall of Tripla -kauppakeskus, liiketoimintakeskittymä Tripla Workery hotelleineen sekä neljä asuto-osakeyhtiötä.

Akukon aloitti Triplaan kytkeytyvät suunnittelutyöt vuonna 2012. Rakennustyöt alkoivat vuonna 2015 ja siitä kahden vuoden kuluttua vanha asemarakennus oli purettu.

Kauppakeskus ja Pasilan uusi asema avautuivat käyttöön lokakuun 17. päivänä 2019. Triplan vaiheittainen valmistuminen jatkuu vuoden 2020 puolelle. Mitä unohtui? Oikeastaan Pasila löysi Akukonin jo vuonna 2004, kaavoitukseen liittyvien meluselvitysten tekijäksi. Voi siis sanoa Akukonilla ja Pasila-Triplalla olevan jo 15 yhteistoiminnan vuotta takanaan.

Suunnittelurajapintojen tilkkutäkki

Triplan rakennetekniikka on suunnittelurajapintojen tilkkutäkki, jossa suunnittelijoiden oli tärkeää huomioida oman lohkonsa lisäksi lähiympäristö. Huomioon otettavaa on paljon: piti selvittää raideliikenteen runkomelua, piti laatia AV-suunnitelmat ja pelata ennakolta pois rakennus- ja huoneakustiikan pulmat ympäristönä työ, asuminen, liikenne ja Suomen suurin kauppakeskus.

Akukonin projektipäällikkö Janne Hautsalo antaa esimerkin.

– Akustisten ratkaisujemme oli pelattava yhteen; oli varmistettava, että ääntä ja melua tuottavat toiminnot eivät aiheuta häiriötä meluherkille tiloille kuten asunnoille tai hotellille. Tämä edellytti ääneneristysratkaisujen suunnitelmista ja melulähteiden vaimentamista. Tehtävää riitti yli kymmenelle Akukonin akustikolle.

Antaa Hautsalon kertoa lisää.

– Eräs hyvä esimerkki on Triplan tapahtumatori, suuri Triplan keskelle sijoittuva tila, jota voidaan käyttää myös esityksiin. Suunnitteluvaiheessa tapahtumatorin akustiikkaa mallinnettiin 3D-tietokonemallinnuksen avulla ja yhteistyössä arkkitehdin kanssa valittiin pintamateriaalit, joilla tilan akustiikka saatiin miellyttäväksi ja myös kuulostamaan hyvältä silloin, kun tilassa on tapahtuma meneillään.

Parhaiten melu ja tärinä torjutaan rakenteiden suunnitteluvaiheessa

Akustikko, TkT, Henri Penttinen on tehnyt Triplaan kuntosalien ja päivittäistavarakauppojen meluntorjuntasuunnittelua.

Kuntosalin toiminnasta aiheutuu runkomelua ja tärinää. Fitness24seven-kuntosalin naapureina on liikkeitä, ravintoloita, toimistoja ja lääkärikeskus.

– Meluntorjuntaratkaisuna raskaiden painojen alueilla käytin teräsjousilla kellutettuja betonilattioita ja laite- ja ryhmäliikunta-alueilla elastomereillä kellutettuja betonilattioita, kertoo työstään Henri Penttinen.

Meluntorjuntaratkaisut ovat välttämättömyyksiä, jos esimerkiksi ajateltaisiin lääkärin vastaanottoa ja naapurissa lattiaan tärähtäviä painoja. Sama koskee myös Triplan asuntojen omaa kuntosalia. Asukkaiden kuntosali sijaitsee suoraan asuntojen alla. Kuntosalin aiheuttamat melu- ja tärinähaitat on niin ikään huomioitu suunnittelussa.

Asukkaiden kuntosali sijaitsee suoraan asuntojen alla. Akukonin meluntorjuntasuunnittelun ansiosta asukas ei kuule naapurinsa kahvakuulailusta mitään.

Triplassa asuva tai yöpyvä ei välitä kuulla aamuviideltä alkavaa kuljetusten kolinaa.

– Päivittäistavarakauppojen tavarankuljetuksista aiheutuvat meluriskit huomioitiin suunnittelun aikaisessa vaiheessa. Suunnittelutiimimme löysi ratkaisuiksi muun muassa kriittisimpien kuljetusreittien kellutukset ja portaattomat kynnykset, avaa Penttinen.

Tyypillisesti nosto-ovien aiheuttama runkomelu voi häiritä niitä asukkaita, joiden asunnot sijaitsevat muutaman kerroksen etäisyydellä.

– Triplassa mitattiin nosto-ovien aiheuttamat runkomelutasot ja laskennallisesti arvioitiin, että nosto-ovia ei tarvitse kelluttaa. Mittausten avulla säästyttiin siis turhilta kellutuksilta.

Tripla hydridihankkeena

Hybridihankkeessa rakennuskokonaisuuteen asettuu useita eri toimijoita, joilla kullakin on omat akustiikkaan liittyvät intressinsä. Kauppakeskuksella on omansa, ravintolalla toisenlaiset ja kirjastolla kolmannet. Tämä tekee akustisesta suunnittelusta vaativaa.

– Neljäs luokka voisi olla elokuvateatterit. Niissä salien huoneakustiikan vaatimukset ovat korkeita ja tilojen välinen ääneneristys pitää olla suunniteltu riittävälle tasolle, kertoo Janne Hautsalo Akukonista.

Hybridihankkeet rakennetaan useimmiten liikenteen solmukohtiin. Triplassa liikennemelua mallinnettiin kolmiulotteisen maastomallin avulla. Hankkeen alkuvaiheessa mitattiin myös junaliikenteen ja raitiovaunujen aiheuttamaa runkomelua ja tärinää, jotta nämä voitiin huomioida suunnittelussa riittävästi.

Korjaaminen jälkikäteen käy usein kalliiksi.

– Mitä aikaisemmassa vaiheessa hybridihanketta akustiikkasuunnittelija voi tunnistaa riskikohdat, sitä helpommin asiat voidaan ratkaista kustannustehokkaasti. Jälkikäteen ilmenneiden meluongelmien korjaaminen on usein monin verroin kalliimpaa ja toisinaan lähes mahdotonta, painottaa Hautsalo.

Lähtemisen tunnun äänet asemahallissa

Miltä asemahallin pitäisi kuulostaa, minkälainen on asemahallin oikea soundi, mitä sille voi tehdä? Janne Hautsalo metsästää pakenevaa totuutta:

– Monissa historiallisissa asemahalleissa akustiikka on hyvin kaikuisa ja hälyisä, ja tunnelma kovin hektinen. Triplassa uusi asemahalli pystyttiin suunnittelemaan akustiikka vahvasti huomioiden, jolloin voitiin saada pykälää rauhallisempi tunnelma. Katossa ja seinillä on nyt riittävästi ääntä vaimentavia pintaverhouksia ja myös asemahallin akustiikan suunnittelussa hyödynsimme 3D-tietokonemallinnusta. Korkeassa asemahallitilassa tuli varmistua siitä, ettei tila olisi liian levoton ja kuulutusten – ja myös mahdollisten hätäkuulutusten – tulisi kuulua niin, että niistä saa hyvin selvää.

Ilmanvaihtomelu kuriin

Triplan kaltainen suuri hybridihanke sisältää valtaisan määrän talotekniikkaa, ja sen myötä myös valtaisan määrän erilaisia meluavia laitteita. Näiden huomioiminen suunnittelussa on luonnollisesti tärkeää.

– Triplassa halusimme varmistaa kolmiulotteisen melumallinnuksen avulla, että kauppakeskuksen ilmanvaihdon aiheuttama ympäristömelu ei aiheuttaisi liian kovia melutasoja asuntojen parvekkeille, kertoo Hautsalo.

Akustikon työnkuvaan kuuluivat myös työmaakatselmukset ja akustiset mittaukset paikan päällä.

Esitystilojen suunnittelu on tärkeää myös kauppakeskuksessa

Akukonin esitystila-kohde voi luontevasti olla osana kauppakeskusta oleva alue. Tällöin suunnittelun keskeisiä elementtejä ovat tilan akustiikka, esitystekniikka, tilojen toiminnallisuus ja sähköisen median vaatimukset.

Esitystiloille on tarvetta hyvin monenlaisissa rakennuksissa.

– Kun esimerkiksi tapahtuma-aukion kaltainen tavallinen alue on Akukonin esitystilasuunnittelun kohteena, esitystila ikään kuin lasketaan jalustalta alas ja siitä riisutaan liiat juhlallisuudet, sanoo tj. Ari Lepoluoto ja viittaa siihen, miten suunnittelumaailmassa esitystilan käsite usein mielletään korkeakulttuurin ja juhlallisuuden piiriin.

Akukonilla on resursseja suunnitella Triplan kaltaisia erittäin laajoja kokonaisuuksia, joissa hyvät esitystilat saadaan palvelemaan niin esiintyjiä kuin yleisöäkin. Lisäksi on tärkeää olla ajoissa liikkeellä. Kun jonkin esittävän toiminnan erikoisvaatimukset otetaan ajoissa huomioon, myöhempien muutostarpeiden määrä samalla minimoidaan. Ajoissa ja kerralla tehty suunnittelu pitää muutossuunnittelun kustannukset poissa.

Lepoluodon päivittäiset reitit kulkevat liki Pasilaa. Hän on nähnyt ja kuullut tapahtumatorin tilan arjessa ja juhlassa.

– Mielestäni se sopii reipasääniseen musiikkiin oikein hyvin. Tilassa on vaimennettu akustiikka ja kaikki esitystekniset valmiudet.

Triplan korttelit: asemarakennus, hotelli, Business Park, kauppakeskus, pysäköintilaitos ja asuintalot

Arkkitehti Arkkitehdit Soini & Horto Oy ja Sweco Architects Oy
Akustiikkasuunnittelu, runkomelun ja tärinäntorjunnan suunnittelu, esitystiloihin liittyvät selvitykset ja esitystilojen periaatesuunnittelu Akukon Oy
Rakennuttaja YIT Suomi Oy
Aloitus helmikuu 2014
Arvo n. 1,5 miljardia €
Akukonin tiimit Melun ja tärinän torjunta: projektipäällikkö, DI Janne Hautsalo, TkT Henri Penttinen,  TkT Sakari Tervo, TkT Jukka Pätynen, DI Mats Heikkinen, DI Olli Salmensaari, DI Timo Peltonen, DI Liisa Kilpilehto

Rakennus- ja huoneakustiikka: projektipäällikkö, DI Janne Hautsalo, DI Olli Salmensaari, DI Jaakko Kestilä, muotoilija (AMK) Sara Vehviläinen, TkT Jukka Ahonen

Esitystiloihin liittyvät selvitykset ja periaatesuunnittelu: TeM Tapio Ilomäki, TeM Janne Auvinen ja TeL, ins. Ari Lepoluoto, medianomi (AMK) Mira Pykälistö

Teksti: Jukka Sundholm

Jaa artikkeli

  • Facebook
  • Twitter

Region and language

Select region and language

Current selection: