Byggnads- och rumsakustik

Byggnads- och rumsakustik är en helhet som täcker hela byggnaden, från dess grundläggande strukturer till färdiga utrymmen. Akustisk design behövs överallt där människor bor eller arbetar. När det gäller akustik är det särskilt utmanande med antingen mycket bullriga eller, på motsvarande sätt, mycket tysta utrymmen. Evenemangsutrymmen, som konsertsalar och teatrar, kräver specialiserad akustisk design.

Byggnads- och rumsakustik kontaktpersoner

Oskar Lindfors

Oskar Lindfors

+358 50 544 5876

Henrik Möller

Henrik Möller

+358 50 070 8263

Akustikplanering kan vara en del av nybyggnation, renovering eller ändrade användningsändamål för lokalen, där till exempel en gammal industrifastighet görs om till kontor eller lägenheter. Typiska mål för akustisk design är kontor, sjukhus, skolor, dagis, kulturbyggnader och bostadshus. Akustisk design styrs av gällande byggregler och standarder.

När planeringen startar kartlägger vi alltid byggnadens eller utrymmets akustiska krav efter användningsändamål och rumstyp. Dessutom tar vi ställning till placeringen av olika utrymmen i byggnaden och ger vid behov ett förslag på placering av utrymmen som är kritiska vad gäller ljudisolering.

Vid byggnadsakustisk design beaktar vi bland annat:

  • ljudisolering mellan olika rum
  • fasadens förmåga att isolera trafikbuller och
  • dämpning av buller som orsakas av ventilation och annan byggnadsteknik.

Målet med rumsakustisk design är att uppnå en ljudmiljö i rummet som stödjer dess användningsändamål genom att påverka ljudbeteendet med lämpliga ytmaterial och akustiska element. Det kan innebära effektiv ljuddämpning eller ljudtransport i utrymmet.

I rumsakustisk planering bestämmer vi lämpliga ytmaterial och deras mängd per rum, och vid behov presenterar vi huvudstrukturerna för de akustiska elementen.

I vårt jobb ingår även platsövervakning under byggnation och akustiska mätningar som vi använder för att säkerställa ett korrekt genomförande av planerna. När vi utvärderar akustiken i en byggnad eller ett utrymme uppmärksammar vi t.ex. ljudisolering, rumsakustik och bullerskydd.

Region and language

Select region and language

Current selection: