Lastu-rakennus edustaa puurakennuksen akustiikkasuunnittelua parhaimmillaan

STEP-koulutuksen Järvenpään kampus on monipuolinen koulutuskeskus, jossa opiskellaan moniin ammatteihin, valmistaudutaan jatko-opintoihin ja saadaan täydennyskoulutusta. Kampuksen keskellä sijaitseva uusi Lastu-rakennus on esimerkki onnistuneesta puurakennuksesta ja hyvästä puurakennuksen akustiikasta.

Lastu-rakennuksen on suunnitellut arkkitehtitoimisto OOPEAA Office for Peripheral Architecture Oy, pääsuunnittelijana arkkitehti Anssi Lassila. Pääurakoitsijana toimi Arkta Rakennuskultti Oy. Akustiikkasuunnittelijana toimi Akukon Oy. Rakennuksen tilaaja on Kirkkopalvelut Ry.

Uudessa rakennuksessa on monenlaisia pedagogisia tiloja, kuten hoitotyön opetus- ja simulaatiotilat, hius- ja kauneudenhoitoalan asiakas- ja opetustilat, taideluokka välineineen, liikuntatilat ja monitoimisali, joka toimii myös esitystilana.

Lastu-rakennuksen sisätiloissa on paljon puupintoja näkyvillä

Haasteellinen akustiikkasuunnittelu

Lastu-rakennus on alapohjaa lukuun ottamatta tehty kokonaan puusta. Erikseen mainittakoon välipohjan rakenne, joka perustuu puiseen kotelolaattaan. Tällainen rakenne edustaa uutta toteutustapaa puurakentamisessa.

Akustiikkasuunnittelun johtolankana oli huolellisen akustiikkasuunnittelun avulla löytää hyvät ja luovat, mutta kustannustehokkaat ratkaisut

Puurakentaminen edellyttää erikoitunutta akustiikkaosaamista ja kokemusta. Lastu-rakennuksen rakennus- ja huoneakustiikan suunnittelu on akustikko Lauri Vikströmin käsialaa. Lauri on perehtynyt erityisesti puurakentamisen akustiikkaan. Hänen lisäkseen akustiikkasuunnitteluun ja toteutuksen valvontaan osallistui muitakin akukonlaisia.

Akustikko Lauri Vikström on perehtynyt puurakentamisen akustiikkaan

Akustiikkasuunnittelun johtolankana oli huolellisen akustiikkasuunnittelun avulla löytää hyvät, mutta kustannustehokkaat ratkaisut, kertoo Lauri Vikström. Suunnittelussa oli akustiikan kannalta lukuisia haasteita. Esimerkkeinä mainittakoon kuntosali ja maalämpökone. Kuntosali, jossa käsitellään myös vapaita painoja, sijaitsee kriittisellä paikalla rakennuksen keskialueella luokkatilojen ympäröimänä. Maalämpökoneet ovat puuvälipohjan päällä ylimmässä kerroksessa kokous- ja toimistotilojen päällä. Molemmat ovat runkomelun ja tärinän lähteitä, jolloin vaarana on häiritsevän melun välittyminen rakennuksen muihin tiloihin rakenteita pitkin. Runkomelun ja tärinän vaimennukseen kiinnitettiinkin erityistä huomiota. Ratkaisun suunnittelussa tarvittiin erikoistunutta puurakenteen värähtelyyn liittyvää laskentaosaamista.

Kuntosali

Kohteen moninainen käyttötarkoitus ja massiivipuurunko loi poikkeuksellisen kovat haasteet äänieristyssuunniteluun. Suunnitteluvaiheessa rakenneratkaisuja optimoitiin kustannustehokkaiksi tinkimättä akustiikasta. Puupintoja ei vuorattu tarpeettomasti äänieristysrakenteilla, vaan yhdistettiin osaksi huoneakustisia ratkaisuja. Alkuperäisissä suunnitelmissa tilojen välissä oli useita pariovia, joiden äänenvaimennus ei olisi toiminnallisesti riittänyt. Niinpä ne korvattiin ääniteknisesti toimivammilla lasiliukuseinillä.

Lastu-rakennuksen huoneakustiikka perustuu mm. rimoitukseen, jonka takana on vaimennusmateriaalia. Lisäksi alakatoissa ja paikoin seinilläkin on käytetty sementtipuukuitulevyä.

Tavoitteena ei useimmissa tiloissa ole ollut täysin vaimennettu akustiikka, vaan juuri sopiva määrä vaimennusta, heijastuksia ja kaiuntaa.

Kustannusten hallinta oli tärkeää myös akustiikkasuunnittelussa. Käytännössä tämä tarkoitti esimerkiksi rakennekerrosten määrän optimointia huolellisen laskennan ja ammatillisen kokemuksen avulla. Panostus akustiikkasuunnitteluun kannatti. Huolellisen suunnittelun ansiosta lopputuloksesta tuli hyvä ja kustannukset pysyivät kurissa.

Tyytyväisiä käyttäjiä

STEP-koulutuksen Järvenpään kampus, jonka keskellä Lastu-rakennus on, sijaitsee hienossa paikassa Tuusulajärven rannalla. Lastu-rakennuksen käyttäjät ovat uuteen taloonsa erittäin tyytyväisiä. Rakennus on toimiva, terveellinen ja viihtyisä, ja äänimaailma on toimiva. Akustiikka koetaan miellyttävänä.

Aino ja Oiva -taidelinjalla opiskeltavia aineita ovat teatteri-ilmaisu ja vuorovaikutustaidot, musiikki, kuvataide ja kädentaidot, tanssi- ja liikeilmaisu, sekä sosiaaliset - ja arjenhallintataidot. Taidelinjalla osallistaan aktiivisesti eri taidenäyttelyihin, valmistetaan esityksiä ja erilaisia konsertteja ja tehdään opintomatkoja mm. katsomaan sirkusta, teatteriesityksiä, konsertteja ja taidenäyttelyitä.

Työtilamme on kuin oma, turvallinen pesä

Aino ja Oiva -taidelinjan vastuuopettaja Katja Kaulanen ja opiskelijat Aarni Ylimartimo, Jussi Raatikainen ja Milkka Siltala kertovat viihtyvänsä taidelinjan uusissa opetustiloissa hyvin. Työtilamme on kuin oma, turvallinen pesä, jossa ulkomaailman häly ei ole läsnä, kuvailee Katja Kaulanen. Opiskelijat jakavat hänen tunnelmansa.

Opettainhuone

Kaski-salissa musiikki soi lämpimästi ja luonnollisesti

Rakennuksessa on myös 450 paikkainen monitoimitila Kaski, joka jaettavissa kolmeen osaan. Aula ja monitoimitila ovat yhdistettävissä yhdeksi tilaksi.
Monitoimitila käytetään esitystilana ja liikuntatilana. Koulujen ja oppilaitosten liikuntatilojen akustiikkaa ei useinkaan suunnitella esitystilan tarpeiden mukaan, mutta Lastussa asia on toisin. Kaski on äänimaailmaltaan miellyttävä esitystila, jonka akustiikka soveltuu erinomaisesti musiikkiesityksille ja muulle esittävälle toiminnalle. Samalla tilan äänimaailma on hyvä myös liikuntakäyttöön, koska Sali ei ole liian kaikuisa.
”Kaski-salissa musiikki soi lämpimästi ja luonnollisesti”, sanoo koulutusjohtaja Veka Ohtamaa, joka on sekä koulutuksen johtamisen ammattilainen että muusikko. Veka kertoi, että Lastu-rakennuksen avajaisissa soittanut kvintetti kuulosti salissa oikein hyvältä.

Monitoimisali aukeaa siirtoseinän takaa portaisiin

Lastun rakentamisen kustannusarvio alitettiin

Akustiikkasuunnittelussa onnistuttiin, kertoo Kirkkopalvelut Ry:n kiinteistöpäällikkö, kiinteistöneuvos Antti Kervinen. Käyttäjät ovat kehuneet Lastu-rakennuksen akustiikkaa. Kaikkien tilojen äänimaailma on miellyttävä, ja musiikki kuulostaa esitystiloissa hyvältä. Hanke oli onnistunut myös taloudellisesta näkökulmasta. Lastun rakentamisen kustannusarvio alitettiin!

Aiheesta lisää:

STEP-koulutus

Kirkkopalvelut

Lastu-rakennukseen liittyviä palveluita

Jaa artikkeli

  • Facebook
  • Twitter

Region and language

Select region and language

Current selection: