AV design

AV design lämpar sig bra till exempel för företags- och offentliga förvaltningslokaler, mötes- och sessionssalar, skolor, scenkonst- och nöjesanläggningar, idrottsarenor och kyrkliga lokaler. Vi konsulterar vid AV-teknik för både ny- och renoveringsbyggen samt systemförvärv. Vi är också involverade i projekt där befintliga AV-system uppdateras för att bättre tjäna det aktuella syftet med utrymmet.

AV design kontaktpersoner

Toni Poikonen

Toni Poikonen

+358 50 526 7666

Toni Soininen

Toni Soininen

+358 50 483 9286

Det audiovisuella paketet för ett bygg- eller renoveringsprojekt, såsom mötesteknik och ljudåtergivning, bör beaktas redan i planeringen av byggnaden. En övergripande audiovisuell design baserad på utrymmets behov tjänar användaren mycket bättre än allmänna audiovisuella lösningar.
I projekt ansvarar vi för att definiera krav på byggteknik av AV-system (t.ex. platsreservationer, eldistribution, kablage), planering av AV-system, upphandlingsrådgivning och anbudsgivning samt övervaka AV-entreprenaden.

AV-design steg för steg

I projektplaneringen gör vi funktionsdefinitioner av AV-anläggningarna i samarbete med utvecklare och/eller användare. Dessutom gör vi preliminära kostnadsuppskattningar för AV-teknik samt initiala data som kan användas för att utvärdera AV-teknikens effekter på byggkostnaderna.

Efter projektbeslutet hjälper vi till att definiera designgränserna mellan AV-design och andra designområden.

I själva designfasen av objektet ansvarar vi för designen av AV-tekniken och ger den initiala informationen till andra designers. Denna information omfattar t.ex. platsreservationer för utrustningen och användningsplatser, eldistribution, kablage, upphängningar och värmebelastning.

När det gäller projektets framgång är samordning av planerna med andra planområden avgörande.
Vid behov designar vi även det visuella utseendet och möblerna i audiovisuella utrymmen och koordinerar datamodelldesignen av AV-utrymmen. Vi konsulterar utvecklaren även i samband med anskaffning av AV-teknik och vi bistår i anbudsprocessen.

Dessutom konsulterar vi vid upphandling av AV-enheter som kan köpas som tjänster. Vi är också involverade i att definiera leasingutrustning och dess uppdatering och underhåll. Även om vi erbjuder ett brett utbud av AV-designtjänster hjälper vi gärna till på enskilda områden.

För projektering upprättas alltid ett konsultkontrakt, vilket inkluderar våra uppgifter i projektet i detalj. Hela AV-planeringen är alltid genomtänkt efter kundernas behov. Själva projektledningen är alltid utvecklaren/kundens ansvar, men vi bistår även Projektledningen och koordinerar projektet vid behov.

Region and language

Select region and language

Current selection: