Bra ljud i Tripla

Triplas tre kvarter har förändrat Helsingfors stadsbild.

I det enorma byggprojektet ingår ett köpcentrum, en tågstation, ett hotell, kontor och bostäder. Det har sagts att i och med Tripla växer också ett andra centrum för Helsingfors fram i Mellersta Böle. Kvarteren kretsar kring den förnyade järnvägsstationen i Böle, köpcentret Mall of Tripla, affärscentret Tripla Workery med hotell samt fyra stora bostadsaktiebolag.

Akukon inledde planeringen av Tripla 2012. Byggarbetet började 2015 och två år senare var den gamla stationsbyggnaden riven.

Köpcentret och Böles nya station togs i bruk 17 oktober 2019. Tripla färdigställs stegvis fram till 2020. Vad mer? Egentligen började Böle-Triplas samarbete med Akukon redan 2004, när bullerutredningarna för planläggningen gjordes, alltså över 15 år tidigare.

Ett lapptäcke av planeringsgränssnitt

Triplas struktur är ett lapptäcke av planeringsgränssnitt där planerarna utöver sitt eget område även måste ta omgivningen i beaktande, bland annat stomljud från järnvägstrafiken, AV-planering samt att förutse byggnads- och rumsakustiska problem i varierande miljöer då arbetsplatser, boende, trafik samt Finlands största köpcenter samsas på samma plats.

Akukons projektchef Janne Hautsalo ger ett exempel.

– Våra akustiska lösningar måste fungera tillsammans. Vi måste försäkra oss om att de funktioner som skapar ljud och oljud inte stör de utrymmen som är känsliga för oljud som bostäder och hotell. Det förutsätter god planering av ljudisoleringen och dämpning av olika bullerkällor. Över tio av Akukons akustiker arbetade med projektet.

Hautsalo fortsätter:

– Ett bra exempel är Triplas evenemangstorg, ett stort utrymme mitt i köpcentret som kan användas för uppträdanden. I planeringsskedet gjordes en 3D-modellering av evenemangstorgets akustik och tillsammans med arkitekten valde vi ytmaterial för att skapa en behaglig akustik som skulle fungera bra även när ett evenemang pågick.

Buller och vibrationer bekämpas bäst i planeringsskedet

Akustiker, D.Sc. Henri Penttinen har planerat vibrationsbekämpningen i Triplas gym och dagligvaruaffärer.

Gym ger upphov till stomljud och vibrationer och gymmet Fitness24seven har affärer, restauranger, kontor och en läkarcentral som grannar.

– För att bekämpa buller från områden där tunga vikter används, gjordes golvet som ett flytande betonggolv på stålfjädrar och i salarna för gruppmotion som ett flytande betonggolv på elastomerer, berättar Henri Penttinen.

Bullerbekämpning är nödvändig till exempel om en läkarmottagning finns brevid ett gym. Samma gäller boendes eget gym som ligger rakt under bostäderna. Buller och vibrationer från gymmet har beaktats redan i planeringen.

Invånarnas gym ligger rakt under bostäderna. Tack vare Akukons planering hörs inte grannarnas kettlebell till bostäderna.

De som bor eller övernattar på Tripla behöver heller inte väckas av varutransporterna som börjar redan klockan fem på morgonen.

– Dagligvaruhandlarnas transporter var en bullerrisk som beaktades tidigt i planeringen. En del av lösningen på problemet som vårt planeringsteam levererade var att göra golv och trösklar undet de största transportlederna flytande, avslöjar Penttinen.

Det är ett vanligt förekommande problem att de invånare som bor några våningar bort störs av stomljud från t.ex. lyftdörrar.

– Genom att mäta stomljudet för lyftdörrarna och kalkylera påverkan sparades pengar då det kunde konstateras att dörrarna inte behövde flytande konstruktion.

Tripla som hybridprojekt

I ett hybridprojekt finns flera olika aktörer som har olika krav på akustiken. Köpcentret har andra krav än restaurangerna och biblioteket. Det ställer höga krav på akustikplaneringen.

– I biosalen ställs höga krav på rumsakustiken och ljudisoleringen mellan utrymmena måste vara tillräckligt effektiv, upplyser Janne Hautsalo från Akukon.

Hybridprojekt byggs ofta nära trafikknutpunkter. För Tripla-projektet gjordes en tredimensionell terrängmodell för att förutse trafikbullret. I början av projektet mättes även stomljud och vibrationer från tågtrafik och spårvagnar så att även dessa kunde beaktas korrekt i planeringen.

Det blir ofta dyrt att korrigera i efterhand.

– I ju tidigare skede av hybridprojektet som akustikplaneraren kan identifiera riskområdena, desto mer kostnadseffektivt kan problemen lösas. Det är ofta betydligt dyrare och ibland nästintill omöjligt att korrigera bullerproblem i efterhand, betonar Hautsalo.

Avgångsljud i stationshallen

Hur ska en stationshall låta, vad är det rätta soundet, vad kan man göra åt saken? Janne Hautsalo försöker få fatt i den flyktiga sanningen:

– I många historiska stationshallar är akustiken full av ekon och oljud, stämningen är hektisk. I den nya stationshallen i Tripla försökte vi planera med akustiken i fokus så att vi kunde skapa en fridfullare stämning. Med hjälp av 3D modeller och kalkylprogram har vi kunnat säkerställa att ytorna i hallen har tillräckligt med ljuddämpande beklädnad. I en stationshall med högt i tak måste vi vara säkra på att utrymmet inte blir för oroligt och att utropen även i eventuella nödsituationer hörs så tydligt som möjligt.

Ventilationsbullret i schack

Ett stort hybridprojekt som Tripla kräver en enorm mängd husteknik och därmed även otaliga anläggningar som orsakar buller. Att beakta dessa i planeringen är naturligtvis viktigt.

– På Tripla ville vi med hjälp av tredimensionella bullermodeller försäkra oss om att det miljöbuller som uppkommer från köpcentrets ventilation inte skulle upplevas störande på bostädernas balkonger, berättar Hautsalo.

I akustikerns arbetsbeskrivning ingår att inspektera byggplatserna och göra akustiska mätningar på ort och ställe.

Viktigt att planera föreställningslokaler även i ett köpcentrum

Man kan även hitta expempel på Akukons kunnande inom scenteknik på ett köpcenter. I sådana fall är utrymmets akustik, AV-teknik, funktionalitet samt krav på elektroniska media av yttersta vikt i planeringen.

Utrymmen för olika uppträdanden behövs i många typer av byggnader.

– När vi till exempel planerar ett evenemangstorg så tar vi så att säga ner det på jorden, säger VD Ari Lepoluoto och hänvisar till att sådana utrymmen inom planeringsvärden ofta anses höra hemma inom teater och högkultur.

Akukon har resurser för att planera mycket omfattande helheter som Tripla, där evenemangslokalen ska betjäna både artisterna och publik. Dessutom är det viktigt att vara ute i god tid. När man beaktar specialbehoven för olika typer av evenemang i tid behöver man inte justera så mycket i efterhand, vilket sänker kostnaderna.

Lepoluoto färdas dagligen i närheten av Böle. Han har sett och hört evenemangstorget användas och tycker att lokalen lämpar sig väl för till och med högljudd musik. Akustiken är lagom dämpad och all teknisk utrustning finns.

Kvarteren i Tripla: stationsbyggnad, hotell, Business Park, köpcentrum, parkeringshus och bostadshus

Arkitekt Arkkitehdit Soini & Horto Oy ja Sweco Architects Oy
Akustisk planering, planering av stomljuds- och vibrationsbekämpning. Utredningar kring och principiell planering av evenemangslokaler. Akukon Oy
Byggherre YIT Suomi Oy
Projektet inleddes februari 2014
Värde ca 1,5 miljarder €
Akukons team Buller- och vibrationsbekämpning: projektchef DI Janne Hautsalo, D.Sc. Henri Penttinen, D.Sc. Sakari Tervo, D.Sc. Jukka Pätynen, DI Mats Heikkinen, DI Olli Salmensaari, DI Timo Peltonen ja DI Liisa Kilpilehto

 

Byggnads- och rumsakustik: projektchef DI Janne Hautsalo, DI Olli Salmensaari, DI Jaakko Kestilä, formgivare (YH) Sara Vehviläinen ja D.Sc. Jukka Ahonen

Utredningar kring och principiell planering av evenemangslokaler: M.Sc. Tapio Ilomäki, M.Sc. Janne Auvinen ja Lektor, B.Sc. Ari Lepoluoto, medianom (YH) Mira Pykälistö

Text: Jukka Sundholm

Share article

  • Facebook
  • Twitter

Region and language

Select region and language

Current selection: