Buller och vibrationer

Akukon erbjuder ett brett utbud av experttjänster relaterade till buller och vibrationer. Vårt utbud omfattar olika buller-, rambuller- och vibrationsundersökningar, modellering, beräkningar, mätningar och planering relaterat till buller- och vibrationskontroll.

Buller och vibrationer kontaktpersoner

Mats Heikkinen

Mats Heikkinen

+358 50 536 5554

Manu Rönkkö

Manu Rönkkö

+358 40 722 1996

Timo Peltonen

Timo Peltonen

+358 50 584 9814

Liisa Kilpilehto

Liisa Kilpilehto

+358 40 827 2532

Källan till buller eller vibrationer kan vara ett vägavsnitt, gym, offentligt evenemang, industrimaskin eller något föremål eller enhet som alstrar buller eller vibrationer.

Experttjänster relaterade till buller och vibrationer är till stor del relaterade till ljud och akustik. Eftersom detta tjänsteområde även omfattar miljövetenskapliga och fysiologiska dimensioner har vi differentierat det till ett eget kompetensområde.

Våra tjänster används t.ex. inom bygg- och infrastrukturprojektering, områdesindelning och genomförande samt inom industri, eventbranschen och arbetsmiljöplatser.

Beroende på kundens behov kan vårt tillvägagångssätt vara fysiskt, fysiologiskt eller en kombination av dessa. Till fysiska arbetsmetoder hör till exempel bullermätningar, modellering och beräkning, fysiologiska mätningar av buller- och vibrationsexponering som sker med mätanordningar som fästs på en person.

Region and language

Select region and language

Current selection: