Europeiska kemikaliemyndigheten ECHA

När det beslöts att placera Europeiska kemikaliemyndigheten ECHA (European Chemicals Agency) i Helsingfors, blev man tvungen att bygga om fastigheten, som ägs av Ömsesidiga arbetspensionsbolaget Varma, så att den lämpar sig för myndighetens behov. Fastigheten sanerades och man byggde kontorslokaler för cirka 500 anställda samt mötes- och arbetsrum för delegationerna från de 27 EU-länderna.

Europeiska kemikaliemyndigheten ECHA

Kemikaliemyndighetens mötes- och konferenscentrum byggdes i tidigare motions- och lagerlokaler under jorden. I den nya lokalen byggdes två konferenssalar, den större med 110 och den mindre med 69 platser, samt fyra mindre mötesrum. Mellan konferenssalarna har man med hjälp av en glasvägg avskilt arbetslokaler för simultantolkar samt tekniska lokaler.

I lokalen finns även en multifunktionssal avsedd för bl.a. fester. Det är ett föreställningsutrymme av s.k. black box-typ, där sittplatserna och scenriktningen kan arrangeras fritt. Mellan multifunktionssalen och den stora konferenssalen fungerar bild och ljud i båda riktningarna. På så sätt kan salarna användas som en tilläggslokal för den egentliga konferenssalen vid stora konferenser.

Vid kemikaliemyndigheten baseras möten och beslutsfattande på audiovisuella arbetssätt. Alla presentationer kan delas till deltagarna i realtid. I lokalen har de även tillgång till en thin client-dator som de kan använda för att studera viktiga bakgrundsmaterial för beslutsfattande. Överföringen av bild och ljud fungerar mellan alla sex möteslokaler, och händelserna i konferensrummen kan även spelas in.

En av de största AV-installationerna inom den offentliga förvaltningen i Finland gjordes i kemikaliemyndighetens konferenslokaler. Vår uppgift var att planera AV- och datasystemen för mötesdeltagarna.

Planeringen omfattade bl.a. konferenssalarnas röstnings- och mikrofonsystem, ljudåtergivning, stora projiceringsytor och bildskärmspaneler på väggarna, kamerateknik, delning av bild och ljud över ett nätverk samt ett thin client-baserat IT-system för mötesdeltagarna. Dessutom verkade vi även som konsult vid anskaffningen av dessa system och ansvarade för den akustiska planeringen i lokalerna.

Våra experter

  • Ansvariga konsulter: Tapio Ilomäki / AV-system, Ari Lepoluoto / informationssystem och Olli Salmensaari / akustik
  • Övriga experter: Sara Vehviläinen / layout-planering och modelleringar, Tarja Lahti / akustik

Europeiska kemikaliemyndigheten ECHA

Share article

  • Facebook
  • Twitter

Region and language

Select region and language

Current selection: