Stavanger konserthus

Stavanger konserthus invigdes hösten 2012. Huset har två salar: en konsertsal avsedd för akustisk musik och en multifunktionssal avsedd för elektriskt förstärkt musik. Konsertsalens akustik har prisats av såväl musiker, dirigenter som kritiker. Konsertsalens klang beskrivs som vackert personlig och nära.

Stavanger konserthus

Konserthuset ligger vid havet i stadsdelen Sandvigå. Huset har en vacker havsutsikt och utgör centret i kulturparken Bjergsted, med bl.a. ett kultur- och dansgymnasium.

Konserthuset består av två byggnader som kopplats till varandra. I den ena byggnaden finns en konsertsal med 1 500 platser, medan den andra har en multifunktionssal för upp till 1 900 åhörare.

Konsertsalen används i huvudsak av Stavangers Symfoniorkester, vars särskilda behov beaktades redan när salen planerades. Konsertsalen lämpar sig även för framförande av lätt förstärkt musik, eftersom salens akustik kan regleras med hjälp av ett sänkbart tak. Taket kan sänkas hela 6 meter, vilket skapar en intimare akustik i salen.

Multifunktionssalen är dämpad enligt de krav som elektriskt förstärkt musik ställer. I salen kan man arrangera opera- och musikalföreställningar, konserter med tyngre musik samt konferenser. Beroende på evenemang rymmer salen mellan 700 och 1 400 sittplatser.

Stavanger Zetlitz auditorium

Bägge salarna i Stavanger konserthus är försedda med modern scenteknik och ljudåtergivningssystem. Vi planerade även det ljud- och AV-tekniska genomförandet i de anknytande lokalerna. Vi genomförde akustikplaneringen i samarbete med akustikplaneringsföretagen Kahle Acoustics från Belgien och Sinus AS från Norge.

Våra experter

  • Ansvariga konsulter: Henrik Möller / akustik och Tapio Ilomäki / föreställningsteknik
  • Övrigt team: Sara Vehviläinen, Oskar Lindfors och Mira Pykälistö

Objekt: Stavanger konserthus

Share article

  • Facebook
  • Twitter

Region and language

Select region and language

Current selection: