Skolor

God akustik i skolor och förskolor är av största vikt. Studier har funnit att buller stör koncentrationen, uppmärksamheten, att komma ihåg och att höra och förstå tal. Dessutom ökar det stress och arbetsbelastning för både elever och lärare.

Skolor kontaktpersoner

Oskar Lindfors

Oskar Lindfors

+358 50 544 5876

Akukon har tiotals års erfarenhet av akustisk design av skolor och förskolor, från små förskolor till större skolkomplex med hundratals elever.

Väldesignad akustik och ljudisolering garanterar bästa möjliga inlärningsupplevelse och komfort. Vid planering av utrymmenas placering och rumsavskiljare kartlägger vi alltid de utrymmen som är känsliga för ljud och ger mycket buller, samt utrymmen för konfidentiella samtal.

I skolorna tillämpas också mångsidiga och olika undervisningsmetoder och arbetssätt. Till exempel ställer ett utrymme där eleverna arbetar i små grupper sina egna utmaningar för koncentrationen och för att lärarens röst ska höras.

I våra tjänster ingår även platsövervakning under byggnation och akustiska mätningar, som vi använder för att säkerställa ett korrekt genomförande av planerna. I våra tjänster ingår även design av den AV-teknik som behövs i skolor.

Musik- och medieundervisningsutrymmen kräver specialiserad akustik och ibland även AV-kunskaper. Våra referenser inkluderar många framgångsrika media- och musikundervisningslokaler, från dagismusikrum till yrkeshögskolornas och Sibelius-Akademins lokaler.

Region and language

Select region and language

Current selection: