Logomo

Logomo ‒ från ljudisolerad telefonkiosk till stor konsertsal.

I VR:s gamla maskinverkstad i Åbo skapades ett centrum för kultur och evenemang. Logomo ligger alldeles intill järnvägsstationen och har en mängd olika utrymmen: en konsertsal, en biograf, utställningslokaler samt en inspelningsstudio. Logomo är en nationellt erkänd arena för konserter och TV-inspelningar.

Logomos kronjuvel är den mångsidiga konsertsalen som i många avseenden är unik inte bara i Finland. I salen finns tre underverk: läktaren, lastområdet och akustiksystemet.

Läktaren förflyttas med hjälp av luftkuddar som gör att konsertsalens storlek kan justeras. I sin intimaste konfiguration rymmer salen knappt 1 000 personer och som störst upp till 3 500 personer. Det andra underverket är lastområdet bakom scenen som rymmer en hel långtradare. Sist men inte minst är akustiksystemet Constellation från amerikanska Meyer Sound. Med hjälp av systemet kan akustiken justeras att passa såväl opera som rockmusik utan kompromisser.

Kriterierna för den akustiska planeringen i salen var mycket strikta innan Meyer Sound ens gick med på att överväga att installera akustiksystemet. I allmänhet planeras konsertsalarnas akustik för en viss typ av musik, till exempel kammarmusik. Samma akustik passar inte alls t.ex. pop eller rockmusik. Så är inte fallet i Logomosalen där akustiken kan ändras på tiotals olika sätt. Det förmodligen viktigaste av dessa är efterklangstiden som kan justeras mellan 1 och 2,5 sekunder.

It's a miracle

Även den justerbara bakväggen i Logomos stora sal ger möjligheter att påverka akustiken. Bakom den idén ligger Akukons akustiker och arkitekt, Anssi Ruusuvuori.

– Jag fick min idé när jag började misstänka att de inledande planerna på en justerbar läktare skulle bli för komplicerade. Jag såg att det redan fanns en massiv lyftkran i taket och tänkte att den skulle kunna användas även för att förflytta bakväggen och läktaren. Min huvudsakliga tanke var i varje fall att det skulle vara så flexibelt och ekonomiskt som möjligt att göra utrymmena anpassningsbara.

När John Pellowe från Meyer Sound steg in i den färdiga salen och hörde akustiken för första gången utbrast han: ”It’s a miracle”. Enligt egen utsago hade han varit rädd för att de många betong- och stålytorna i salen inte skulle fungera i en högklassig konsertsal. Pellowe är en erkänd och prisbelönt ljudtekniker. Han är mest känd som Luciano Pavarottis och ensemblen The Three Tenors ansvariga ljudtekniker. Logomos Meyer Sound Constellation kostade kring 1,5 miljoner euro.

Teatern kände sig som hemma

Numera består Logomos kärnverksamhet av uthyrning av olika utrymmen. Där finns allt från stora salar till små telefonkiosker. I Logomos lokaler finns även verksamhetsutrymmen för ca 70 företag och dessutom ett tjugotal konstnärsrum samt över tjugo evenemangs-, mötes- och föreställningslokaler.

Hösten 2012 utvidgades Logomo med ytterligare en biograf och tre multifunktionssalar, en hall och en inspelningsstudio. Två av dessa salar kan kombineras till en teater- eller konsertlokal som rymmer cirka 300 åskådare. Salarnas användningsriktning och användningssätt kan ändras efter behov, eftersom endast biografen/auditoriet har byggts med fast läktare.

Bild och ljud kan överföras mellan alla salar och lokaler för Logomo har nämligen planerats och byggts med den funktionen som utgångspunkt. Slutresultatet är en välfungerande och mångsidig helhet, där Akukons byggnads- och rumsakustiska kunnande kommer till sin rätt. För detta ansvarade ingenjör Lauri Vikström.

Logomo-teatern med sina 350 sittplatser har använts som huvudscen för Turun Kaupunginteatteri under teaterns grundrenovering. Akukon planerade teaterns tillfälliga tillflyktsort som en mångfunktionell sal för att det skulle finnas användning för den även efter att teatern flyttat ut.

– Därför satte vi inte in helt färdig akustik utan tanken var att teatern kan justera efterklangen med hjälp av så kallat Molton-tyg, tills de får all AV-teknik och utrustning på plats, berättar Anssi Ruusuvuori. Molton är ett specialtyg av sträv bomull som dämpar ljud.

– Denna lösning bidrog även till att hålla hyran på skälig nivå. På teaterns begäran planerade Akukon i efterhand akustisk dämpning bakom väggarnas perforerade ytor. Dessa ytor hade lämnats utan dämpning just därför att man senare skulle kunna justera akustiken.

Lätt att vara och verka

Utrymmena vid Logomo är planerade så att kommunikationen och informationen löper lätt och huset är trivsamt. Den akustiska miljön är lika viktig för konceptet som den visuella, oavsett om det är fråga om verksamhets- eller evenemangsutrymmen.

– Att man har lyckats göra om en öppen, historisk fabriksmiljö till trivsamma och bullerfria lokaler där det är lätt att diskutera och höra vad den andra säger har varit avgörande för verksamheten. Och viktigast av allt är att de akustiska lösningarna inte drar blickarna till sig utan att atmosfären på Logomo har bevarats precis som vi önskade.

Logomos evenemangsdirektör är mycket nöjd.

Beställare/byggherre Hartela Oy
Projektet inleddes 2011
Objektet togs i bruk 2013
Projekttyp Ombyggnad
Arkitekt Vapaavuori Architects, huvudarkitekt Pekka Vapaavuori
Akukons tjänster Akustisk och funktionsplanering
Akukons team Ansvariga konsulter:
Anssi Ruusuvuori, Janne Auvinen

 

Övrigt team:
Janne Riionheimo, Lauri Vikström, Henrik Möller, Sara Vehviläinen

Totalkostnad för projektet 45 miljoner €

Text: Jukka Sundholm

Share article

  • Facebook
  • Twitter

Region and language

Select region and language

Current selection: