Den fina akustiken på Wasa Teater är ingen slump

Totalrenoveringen och utvidgningen av Wasa Teater stod klar lagom till husets 100-årsjubileum. Akukons planerare deltog i renoveringen 1996 och nu för andra gången under 2019.

Totalrenoveringen förändrade salens geometri på ett sätt som bara kunde hanteras med hjälp av professionell akustisk planering.

Henrik Möller urskiljer tre hörnstenar i den akustiska planeringen av den svenskspråkiga regionteatern. Att hitta lösningar på dessa var något utöver det vanliga.

– Salen. Under renoveringen förändrades dess akustiska geometri fullständigt. Vi måste förhindra ljudet från den närbelägna restaurangen att sprida sig in i salen. Dessutom skulle den nya inglasade terrassen på innergården anpassas till många olika ändamål.

Till teaterns byggnadskomplex hör hus i olika stilar från 1950- och 1910-talen, glasfoajén Glaset, en nybyggnad i flera våningar och gårdsbyggnaden Magasinet. Att byggnaderna är så utspridda beror på att teatern som invigdes i november 1919 förstördes i en brand 1953.

Simulering av problemen

Henrik Möllers akustiska planering av teatersalen gjordes med hjälp av ett simulatorprogram. Akustikern Möller tog fram de ljudreflekterande ytorna i salen med hjälp av ett akustiskt simulatorprogram och ett program för grafisk design.

Vissa problemområden blev uppenbara vid simuleringarna.

– Det skulle visa sig vara en utmaning att få till den nödvändig mängden så kallade tidiga reflektionsljud på den bakre läktaren, eftersom de välvda betongbalkarna förhindrade det mesta av reflektionerna från taket. Jag lyckades ändå ta fram en godtagbar lösning, förklarar Möller.

Med hjälp av datasimuleringar beräknades de fem viktigaste parametrarna för salens akustik. De var ljudets efterklangstid, den tidiga efterklangstiden, talöverföringsindex, styrka och tydlighet. Med dessa kunde Möller definiera de akustiska förhållandena för den totalrenoverade teatersalen.

Det så kallade teatertornet framför scenen är fullt av lyftanordningar för rekvisita, vilka fungerar ljudlöst och med stor precision tack vare datastyrning. Lyftanordningarna som är en del av Wasa Teaters teatermekanik planerades av Timo Risku på Akumek. På bilden teatern under renoveringen.

Noggrann placering av reflektorer för lyckad akustik på läktaren

Som nämndes tidigare utgjorde de välvda betongbalkarna på den bakre läktaren ett hinder för god akustik. För att lösa problemet krävdes noggrant utplacerade och riktade reflekterande skivor på läktarens sid- och bakväggar.

– Speglingarna från dessa reflektorer samt deras positioner undersöktes med akustiska och grafiska simuleringar för att uppnå bästa möjliga räckvidd för reflektionerna.

Reflektorerna måste vara både lätta och styva. Tack vare simuleringen kunde vi presentera ett tiotal övriga rekommendationer för valet av ytmaterial i salen.

30-axlad robot

Även råsystemet i Wasa Teater förnyades från grunden. I samarbete med Akukon var det Akumek Oy som fann den rätta tonen.

– Jag gjorde upp en plan där de gamla manuella råerna ersattes med motoriserade. Samtidigt satte vi in tolv nya punktlyftar och tre belysningsramper, berättar Timo Risku på Akumek.

En belysningsramp är en trosskonstruktion för strålkastare som rör sig med hjälp av vajrar.

Planeringen av teatermekaniken gällde de utrymmen som publiken inte ser. Avsikten var att underlätta förflyttningen och lagringen av rekvisita och sceninredning.

– I den nya bakre scenens, eller förrådets, tak monterade jag fem motoriserade lagerstänger och dessutom två kedjelyftar i teaterns verkstad.

Men hur är det med specialeffekterna som används på teatern? Hur passar de in i de teatermekaniska lösningarna?

– Hela scenens mekaniska system är datorstyrt vilket möjliggör en mängd olika specialeffekter. I Wasa Teaters fall är systemet i princip en 30-axlad robot.

På stora scenen kunde vi tack vare Akukons lyckade planering bevara en utmärkt akustik.

Vad bra det hörs!

Regionteaterns tekniska chef Mats Antell är nöjd med alla ändringar. Det blev en ny läktare och fler sittplatser, även om scenen blev mindre på djupet.

Tack vare den akustiska planeringen av salen och scenmekaniken kan publiken njuta av bästa möjliga teaterupplevelse på förnyade Wasa Teater.

– På stora scenen kunde vi tack vare Akukons lyckade planering bevara en utmärkt akustik.

Antells bekymmer försvann vartefter.

– Att restaurangen ligger i närheten av teatersalen ställde höga krav på ljudisoleringen. Trots detta och utmaningen med takets form är även akustiken i vår restaurang mycket lyckad.

Glasfoajén Glaset på innergården kommer nu att användas mer mångsidigt än förut.

– I foajén lyckades vi de stora glas- och betongytorna till trots planera en så pass god akustik att vi även kan ordna föreläsningar och möten där.

Totalrenoveringen av Wasa Teater

Akukons team Ansvarig konsult Henrik Möller
Projektchef Nella Näveri
Akustikplanerare Hassan Al-Ramadani
Akustikplanerare Mats Heikkinen
Mekanisk planerare Timo Risku (Akumek Oy)
Beställare Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur
Arkitektbyrå Laaja Arkitekter Ab
Byggtid 14 månader
Färdigställt Juni 2019

Text: Jukka Sundholm

Share article

  • Facebook
  • Twitter

Region and language

Select region and language

Current selection: