G Livelab Tammerfors ‒ från pannrum till musikklubb

När musikerförbundet började sköta om verksamhet inom den egna branschen sattes ribban högt. Musikklubben G Livelab Tampere är ett levande bevis.

G Livelab Tampere, belägen i pannrummet i Frenckells pappersfabrik från 1905 vid Tammerfors ström, har planerats med musiken i åtanke. Det har satsats stort på ljud- och ljusanläggning, akustik och design. Det betyder inte att det för den sakens skull är ett testutrymme för hifi-snobbar utan en klubb och restaurang som erbjuder mäktiga upplevelser för 250 besökare.

Akustisk planering för hårdrock och körmusik

Pannrummet i Frenckells pappersfabrik har även använts som bibliotekets läsesal. Oftast vill man att bibliotek ska vara så tysta som möjligt. Pannrummet är också museiskyddat, vilket påverkat den akustiska planeringen både nu och vid tidigare renoveringar.

Akukons akustiker Jaakko Kestilä kunde ändå hitta en bra akustisk balans.

”Jag utgick ifrån att skapa ett så bra utrymme som möjligt för allt från hårdrock till körmusik. Dessutom skulle det bli ett bra underlag för virtuell akustik.”

Mirella Peltonen från Casagrande Laboratory ansvarade för utrymmes- och inredningsplaneringen av G Livelab Tampere. Samarbetet löpte enligt Kestilä smidigt tack vare tidigare erfarenhet.

Kestilä hade för avsikt att behålla byggnadens ursprungliga formspråk, exempelvis takets form, även om det inte var optimalt med tanke på akustiken. Han anser ändå att han lyckades förena de två kriterierna.

Club it!

För teknikens del var det både utmanande och roligt att jobba med ett pannrum. Akukons planeringar tar inte ställning till musikstil utan man kan få ut det bästa av allt från finstämd kammarmusik till hårdrock.

”Det stora hallutrymmet med välvt tak utgjorde en utmaning för akustiken, ljudåtergivningen och ljudtrycket. Till all lycka kunde vi göra en modell av utrymmet redan i ett tidigt planeringsskede så att vi kunde finjustera ljudåtergivningen så bra som möjligt”, drar sig Tapio Ilomäki på Akukon till minnes.

Utrymmena i Tammerfors var lättare att planera med tanke på ljudanläggning och siktvinklar.

”Vi uppnådde funktionella förmåner och inbesparingar eftersom högtalarna gavs flera ändamål. Högtalarna fungerar förutom som surround- eller fördröjd högtalare även som delar av det digitala rumsklangssystemet.”

Ljudåtergivningen baserar sig på omkring 50 Genelec-högtalare. Alla storleksklasser finns representerade från Genelecs största monitorhögtalare (1236A) vilken fungerar som huvudhögtalare, till de minsta som används på toaletterna.

Även scenbelysningen var enklare att planera i Tammerfors än vid G Livelab i Helsingfors och största delen av belysningen i salen kan styras av teknikern.

”Utrymmet har mer höjd och därför behövde vi inte göra några större kompromisser med placeringen. De viktigaste utgångspunkterna för planeringen var att belysningen var ljudlös med tanke på klassisk musik och att ljuskvaliteten var tillräckligt god för TV-produktioner.”

Ljuv musik för öronen

Den njutbara interiören på G Livelab går hand i hand med den mångsidiga ljudvärlden. Bakom den förstnämnda står Casagrande Laboratory och i synnerhet inredningsarkitekt Mirella Peltonen. När man synkar bra med planerarkollegorna finns det även utrymme för humor.

”I mina specifikationer gömde jag alltid något rosa för Mirella, så hon bestämde sig för att ge igen och göra hela teknikrummet rosa. Vi har troligen det enda rosa teknikrummet i världen”, skrattar Ilomäki.

”Teknikleverantören Bright Finlands arbetsinsats var avgörande för ett lyckat resultat”, konstaterar Tapio Ilomäki slutligen.

Med virtuell akustik kan en låt urskiljas bland allt annat

”Lokki virtual acoustics system”, står det på Tampere G Livelabs sajt. Vad innebär det?

Det är fråga om ett system för digital rumsklang som gör det möjligt att anpassa de akustiska egenskaperna i utrymmet så bra som möjligt för olika ändamål. Metoden för virtuell akustik som ligger bakom systemets namn utvecklades av professor Tapio Lokkis forskningsgrupp vid Aalto-universitetet. Huvudutvecklarna TkD Jukka Pätynen och TkD Sakari Tervo jobbar numera hos Akukon. Det akustiska systemet i G Livelab har planerats och finjusterats specifikt för utrymmet i fråga.

Lokki virtual acoustics system i Tampere G Livelab ger fler möjligheter än traditionell akustisk planering. Med systemet kan man justera rumsakustiken utan att ändra på materialen i utrymmet. Med Akukons akustiker Jukka Pätynens egna ord: ”den intima klubbatmosfären kan enkelt expanderas till en stor sal”.

Systemet i Tammerfors med sina 42 högtalare är unikt och finjusterat för hand för att passa sin miljö och algoritmen systemet använder sig av är baserat på fördröjningsnätverk. Som utgångsläge bör utrymmet ha en balanserad klang fri från egna färgningar för att den virtuella akustiken ska fungera.

Pätynen betonar att virtuell akustik inte automatiskt gör ett dåligt utrymme bra utan den ställer naturligtvis särskilda krav på den akustiska planeringen av ett utrymme.

På G Livelab är en show inte enbart knuten till en enda förinställd akustik utan under en låt kan utrymmet ändra jämfört med resten av konserten eller ett kort parti kan lyftas fram närsomhelst.

Traditionella eko och efterklangseffekter har även tidigare kunnat öka ljudets efterklang men den digitala rumsakustiken på G Livelab ändrar uttryckligen själva utrymmets klang och karaktär. Därför skiljer sig det akustiska systemet helt och hållet från traditionella metoder sett till både verksamhetsprincip och användningsändamål, förklarar Pätynen.

Pasi Ristolainen ansvarar för tekniken vid Tampere Livelab. Den erfarne ljudkonstnären har fått en ny känsla för sitt arbete.

‒ Den virtuella akustiken har skapat helt nya förutsättningar för konserter. Man behöver inte alltid närmicka instrumenten och kan ändå erbjuda åhörarna en upplevelse som de inte får på en vanlig musikklubb. De nya systemen är rättframma och logiska och har varit förvånansvärt lätta att lära sig.

Ristolainen är också nöjd med ljudvärlden på sin arbetsplats.

‒ Till en början var jag rädd för de problem ett pannrum kan tänkas innebära. Trots att den gamla tegelväggen lämnats synlig har akustikbehandlingen kortat ner efterklangen till en halv sekund, vilket ger mer kontroll.

Stadens lokaler kom till nytta

G Livelab Tampere drivs av Livelaboratorio Tampere Oy, som ägs av Muusikkojen liitto. Livelaboratorio betalar inte ut några dividender till ägarna, utan vinsten går till att främja levande musik.

Tammerfors stad lät grundrenovera utrymmet som länge stått tomt så att staden stod för husets grundstrukturer och Livelaboratorio ansvarade för all utrustning och extra arbeten utöver dessa.

Se även vår referens för G Livelab i Helsingfors (på finska) och besök G Livelab Tamperes webbplats för klubbens program.

Beställare/byggherre Muusikkojen liitto / Livelaboratorio Oy
Akukons planeringstjänster AV-system och akustik; ljudåtergivning, föreställningsbelysning, scenmekanik, kabeldragning, bildteknik
Akukons team Tapio Ilomäki, föreställningsteknik
Jaakko Kestilä, akustik
Sakari Tervo, virtuell akustik
Jukka Pätynen, virtuell akustik
Projekt Tapio Ilomäki, projektchef
Klubben öppnades i slutet av sommaren 2019

Text: Jukka Sundholm

Share article

  • Facebook
  • Twitter

Region and language

Select region and language

Current selection: