Kyrkor och församlingar

I Finland är församlings utrymmen mestadels kyrkor och andra församlingslokaler. De ska vara lämpliga för religiösa och andra evenemang vad gäller akustik, ljudåtergivning och AV-system.

Kyrkor och församlingar kontaktpersoner

Jukka Ahonen

Jukka Ahonen

+358 44 333 0233

Oskar Lindfors

Oskar Lindfors

+358 50 544 5876

Toni Poikonen

Toni Poikonen

+358 50 526 7666

Mycket förväntas av det religiösa rummets ljudvärld. Kyrkan ska verkligen låta som en kyrka. Orgeln och andra instrument ska ljuda vackert, men samtidigt måste talets förståelighet vara bra. Dessutom förväntas tonen i talet vara naturlig och varm. Röstens uppfattade riktning ska helst inte heller vara onaturlig.

Förutom rätt sorts rumsakustik behöver en kyrka nästan alltid ett ljudåtergivningssystem anpassat till utrymmet. För att uppnå bästa förståelighet och ljudupplevelse måste högtalarnas riktning, placering och ljudinmatningsriktningar optimeras. I moderna församlings utrymmen används även mycket annan AV-teknik, till exempel projektions-/mediaytor och presentationsbelysning. Utrustningen måste även vara användarvänlig.

Akukons tjänster inkluderar akustisk design och design av ljudåtergivning och andra AV-system. Vid behov bistår vi även vid upphandling av AV-system eller andra inköpsförfaranden.

Förutom kyrkor, kapell och andra församlingsutrymmen har Akukon även erfarenhet av akustik och AV-design av moskéer, synagogor och många andra anläggningar i religiösa samfund.

Region and language

Select region and language

Current selection: