Mätningar och kalibreringar

Vi gör många typer av fältmätningar relaterade till ljud, akustik och vibrationer. Vi kalibrerar även mätinstrument. Våra mättjänster omfattar ljudisoleringsmätningar som utförs under fältförhållanden, rumsakustiska mätningar och bullermätningar. Vår kalibreringstjänst producerar periodiska kalibreringar av ljudnivåmätare och ljudnivåkalibratorer. De flesta av våra mät- och kalibreringstjänster är ackrediterade.

Mätningar och kalibrering kontaktpersoner

Jukka Ahonen

Jukka Ahonen

+358 44 333 0233

Timo Peltonen

Timo Peltonen

+358 50 584 9814

Jukka Puurula

Jukka Puurula

+358 50 511 5781

Varför ackreditering?

För att säkerställa kvaliteten på mät- och kalibreringsverksamheten anordnar vi regelbunden utbildning för personal, utför uppföljnings- och jämförelsemätningar samt internrevisioner, underhåller vår utrustning och utvecklar de metoder som används. Dessutom genomför FINAS en revision åt oss en gång om året för att säkerställa kvaliteten på vår verksamhet.

Eftersom vår mät- och kalibreringsverksamhet är ackrediterad kan vi leverera lagligt och internationellt giltiga mät- och kalibreringsprotokoll.

Ackreditering är ofta ett krav från den myndighet som övervakar byggandet vid mätningar som görs i byggprojekt.

Akkreditoidut mittaukset

Standarder (mått)

  • Ljudisoleringsmått: ISO 16283-1,-2,-3, ISO 140-4,-5,-7,-14 och ISO 717-1,-2.
  • Efterklangstid och salkustikmätningar: ISO 3382-1,-2 och ISO 354.
  • Miljöbullermätningar: ISO 1996-1,-2, NT ACOU 056 och YM instruktion 1/1995.
  • Bullermätningar inomhus av byggnadsteknisk utrustning: EN ISO 16032, SFS-EN 12599 och SFS 5517.
  • Ljudnivåer i lägenheter: Valvira Residential Health Regulation Application Guide Part II 2016.

Standarder (kalibrering)

Ljudnivåmätare

  • IEC 60651 Class 1 tai Class 2
  • IEC 651 Class 1 tai Class 2
  • IEC 60804

Kalibratorer, pistonfoner

  • IEC 60942 Class 1 tai Class 2

Region and language

Select region and language

Current selection: