Kontorsbyggnader

Planering av kontorsbyggnader är en av Akukons viktigaste verksamheter. Här kommer hela Akukons expertiskunnande till sin rätt såsom: akustik, ramljud och vibrationskontroll och AV-design.

Kontaktpersoner för kontorsbyggnader

Janne Hautsalo

Janne Hautsalo

+358 50 367 4864

Oskar Lindfors

Oskar Lindfors

+358 50 544 5876

Jukka Ahonen

Jukka Ahonen

+358 44 333 0233

Den akustiska utformningen av affärslokaler styrs av syftet med användningen av lokalerna. Höga ljud och buller orsakar stress, minskar komforten och försämrar arbetseffektiviteten. Förhandlings- och mötesrum ska ha god hör- och taluppfattbarhet. Dessutom krävs god synlighet av visningsytorna och belysning som gör att artisten syns, men inte bländas. Akustik- och AV-designers bidrag är av största vikt vid utformningen av affärslokaler.

Möten hålls både på arbetsplatser och i konferens- och mötesrum, där en eller flera deltagare är distansanslutna. Klart ljud och god sikt behövs också för distansdeltagare. Dessa önskemål tar akustik- och AV-designerna även hand om.

Kontorsbyggnader byggs ofta i krävande lägen vad gäller buller och vibrationer. Närheten till motorvägar och särskilt till järnvägstrafiken medför risker och utmaningar, vilket Akukon har stor erfarenhet av att hantera. Det kan även förekomma aktiviteter inne i byggnaden som orsakar buller och vibrationer, till exempel ett gym eller en närbutik med förråd och lastkajer. Vi är vana med att bekämpa alla typer av buller- och vibrationsrelaterade risker. De beräknings-, mät- och analysmetoder och programvaror vi utvecklar är bland de bästa inom sitt område.

Våra affärslokalskunder har tillgång till akustik- och AV-experter i toppklass, vars referenser inkluderar de mest krävande affärslokalerna i Finland och deras nöjda användare.

Akukon har även erfarenhet av att hantera risker relaterade till akustik, buller och vibrationer i höga byggnader. Vi har flera experter som har erfarenhet av krävande designprojekt som tex. skyskrapor i världens stora metropoler.

Ju tidigare vi engagerar oss i ett projekt, desto bättre kan vi hjälpa till att optimera slutresultatet ur kostnadsperspektiv, användarupplevelse och effektivitet.

Region and language

Select region and language

Current selection: