Evenemangslokaler

En evenemangslokal kan vara till exempel en teater, konsertsal, nöjesarena eller en kombination av dessa. Ett projekt som gäller en evenemangslokal kan vara ett nybygge eller en renovering.

Evenemangslokaler kontaktpersoner

Tapio Ilomäki

Tapio Ilomäki

+358 40 0939 088

Typiska kunder hos oss är byggherrar som vill ha en erfaren konsult för evenemangslokaler som partner. Tillsammans med byggherren går vi igenom projektets faser, särdrag och vilka andra experter som behövs. Vi konsulterar även byggnadsplaneringen för kraven hos scenkonst och nöje.

När det gäller planeringen av evenemangslokaler är lokalens akustik, scenteknik, funktionalitet och kraven hos elektroniska medier viktiga faktorer. Å andra sidan måste även logistiken i evenemangslokalen fungera smidigt. Detta påverkas av såväl transportlederna för teknisk utrustning, instrument och scendekor som lagerlokalernas placering och storlek.

Våra tjänster kring omfattar:

  • experttjänster för byggande
  • funktionell och logistisk planering
  • akustisk planering
  • planering av evenemangs- och produktionsteknik, konsultering gällande anskaffningar och bevakning av entreprenader
  • konsultering gällande evenemangs- och produktionstekniska helheter samt drift- och underhållstjänster som anskaffas som tjänster
  • byggnadstillsyn i fråga om akustik

Projekt gällande evenemangslokaler steg för steg

Vår kompetens omfattar alla centrala delområden i projekt som gäller evenemangslokaler, från lokalernas funktionalitet till experttjänster för lokalen, dess akustik och scenteknik.

Projekt gällande evenemangslokaler börjar med en projektplan där man definierar lokalens funktioner tillsammans med beställaren och/eller användarna. Samtidigt utarbetas en preliminär kostnadskalkyl för evenemagstekniken och de preliminära akustiska kraven i lokalen. Vi medverkar vid behov i valet av arkitekt.

När projektbeslutet har fattats hjälper vi till med att fastställa gränserna för olika planeringsområden och uppgifterna för hustekniska planerare, samt vid behov med att välja planerarna.

Det egentliga planeringsskedet omfattar vanligtvis funktionell, akustisk och evenemangsteknisk planering samt samordning av planerna och planering av datamodeller.

I projekt gällande evenemangslokaler ansvarar vi vanligtvis även för konsultering gällande anskaffning av evenmangsteknik samt byggnadstillsyn ur evenmangsteknisk och akustisk synvinkel. Vi har färdigheter att genomföra omfattande helheter, men hjälper även gärna till inom enskilda delområden i projekt gällande evenemangslokaler.

Evenemangsteknisk utrustning kan även anskaffas som en tjänst, och då har vi till uppgift att fastställa leasingutrustningen samt servicen och underhållet av den, samt att konsultera vid anskaffningar i anslutning till tjänstehelheter.

Goda evenemangslokaler betjänar både uppträdarna och publiken. När de särskilda kraven i verksamheten beaktas i tid kan man även minimera mängden förändringsplanering. På så sätt kan man genomföra planeringen på ett kostnadseffektivt sätt och inom utsatt tidsplan.

Inom projekt gällande evenemangslokaler verkar vi för byggherren och användarna som sakkunnig, planerare, konsult vid tekniska lösningar och övervakare av genomförandet.

Standarder och ackrediteringar

  • Kvalitetssystem enligt standarden ISO 9001 i Akukons projektarbete
  • IFC 2x3-datamodell

Region and language

Select region and language

Current selection: