Alla trivs i Kastellis flerfunktionshus

Kastellis flerfunktionshus är ett kombinerat läro-, hobby- och kulturcenter i Uleåborg. I huset finns daghem, grundskola, gymnasium, vuxengymnasium samt medborgarinstitut, bibliotek och utrymmen för ungdomsverksamhet. De mångsidiga motionsutrymmena används även för hobby- och idrottsverksamhet utanför skolan.

Huset är planerat för att motstå tidens tand. Det har genomförts som ett s.k. livscykelprojekt, så att Lemminkäinen står för husets service och underhåll under 25 års tid. Utrymmena är lätta att anpassa och i planeringen har trivsel och säkerhet för användare i olika åldrar beaktats.

Högre trivselfaktor med akustisk planering

God akustik är en av faktorerna som bidrar till trivseln på Kastelli. Akukon var med och planerade akustiken redan i offertstadiet. Samarbetet med Lemminkäinen och arkitekterna löpte väl och resultatet är en helhet där såväl barn som vuxna trivs.

Akukons akustikkonsult, ingenjör Anni Haataja säger att planeringen utgick från de akustiska kraven.

”I kraven fastslås ljudisolering, bakgrundsbullernivåer och rumsakustik för utrymmena. Först granskade vi dessa utgående från arkitektens planritningar och i byggskedet besökte vi byggplatsen för att kontrollera att planerna genomfördes i linje med kraven.”

Inne i byggnaden beaktades de höga utrymmena, som det fanns många av. Den akustiska planeringen påverkades av att byggnaden är av betong samt av kraven på att dela in och anpassa klassrummen.

”Vid Kastelli studerar och arbetar totalt 2000 personer. Det stora antalet elever har sina utmaningar när man planerar utrymmenas akustik”, förklarar Haataja.

I matsalen som ligger mitt i skolan äter upp till 400 barn och anställda samtidigt. Utrymmet har högt i tak och de svampliknande pelarna är gjorda av betong. För att dämpa ljudet i så krävande utrymmet valdes putsbelagda akustikskivor.

Enligt Haataja går akustisk planering ut på att hitta kompromisser.

”Vi balanserar funktionalitet med estetik och en god ljudvärld. Vår uppgift är att ge rekommendationer och assistera planeringsgruppen och konstruktören i att hitta den bästa lösningen”, förklarar Haataja.

En fin arbetsmiljö

Rektor vid Kastelli skola Timo Salmi följde med bygget på nära håll. Han är nöjd med slutresultatet.

”Jag tycker att akustiken är exceptionellt god”, säger Salmi.

Under sin 30-åriga karriär har Salmi sett hur akustikens betydelse ökat i skolplaneringen. Han anser att det går i rätt riktning.

”I skolor och daghem har akustiken stor inverkan förutom på trivseln även på den fysiska hälsan. I utrymmen med god akustik behöver läraren inte höja rösten och barnen blir inte trötta av onödigt oljud”, påpekar Salmi.

Musiklärare Mikko Kärkkäinen funderar en stund över sin egen erfarenhet kring akustiken i klassrummet.

”I själva verket har jag inte behövt tänka på saken. Det är säkert ett tecken på att allt fungerar som det ska. Det är trevligt att arbeta i klassrummet, det är ju det viktigaste”, konstaterar Kärkkäinen.

Ljudet från musikklassen hörs förvisso till hälsovårdarens väntrum som ligger ovanför. Tack vare god ljudisolering kan utrymmena ändå användas samtidigt.

Lågstadielärare Hanna-Reeta Vehmas undervisar i en klass som kan slås ihop till ett stort utrymme med klassen bredvid. I det gemensamma utrymmet ryms upp till 50 elever. Eleverna låter om sig, men enligt Vehmas är det förvånansvärt stilla.

”Bara man stänger mellandörren ordentligt kan vi spela piano utan att klassen bredvid märker något. Jag är nöjd med utrymmena”, säger Vehmas.

Beröm från utlandet

Kastellis akustik har väckt uppskattning internationellt. De som besökt skolan har fäst uppmärksamhet vid hur lugnt det är i den stora byggnaden.

”Många förundrar sig över var alla de 2000 personerna håller till”, erkänner Salmi.

Med lämplig arkitektur har man skapat intima utrymmen och akustiken stöder atmosfären.

Rektor Timo Salmi är i synnerhet tillfreds med auditoriet, vars efterklangstid är precis lagom. Utrymmet har till och med hyrts ut till teatergrupper.

”Jag behöver inte ens någon mikrofon när jag ska tala till ett par hundra personer i auditoriet”, berömmer Salmi.

Det viktigaste är enligt honom att personalen kan jobba utan att behöva tänka på akustiken, belysningen eller ergonomin.

”Vi har en fin vardag här. Det uppskattar vi stort.”

Livscykelleverantör Lemminkäinen
Beställare Oulun tilakeskus
Arkitekt Arkitektbyrå Lahdelma & Mahlamäki Oy
Akukons tjänster Planering av rumsakustik
Planering av byggnadsakustik
Övervakning och mätningar av isolering och akustik
Akukons team Olli Salmensaari
Tarja Lahti
Anni Haataja

Text: Susanna Chazalmartin

Share article

  • Facebook
  • Twitter

Region and language

Select region and language

Current selection: