Sekretesspolicy

Kundregister

REGISTRERINGSMEDDELANDE Personuppgiftslagen (523/99) § 10, EU:s allmänna dataskyddsförordning 2016/679 (GDPR)

1. Registerinnehavare

Akukon AB
Sliperivägen 19
00380 Helsingfors
tel 010 3200 700

2. Förfrågningar angående registerärenden

Akukon AB:s kontor tel. 010 3200 700, info@akukon.com

3. Registrets namn

Akukon AB:s kundregister

4. Rättslig grund och syfte med personuppgiftsbehandlingen

Personuppgifter behandlas i enlighet med paragraf 8§ i lagen om personuppgifter för att hantera, utveckla och analysera kundrelationer, kommunikation med kunder samt marknadsföringsplanering, utveckling av kundservice, affärsplanering och övervakning. Förutom Akukon Oy kan informationen som finns i registren användas av företag som tillhör samma koncern, samt av Akukon Oys partners enligt vad lagstiftningen tillåter för kundkommunikation.

5. Datainnehåll i registret

Identifikation och kontaktinformation

• Namn
• Adress (hemadress för privatkunder)
• E-postadress
• Telefonnummer
• Ändringar av informationen som identifierats ovan

Kundinformation

• Information rörande beställningar
• Erbjudande och prisinformation
• Faktureringsinformation
• Leveransinformation
• Information om ändrade uppgifter

6. Regelbundna datakällor och datalagring

Endast uppgifter som lämnas och uppdateras av kunden själv lagras i registret.
För att kontrollera kreditupplysningar kan den registrerade privatkunden i samband med beställningen tillfrågas om ett personnummer som inte lagras i några system och som förstörs direkt efter att kreditupplysningskontrollen har skett. Personnumret begärs alltid per telefon, aldrig via e-post eller på annat sätt skriftligen.

7. Regelbundna dataöverföringar och dataöverföringar utanför EU eller till det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet

Akukons leverantörer av informationssystem och underhållstjänster fungerar som handläggare av kundregistret. Informationen används av Akukons dotterbolag belägna utanför EU under samma villkor, åtkomstbegränsningar och konfidentialitetskrav som inom EU.

8. Principer för registerskydd

Rätten att använda kundregistret finns endast för de som är anställda av den registeransvarige och andra angivna personer som behöver information i sina arbetsuppgifter. De har användarnamn och lösenord till sitt förfogande. Uppgifterna är tekniskt skyddade av en brandvägg.

Personuppgifter i form av utskrifter lagras på den registeransvariges kontor som är låsta.

9. Besiktningsrätt, genomförande av undersökningsrätten och förbudsrätt

Den registrerade har rätt att kontrollera uppgifterna om hen i Akukon Oys kundregister. En granskningsbegäran kan göras genom att kontakta den personuppgiftsansvariges kundtjänst.

De registrerade har rätt att kräva radering av sina uppgifter eller rättelse av felaktiga uppgifter genom att kontakta den personuppgiftsansvariges kundtjänst.

Rekryteringsregister

REGISTRERINGSMEDDELANDE Personuppgiftslagen (523/99) § 10, EU:s allmänna dataskyddsförordning 2016/679 (GDPR)

Registerinnehavare

Akukon AB
Sliperivägen 19
00380 Helsingfors
tel 010 3200 700

2. Förfrågningar angående registerärenden

Akukon Oy:s kontor på 010 3200 700, info@akukon.com

3. Registrets namn

Akukon AB:s rekryteringsregister

4. Rättslig grund och syfte med personuppgiftsbehandlingen

Personuppgifter behandlas med stöd av 8 § personuppgiftslagen för rekrytering och handhavande av en relation utifrån ett sakligt samband. Förutom Akukon Oy kan företag som tillhör samma koncern som Akukon Oy använda de personuppgifter som finns i registret för rekrytering i enlighet med lagstiftningen.

5. Datainnehåll i registret

Identifikation och kontaktinformation

• Namn
• Adress
• E-postadress
• Telefonnummer
• Ändringar av informationen som identifierats ovan

Information relaterad till jobbsökning

• Sökt jobb
• Avlagda examina
• Övrig information relaterat till den arbetsansökan som var öppen, som den arbetssökande har lämnat in
• Ändringar av informationen som identifierats ovan

6. Regelbundna datakällor och datalagring

Endast uppgifter som lämnas och uppdateras av den arbetssökande själv lagras i registret.
Akukon lagrar identifiering och kontaktinformation för arbetssökande samt ovan definierad jobbsökningsrelaterad information för arkiveringsändamål och för senare rekryteringsbehov. Övrig information och information relaterade till att söka en ledig tjänst kommer att förstöras två år efter ett negativt rekryteringsbeslut.

7. Regelbundna dataöverföringar och dataöverföringar utanför EU eller till det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet

Akukons leverantörer av informationssystem och underhållstjänster fungerar som handläggare av rekryteringsregistret. Informationen används av Akukons dotterbolag belägna utanför EU under samma villkor, åtkomstbegränsningar och konfidentialitetskrav som inom EU.

8. Principer för registerskydd

Rätten att använda rekryteringsregistret finns endast för de som är anställda av den registeransvarige och andra angivna personer som behöver information i sina arbetsuppgifter. De har användarnamn och lösenord till sitt förfogande. Uppgifterna är tekniskt skyddade av en brandvägg.
Personuppgifter i form av utskrifter lagras på den registeransvariges kontor som är låsta.

9. Besiktningsrätt, genomförande av undersökningsrätten och förbudsrätt

Den registrerade har rätt att kontrollera uppgifterna om hen i Akukon Oys rekryteringsregister. En granskningsbegäran kan göras genom att kontakta den personuppgiftsansvariges kundtjänst.

De registrerade har rätt att kräva radering av sina uppgifter eller rättelse av felaktiga uppgifter genom att kontakta den personuppgiftsansvariges kundtjänst.

Region and language

Select region and language

Current selection: