Företaget

Akukon är ett internationellt expertföretag inom akustik, buller och vibrationer samt audiovisuell teknik, med huvudkontor i Finland. Vi erbjuder våra kunder högkvalitativa design-, rådgivnings-, mät- och kalibreringstjänster.

Vårt företag grundades 1994. Vi sysselsätter mer än 60 experter i Finland och mer än 100 internationellt. Alla Akukon ägare jobbar i företaget. I våra värderingar ingår ansvar, kundorientering, gemenskap och funktionalitet.

Vårt huvudkontor ligger i Helsingfors. Dessutom har vi dotterbolag i alla baltiska länder och i Georgien och representanter och samarbetspartners runt om i världen.

Våra kunder

Vår breda kundbas omfattar till exempel byggföretag, fastighetsutvecklare, fastighetsinvesterare, arkitekter och andra designers, industri, eventbranschen och den offentliga sektorn. Vi betjänar våra kunder från byggföreningar till företags huvudkontor, från små entreprenörer till börsnoterade företag, från kiosker till köpcentrum, från sporthallar till arenor, från kapell till katedraler, från produktutvecklingsanläggningar till industrianläggningar, från musikklubbar till operahus, från tunnelbanelinjer till hamnar.

Exempel på våra kunder

Ramboll Länsimetro Haahtela Helen Kansallisteatteri Lehto Rauma Rakennusteho Meyer Turku Ooppera Baletti SRV

Kvalitet och ackrediteringar

Vårt granskade kvalitetssystem uppfyller standarderna ISO 9001 och EN ISO/IEC 17025. De flesta av våra akustiska fältmätningar och kalibreringar är ackrediterade. Våra nyckelområden inom design har också RALA-kvalificering.

Våra fältmätningar är ackrediterade med koden Finas T229. Kalibreringarna av ljudnivåmätare och kalibratorer som utförs i vårt kalibreringslaboratorium i Helsingfors är ackrediterade med koden Finas K061. Vår ackreditering T229 för fältmätningar omfattar inte bara Finland utan även Estland, Lettland och Litauen.

Våra nyckelområden inom design har RALA-kvalificering https://www.rala.fi/yrityshaku17/patevat/

Våra samarbetspartners

Akukon har flera proffessionella samarbetspartners med vilka vi vid behov kan erbjuda innehållsmässigt och kvantitativt omfattande helheter, ifall våra resurser eller våra partners resurser eller kunskap ensam inte skulle räcka till. Dessutom deltar vi i många professionella och vetenskapliga samfunds verksamheter.

Finska handelspartners

Utländska kommersiella nätverkspartners

Som företag eller via sin personal är Akukon involverad i ett flertal professionella och sociala organisationer:

Vi samarbetar vetenskapligt med Aalto-universitetets team för virtuell akustik (Virtual Acoustics Team vid Aalto-universitetet).

Region and language

Select region and language

Current selection: